Open Procurement Albania

Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
Tender object Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera”
Reference No. REF-65275-04-06-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 704 666,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Re-Proclaimed and Signed the Contract
Tender Publication Date 07-04-2023
Last date of Submitted Documents 24-04-2023
Tender Held Date 24-04-2023
No. of Bidders 5
Bidders 1.“ADA-CO”shpk
2.“HALIL DERVISHI”
3.TO&TO COMPANY” shpk
4. “JOKLEN & CO”shpk
5.“VAYA International” shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ADA - CO SHPK
 • The winning bid ALL without vat 699 300,00
  Bidder Announcement date 09-05-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 839160
  Contract date 19-05-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga nenshkrimi i kontrates deri ne 31.12.2023.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  1. TO TO COMPANY, per arsye:
  - Nuk ploteson kapacitetet teknike per kualifikim.
  Ka ofruar vlere me te ulet se vlera minimale e llogaritur sipas VKM 354 date 11.05.2016 “Per miratimine manualit te tarifavepersherbimene planifikim territori,projektim,mbikqyrje dhe kolaudim” e cila eshte 2,437,704 leke pa TVSH. -Nuk ka paraqitur fature tatimore te shitjes.
  -Nuk ka paraqitur Certifikate ISO 90001:2015

  2. JOKLEN CO shpk, per arsye:
  -Nuk i ploteson kapacitetet teknike per kualifikim, pasi nuk ka paraqitur fature tatimore te shitjes dhe ne kete menyre nuk mund te identifikohen zerat e mallrave te furnizuara

  Ka ofruar vlere me te ulet se vlera minimale e llogaritur sipas VKM 354 date 11.05.2016 “Per miratimine manualit te tarifavepersherbimene planifikim territori,projektim,mbikqyrje dhe kolaudim” e cila eshte 2,437,704 leke pa TVSH. 3. HALIL DERVISHI, per arsye:
  -Nuk ploteson kerkesat e pergjithshme per kualifikim.

  4. VAYA International shpk, per arsye:
  -Nuk i ploteson kapacitetet teknike per kualifikim, pasi nuk ka paraqitur fature tatimore te shitjes dhe ne kete menyre nuk mund te identifikohen zerat e mallrave te furnizuara, duke bere te pamundur vleresimin nga KVO nese eshte pune e ngjashme apo jo.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 47 datë 29 Maj 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera

  Procuring Authority / Buyer Local Unit Pogradec
  Procuring Authority / Buyer Ndermarrja e Mirembajtjes se Infrastrukturave dhe Puneve Publike Pogradec
  Tender object Loti 3: Blerje tubo hekuri, profile metalike dhe materiale te tjera
  Reference No. REF-64691-04-03-2023
  Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 704 666,00
  Type of Contract
  Procurement Method Open Procedure
  Stage Procedure Cancelled Procurement
  Tender Publication Date 04-04-2023
  Last date of Submitted Documents 19-04-2023
  Tender Held Date 19-04-2023
  No. of Bidders
  Bidders
  Successful Bidder /Supplier / Provider
 • The winning bid ALL without vat
  Bidder Announcement date
  Award and Contract Amount ALL with VAT
  Contract date
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date Nga nenshkrimi i kontrates deri ne 31.12.2023.
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals
  Cancellation reason Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 "Për Prokurimin Publik", Neni 98, pika 1 c) konstatohet se dokumentet e tenderit përmbajnë gabime ose mangësi të rëndësishme
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract
  Cancellation of Procurement Buletini Nr. 32 datë 11 Prill 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data