Open Procurement Albania

Rehabilitimi dhe riparimi i sistemit energjitik, stacionet 1,6 UZ Ksamil & stacioni Lugu

Procuring Authority / Buyer Local Unit Sarandë
Procuring Authority / Buyer Shoqëria Rajonale Ujësjellës Kanalizime Sarandë SH.A
Tender object Rehabilitimi dhe riparimi i sistemit energjitik, stacionet 1,6 UZ Ksamil & stacioni Lugu
Reference No. REF-70560-05-25-2023
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 4 246 266,00
Type of Contract
Procurement Method Simplified open procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 26-05-2023
Last date of Submitted Documents 07-06-2023
Tender Held Date 07-06-2023
No. of Bidders 3
Bidders 1. MANE/S shpk
2. A-91 shpk
3. MEPS-A shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • MANE/S
 • The winning bid ALL without vat 3 770 400,00
  Bidder Announcement date 20-06-2023
  Award and Contract Amount ALL with VAT 3770400
  Contract date 10-07-2023
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 30 dite
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.

  Jane skualifikuar operatoret ekonomike te meposhtem:
  1. A 91 shpk, per arsye:
  -Ka paraqitur si pune e ngjashme nje kontrate pune qe i mungon Vertetimi i leshuar nga enti publik per permbushjen me sukses te kontrates
  -Ka paraqitur kontrate sherbimi te paperfunduar, per arsye se afati i perfundimit eshte 2 vjet (data e lidhjes se kontrates eshte 29.12.2022, me afat 2 vjecar)

  2. MEPS A shpk, per arsye:
  -Nuk ka paraqitur kopje te bilanceve per vitet 2020, 2021 dhe 2022
  -Nuk ka paraqitur deshmi per sherbimet e meparshme te ngjashme
  -Nuk ka paraqitur Licencat profesionale
  -Nuk ka deklaruar stafin teknik
  -Nuk ka deklaruar makineri dhe pajisje
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2014
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for MANE/S viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Technical Specification
  Preventiv
  Bidder Announcement
  Signing of the Contract Buletini Nr. 62 datë 17 Korrik 2023
  Procesverbal "Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data