Open Procurement Albania

Rehabilitimi i sheshit publik pranë Mauzoleumit faza I.
Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner
 • Disqualification of all competitive operators except the winner

Procuring Authority / Buyer Local Unit Durrës
Procuring Authority / Buyer Bashkia Durrës
Tender object Rehabilitimi i sheshit publik pranë Mauzoleumit faza I.
Burimi i Financimit : Fondi i Zhvillimit te Rajoneve.
Reference No. REF-61562-12-06-2016
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 332 946 000,00
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Publication Date 07-12-2016
Last date of Submitted Documents 30-12-2016
Tender Held Date 30-12-2016
No. of Bidders 11
Bidders S I R E T A 2F SHPK & AGRI CONSTRUCTION SHPK & SELAMI SHPK - BAJRAMI N. & FUSHA SHPK - MELA SHPK & ALB SHPRESA SHPK & CURRI SHPK - ALKO-IMPEX General Construcion SHPK - A.L-ASFALT SHPK - GENER 2 SHPK - BE-IS SHPK - A.N.K SHPK - ALB-BUILDING SHPK - CAUSHI SHPK - VARAKU SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • BAJRAMI N SHPK - FUSHA SHPK
 • The winning bid ALL without vat 279 457 740,00
  Bidder Announcement date 27-01-2017
  Award and Contract Amount ALL with VAT 335349288
  Contract date 13-04-2017
  Planned Milestones of Contract / Start and End Date 200 ditë
  Renewal Contract Additional Value (ALL with VAT)
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Jane s’kualifikuar ofertuesit e meposhtem: 1. ALKO-IMPEX General Construction 2. CAUSHI 3. VARAKU 4. S I R E T A 2F dhe AGRI dhe SELAMI Per arsyet e meposhtme: - Ofertuesi ALKO-IMPEX General Construction me vlere te ofertes 286’577’000 leke , nuk ka përmbushur kërkesat për kualifikim te kerkuara ne dokumentat e tenderit ; 1-Per kriterin e kerkuar ne DT; f. Një çertifikatë të gjendjes financiare te leshuar nga një ose më shumë banka ku vlera e tyre te jete gjithesej jo me pak se 33’294’600 lekë. Leshimi i saj te mos jete bere me pare se 10 dite nga data e zhvillimit te tenderit, ofertuesi ALKO-IMPEX General Construction, nuk ka paraqitur çertifikatë të gjendjes financiare. 2-Per kriterin e kerkuar ne DT; g. Punë të ngjashme për një kontratë të vetme të së njëjtës natyrë në një vlerë prej 160’000’000 lekë, të ekzekutuar gjatë tre viteve të fundit të aktivitetit të operatorit; ose Punë të ngjashme ku vlera totale e punës së tre viteve të fundit është një vlerë jo me e vogel se 640’000’000 lekë....., ofertuesi ALKO-IMPEX General Construction ka paraqitur tre kontrata me te cilat nuk e ploteson vleren e punëve të ngjashme për një kontratë të vetme dhe vleren e punë të ngjashme te tre viteve të fundit. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. - Ofertuesi CAUSHI nuk ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. - Ofertuesi VARAKU nuk ka paraqitur oferte. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet. - Ofertuesi SIRETA 2F dhe AGRI dhe SELAMI me vlere te ofertes 244’444’444 leke , nuk ka kthyer pergjigje per oferten anomalisht te ulet. KVO vendos qe ofertuesi te mos kualifikohet.
  Cancellation reason
  Additions
  Transaction / Actual Spending
 • Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FUSHA SHPK viti 2019-2020
 • Public Announcement Bulletin
  Announcement of Procurement
  Standard Tender Documents
  Bidder Announcement NR.6 - DT.13-02-2017
  Signing of the Contract NR.16 - DT.24-04-2017
  Vendim i Komitetit të Zhvillimit të Rajonit nr. 31, datë 13.6.2016

  Vendim i Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve nr. 8, datë 13.2.2017

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data