Open Procurement Albania

“Ndertim rrjet kanalizimi ne bllokun e kufizuar nga rruget: "Adem Sina", "Hiqmet Buzi", Sauk"

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer SH.A Ujesjelles Kanalizime Tirane
Tender object “Ndertim rrjet kanalizimi ne bllokun e kufizuar nga rruget: "Adem Sina", "Hiqmet Buzi", Sauk"
Reference No. REF-04701-09-08-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 41 587 854,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-09-2021
Last date of Submitted Documents 24-09-2021
Tender Held Date 24-09-2021
No. of Bidders 18
Bidders 1. ” L.T.E Construksion” sh.p.k
2. “V.A.S Konstruksion” sh.p.k
3. “Nika”sh.p.k
4. “Modeste” sh.p.k & “Viante Konstruksion” sh.p.k
5. ”KMK” sh.p.k & ”Llazo” sh.p.k
6. “Ndregjoni” sh.p.k
7. ” Kacdedja” sh.p.k
8. ” Eurovia” sh.p.k
9. ” Sireta 2F” sh.p.k
10. ” Senka” sh.p.k
11. ” Kupa” sh.p.k
12. ”Arb & Trans -2010” sh.p.k
13. ” Pepa Group” sh.p.k
14. ” Kronos Konstruksion” sh.p.k
15. ” Ergi” sh.p.k
16. ” Anchor Investments” sh.p.k & “Lala” sh.p.k
17. ” Adriatik” sh.p.k
18. ”Be-IS” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “V.A.S Konstruksion” sh.p.k
 • The winning bid ALL without vat 29 347 096,00
  Bidder Announcement date 11-10-2021
  Award and Contract Amount ALL with VAT 35216516
  Contract date 03-11-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ”L.T.E Construksion” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnjë inxhinier Hidroteknik si drejtues teknik në liçencen e e shoqërisë.
  2. ”Ergi” sh.p.k, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur dokumentacionin e plotë dhe të saktë për plotësimin e të gjitha kërkesave për kualifikim, në bazë të LPP neni 92 pika 3 Autoriteti ose enti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një ofertë të vlefshme vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara në njoftimin e kontratës dhe në dokumentet e tenderit, pa rënë ndesh me përcaktimet e nenit 38 të këtij ligji.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 165 datë 15 Nëntor 2021

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data