Open Procurement Albania

Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15(seksioni 3)” në zonën zhvillimore “5 Maji”(Programi i Rindertimit)

Procuring Authority / Buyer Local Unit Tiranë
Procuring Authority / Buyer Bashkia Tirane
Tender object Kolaudimi i punimeve për objektin: “Hartim i projektit dhe zbatimit të punimeve për ndërtimin e godinës 15(seksioni 3)” në zonën zhvillimore “5 Maji” (Programi i Rindertimit)
Reference No. REF-14453-12-07-2021
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Contract under a Framework Agreement
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 09-12-2021
Last date of Submitted Documents 20-12-2021
Tender Held Date 20-12-2021
No. of Bidders 6
Bidders 1. “A&E Engineering” shpk
2. “A.SH. Engineering” shpk
3. “DEA-N CONSULTING STUDIO” shpk & “M.A.K Studio” shpk
4. “INFRATECH” shpk
5. “STATENG” shpk & “HE&SK 11” shpk
6. “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “TESLA VIZION” shpk - “NET-GROUP” shpk
 • The winning bid ALL without vat 200 100,00
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT 240120
  Contract date 31-12-2021
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 4 vjet
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals nuk ka pasur ankesa
  Cancellation reason
  Additions I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. Operatori ekonomik “A&E Engineering” shpk
  2. Operatori ekonomik “A.SH. Engineering” shpk
  3. BOE “DEA-N CONSULTING STUDIO” shpk & “M.A.K Studio” shpk
  4. Operatori Ekonomike “INFRATECH” shpk
  5. BOE “STATENG” shpk & “HE&SK 11” shpk
  6. BOE “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “TESLA VIZION” shpk & “NET-GROUP” shpk, Vlera: 200100 lekë pa TVSH
  2. “DEA-N CONSULTING STUDIO” shpk & “M.A.K Studio” shpk, Vlera: 200260 lekë pa TVSH
  3. “STATENG” shpk & “HE&SK 11” shpk, Vlera: 208000 lek pa TVSH
  4. “A & E ENGINEERING” shpk, Vlera: 213500 lek pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for “TESLA VIZION” shpk viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for “TESLA VIZION” shpk viti 2014
  Monitor treasury transaction for “TESLA VIZION” shpk viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for “TESLA VIZION” shpk viti 2019-2020

 • Public Announcement Bulletin Contracts signed under the Framework Agreement Qeverisja Vendore Tiranë REF-14453-12-07-2021
  Announcement of Procurement
  Bidder Announcement Buletini i Posaçëm Nr. 5 datë 18 Janar 2022
  Signing of the Contract Buletini i Posaçëm Nr. 5 datë 18 Janar 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data