Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Paraqitje grafike e rezultateve sipas kritereve te perzgjedhura

Rezultate permbledhese sipas kritereve te perzgjedhura

Nr. i institucioneve tenderuese Operator Ekonomik Kontraktues Nr. i tenderave te shpallur Fondi limit per tenderat e shpallur (ne Leke, pa TVSH Nr. i tenderave te shpallur me fitues Fondi limit per tenderat e shpallur me fitues (ne Leke, pa TVSH Vlera totale e shpallur fituese (ne Leke, pa TVSH
4 Meni SHPK 27 88,363,937 27 88,363,937 70,880,747

Lista e tenderave

  • < me para
  • 1
  • me pas >
Autoritet Prokurues Institucion Kontraktues/Tenderues Objekti i Tenderit Vlera / Fondi Limit Leke Statusi i Tenderit Operator Ekonomik Kontraktues Vlera fituese
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës Shërbim mirëmbajtje objekti ndërtimor për Spitalin Universitar te Traumes 16,666,641 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 9,965,355.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës “Shërbim për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore në SUT për një periudhë një mujore” 833,856 Lidhur Kontrata Meni SHPK 824,926.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Ministria e Shëndetësisë Minikontrata 1 - Kontratë në bazë të një Marrëveshje KuadërSherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale Lidhur Kontrata Meni SHPK
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Ministria e Shëndetësisë Sherbim mirembajtje objekti ndertimor, per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale 3,325,498 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 2,020,130.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Drejtoria e Shërbimit Spitalor Korçë Sherbim mirembajtje ndertimore per Drejtorine e Sherbimit Spitalor Korçe 7,658,314 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 5,815,550.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Qendra Spitalore Universitare "Nënë Tereza" Mirembajtje impiantesh elektrike per Qendren Spitalore Universitare Nene Tereza 4,165,988 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 4,026,889.00
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Lyerje të objekteve ndërtimore për Administratën e Universitet it të Mjekësisë, Tiranë Lidhur Kontrata Meni SHPK
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore (lyerje) për Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike, Tiranë Lidhur Kontrata Meni SHPK
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër: Shërbime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Universitetit të Mjekësisë Tiranë (lyerje). Lidhur Kontrata Meni SHPK
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 2,176,082 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 1,381,470.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Ministria e Shëndetësisë Loti I: Mirembajtje e objekteve ndertimore per Ministrine e Shendetesise dhe Mbrojtjes Sociale 1,433,301 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 848,900.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës PUNIME HIDROIZOLIMI I TARRACAVE TE KIRURGJISE DHE FARMACISE-REZONANCES-MORGUT ME PVC PER SPITALIN RAJONAL DURRES 2,916,593 Lidhur Kontrata Meni SHPK 1,664,568.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Universitar i Traumës Loti II: Mirembajtja e objekteve ndertimore ne Spitalin Universitar te Traumes Tirane 11,666,700 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 8,998,730.00
Agjencia e Blerjeve të Përqendruara Spitali Rajonal Durrës Shërbim lyerje ndërtesash për Spitalin Rajonal Durrës 3,788,660 Rishpallje me Lidhje Kontrate Meni SHPK 2,056,500.00
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 1,356,000 Lidhur Kontrata Meni SHPK 3,039,500.00
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 483,100 Lidhur Kontrata Meni SHPK 3,039,500.00
Spitali Rajonal Durrës Spitali Rajonal Durrës PUNIME HIDROIZOLIM TARRACE PER GODINEN E KIRURGJISE NE SPITALIN RAJONAL DURRES 8,679,321 Lidhur Kontrata Meni SHPK 5,034,331.00
Universiteti i Mjekësisë Tiranë Universiteti i Mjekësisë Tiranë SHËRBIME PËR MIRËMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDËRTIMORE TË UNIVERSITETIT TË MJEKËSISË TIRANË (LYERJE) 3,516,150 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 3,039,500.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës Lidhur Kontrata Meni SHPK
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës 5,829,264 Njoftuar Fituesi Meni SHPK 5,453,586.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shërbimi Mirëmbajtjes së Objekteve Ndërtimore në SUT, Marrëveshje Kuadër me një Operator Ekonomik ku të gjitha kushtet janë të përcaktuara, për një përiudhë 12 mujore nga nënshkrimi i kontratës Lidhur Kontrata Meni SHPK
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shërbimin e Ruajtjes dhe Sigurisë me Roje Private në SUT për nevoja emergjente 7,019,435 Lidhur Kontrata Meni SHPK 7,019,435.40
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shtesë kontrate "Për Kryerjen e Shërbimit të Mirëmbajtjes së Objekteve në SUT, për pLotësimin e nevojave deri në fund të vitit 2017" 437,938 Lidhur Kontrata +Shtesë Meni SHPK 364,948.33
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 1,852,591 Lidhur Kontrata Meni SHPK 1,824,743.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Shtesë kontrate: Për kryerjen e shërbimit të mirëmbajtjes së Objekteve në SUT, për pLotësimin e nevojave të fillimit të vitit 2018 647,400 Lidhur Kontrata +Shtesë Meni SHPK 647,400.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Mirëmbajtja e objekteve ndërtimore 3,333,320 Lidhur Kontrata Meni SHPK 3,237,000.00
Spitali Universitar i Traumës Spitali Universitar i Traumës Kryerja e shërbimit të mirëmbajtjes së objekteve ndërtimore në Spitalin Universitar të Traumës 577,785 Lidhur Kontrata Meni SHPK 577,785.00
  • < me para
  • 1
  • me pas >

MBESHTETES


Opinionet, gjetjet, konkluzionet dhe rekomandimet e shprehura janë të autor-it/ve dhe nuk perfaqësojnë domosdoshmërisht ato të Donatorëve.