Open Procurement Albania

“Rehabilitim i kanalit të ujërave të larta në lagjen Kongresi i Lushnjes”

Procuring Authority / Buyer Local Unit Lushnje
Procuring Authority / Buyer Bashkia Lushnje
Tender object “Rehabilitim i kanalit të ujërave të larta në lagjen Kongresi i Lushnjes”
Reference No. REF-45384-10-11-2022
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14 878 811,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 12-10-2022
Last date of Submitted Documents 28-10-2022
Tender Held Date 28-10-2022
No. of Bidders 9
Bidders 1. “2 N ” shpk
2. “AIDA CONSTRUCTION”
3. “DENIS-05” shpk
4. “FLED” shpk
5. “GLAVENICA ” shpk
6. “INA ” shpk
7. “K.M.K ” shpk
8. “LLAZO ” shpk
9“SHENDELLI ” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • 2 N
 • The winning bid ALL without vat 9 766 565,00
  Bidder Announcement date 23-11-2022
  Award and Contract Amount ALL with VAT 11719878
  Contract date 07-12-2022
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 107 (njëqind e shtatë) ditë kalendarike.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1.K.M.K shpk, per arsye:
  -Ne Formularin Permbledhes te Vetedeklarimit ,Shtojca 8,pika C ,Deklarate per disponimin e mjeteve/pajisjeve/makinerive te nevojshme per realizimin e punimeve objekt kontrate, rezulton se mjetet Eskavator me goma dhe Instrument per punime gjeodezike i ka te angazhuara ne proceduren e prokurimit qe eshte shpallur fitues dhe eshte ne proces zbatimi , me objekt: Nderhyrje ne infrastrukturen e rrugeve Vasilika Gogu dhe Hysen Dervishi, me Autoritetin Kontraktor Bashkia Lushnje.

  2.GLAVENICA shpk, per arsye:
  -nuk ploteson kriteret e veçanta te kualifikimit te DST, Kapaciteti Teknik, piken 2.7 ku citohet se: Operatori ekonomik pjesemarres, per realizimin e kontrates, duhet te disponoje, mjetet dhe pajisjet e meposhtme: Kamion vetshkarkues mbi 10 ton Cope 3 Pronesi ose me qera.Pasi ka deklaruar ne shtojcen 8, vetem 1 (nje) Kamion vetshkarkues mbi 10 ton dhe jo 3 sa jane kerkuar,gje qe bie ne kundershtim me kerkesat e DST.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 173 datë 19 Dhjetor 2022
  Relacion Teknik
  Grafiku i Punimeve
  Project

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data