Open Procurement Albania

Blerje materiale pastrimi

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Blerje materiale pastrimi
Reference No. REF-03160-08-18-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 12 499 896,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Publication Date 19-08-2021
Last date of Submitted Documents 14-09-2021
Tender Held Date 14-09-2021
No. of Bidders 8
Bidders 1. “ Pastrime Silvio” shpk
2. “ATLANTIK 3” shpk
3. “AN&RA” shpk
4. “IDS Detergenti shpk & Malvina Visoka
5. “I&V Company” shpk
6. “ EURO MEGA 2010” shpk
7. “ANBIM” shpk
8. “W. CENTER” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • AN&RA
 • The winning bid ALL without vat 11 992 560,00
  Bidder Announcement date 13-01-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 36 muaj
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Pastrime Silvio” shpk, për këto arsye:
  - Për produktin/ artikullin nr.33 vërehet se në skedën teknike të paraqitur nga OE nuk ka te dhena te ngarkuara në lidhje me skeden e kërkuar nga ana e AK ne sistem ne lidhje me kete produkt.
  2. “ANBIM”, për këto arsye:
  - nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit nga AK çka bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik
  3. “ EURO MEGA 2010” shpk, për këto arsye:
  - Per artikullin me Nr. 34 nuk ka paraqitur skede teknike.
  4. “I & V Company” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur në sistemin elektronik oferten ekonomike si edhe ate ligjore edhe teknike të kërkuar tek kriteret e vecanta për kualifikim pjesë përbërëse e dokumenteve të tenderit për këtë procedurë.
  5. “ Atlantik 3” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit nga AK çka bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
  6. “IDS Detergenti shpk & Malvina Visoka, për këto arsye:
  - BOE ne këtë ofertë nuk plotëson kërkesat e përcaktuara në dokumentet e tenderit nga AK çka bie në kundërshtim me rregullat e prokurimit publik.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for AN&RA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for AN&RA viti 2014
  Monitor treasury transaction for AN&RA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for AN&RA viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data