Open Procurement Albania

“Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujërave të ndotura, Lugu i Dardhës”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Procuring Authority / Buyer Sh.A Ujesjelles Kanalizime Sarande
Tender object “Ndërtim rrjeti i kanalizimeve të ujërave të ndotura, Lugu i Dardhës”
Reference No. REF-15222-12-15-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 9 825 084,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 17-12-2021
Last date of Submitted Documents 28-12-2021
Tender Held Date 28-12-2021
No. of Bidders 4
Bidders 1. “Mane/s”shpk
2. “I.C.C GROUP” shpk & “2Z KONSTRUKSION” shpk
3. “ Jody Company”
4. “ASI-2A CO”shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MANE/S
 • The winning bid ALL without vat 7 743 400,00
  Bidder Announcement date 13-01-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 3 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ Jody Company” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka pune te ngjashme per nje objekt te vetem ne nje vlere jo me te vogel se 30 % te vleres se perllogaritur te kontrates qe prokurohet dhe qe eshte realizuar gjate pese viteve te fundit nga data e shpalljes se njoftimit te kontrates
  2. “ASI-2A CO”shpk, për këto arsye:
  - Mungon leja Kodi III. 2. B – Grumbullim dhe transportim te mbetjeve jo te rrezikshme ne seline e ushtrimit te aktivitetit
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2014
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data