Open Procurement Albania

Riforcimi pallateve me kod gis: 7339, 23247 dhe riforcimi banesave individuale në njësinë administrative Ishëm të banorëve : Albana Beja, Altlin Koka, Shaban Kurti ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durres
Tender object Riforcimi pallateve me kod gis: 7339, 23247 dhe riforcimi banesave individuale në njësinë administrative Ishëm të banorëve : Albana Beja, Altlin Koka, Shaban Kurti ne kuader te procesit te rindertimit (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-15401-12-16-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 78 671 769,00
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 17-12-2021
Last date of Submitted Documents 29-12-2021
Tender Held Date 29-12-2021
No. of Bidders
Bidders 1. ERGI shpk & BE-IS shpk
2. INERTI shpk
3. Braka Construksion shpk & SARDO Shpk
4. VALONA KONSTRUKSION shpk
5. AVDULI shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “VALONA KONSTRUKSION”
 • The winning bid ALL without vat 78 610 873,00
  Bidder Announcement date 07-02-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 78610873
  Contract date 18-02-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 180 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE ERGI shpk & BE-IS shpk
  2. Operatori ekonomik INERTI shpk
  3. BOE Braka Construksion shpk & SARDO Shpk
  4. Operatori Ekonomik VALONA KONSTRUKSION shpk
  5. Operatori Ekonomik AVDULI shpk ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. Braka Construksion shpk & SARDO Shpk, Vlera: 77581859 lekë pa TVSH
  2. ERGI shpk & BE-IS shpk, Vlera: 78506144 lekë pa TVSH
  3. VALONA KONSTRUKSION shpk, Vlera: 78610873 lekë pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Durrës REF-15401-12-16-2021
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr.16 datë 7 Shkurt 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 28 datë 4 Mars 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data