Open Procurement Albania

“Shpenzime për mirëmbajtjen e godinave të QEA-së”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Elbasan
Procuring Authority / Buyer Bashkia Elbasan
Tender object “Shpenzime për mirëmbajtjen e godinave të QEA-së”
Reference No. REF-01836-07-28-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 6 659 256,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 29-07-2021
Last date of Submitted Documents 10-08-2021
Tender Held Date 10-08-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Blerimi” shpk
2. “Bajrami-N” sh.p.k
3. “EUROVIA” shpk
4. “2N” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BLERIMI SHPK
 • The winning bid ALL without vat 5 569 812,00
  Bidder Announcement date 26-08-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 6683774
  Contract date 07-09-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 20 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “EUROVIA” shpk, për këto arsye:
  - nuk përmbush pikën 2.3.4 të kritereve të veçanta të përcaktuara në DST : Nje punësim mesatar per periudhën Prill 2021 - Qershor 2021, i të paktën 60 (gjashtëdhjetë) personave.
  2. “2N” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka percaktuar sakte perberjen e stafit te tij. Operatori nuk ka percaktuar e emra konkrete,te listuar, cilet jane konkretisht 2 tekniket , 5 bojaxhinjte, 2(dy) punonjesit e pajisur me certifikata per punimet ne lartesi si dhe personi pergjegjes i kualifikuar per mbrojtjen e sigurise dhe shendetit ne pune per punime ne ndertesa.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for BLERIMI SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 140 datë 20 Shtator 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data