Open Procurement Albania

Sistemimi i Perroit te Kallmit

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Sistemimi i Perroit te Kallmit
Nr. Reference REF-59479-06-01-2020
Vlera / Fondi Limit 65 642 375,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 02-06-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 02-07-2020
Data e mbajtjes se tenderit 02-07-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 15
Operatore Konkurues “Shkelqimi 07” shpk
“Gjikuria” shpk
“Viante Konstruksion” shpk & ”Euro Alb” shpk
“Llazo” shpk & “Meteo” shpk
“Kevin Construksion” & “Pepa Group” shpk
“KMK” shpk & “Boshnjaku.B” shpk & “2N” shpk & “Shijaku” shpk
“Salillari” shpk
“Dajti Park 2007” shpk & ”Senka” shpk
“Arb&Trans 2010” shpk & “Everest” shpk & Ina” shpk
“Hastoçi” shpk
“SMO Union” shpk & ”Curri” shpk
“Besta” shpk & “Fled” shpk
“Sterkaj” shpk
“BE-IS” shpk
“Bami” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • GJIKURIA SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 45 971 052,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 55,165,262.40
  Data e lidhjes se kontrates 08-09-2020
  Kohezgjatja e kontrates 3 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Ka pasur ankesa. Dt. 27.07.2020 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e bashkimit te Operatorëve ekonomikë “Viante Konstruksion” shpk & “Euro Alb” shpk konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 25138/2 Prot. , datë 03.08.2020, (administruar ne dosjen e prokurimit).
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  Ka pasur ankesa. Dt. 27.07.2020 u ngrit Grupi i Shqyrtimit të Ankesave, i cili pasi u njoh me pretendimet e bashkimit te Operatorëve ekonomikë Viante Konstruksion shpk & Euro Alb shpk konkludoi në mospranimin e ankesës, duke i kthyer pergjigje me shkresen me Nr. 25138/2 Prot. , datë 03.08.2020, (administruar ne dosjen e prokurimit).
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. Shkelqimi 07 shpk, për këto arsye:
  - Listpagesat e paraqitura nga Shoqëria Shkëlqimi 07 shpk për periudhën Qershor 2019-Maj 2020 nuk janë të shoqëruara me FDP
  - Nuk disponon Kamion vetshkarkues 7-10 Ton, çka bie në kundërshtim me DST.
  2. KMK shpk & Boshnjaku.B shpk & 2N shpk & Shijaku shpk, për këto arsye:
  - Operatori Ekonomik Shijaku shpk nuk ka paraqitur dokumentin Akt Ekspertizen e Ekspertit Kontabel te Autorizuar per bilancet e tre viteve te fundit.
  - Operatori Ekonomik Shijaku shpk nuk ka paraqitur Formular vlerësimi sipas Shtojcës 9, per vleresimin e përvojës së suksesshme.
  - Operatori Ekonomik K.M.K nuk paraqitur deklaraten e kerkuar: Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë me anë të së cilës deklaron se mjetet dhe pajisjet e deklaruara sipas shtojcës 10 nuk janë të angazhuara në kontrata të tjera dhe nuk jane te deklaruara ne procedurat te shpallura fitues nga Autoriteti Kontraktor, Bashkia Tirane.
  3. Arb&Trans 2010 shpk & Everest shpk & Ina shpk, për këto arsye:
  - Çertifikata ISO 39001-2012 e paraqitur nga Shoqëria Everest shpk ka skaduar.
  - Bashkimi i Operatorëve ekonomik disponon vetëm 1 (një) mjet Kamionçinë me kapacitet mbajtës 3.5-5 Ton, nga 2 (dy) që duhet të disponojë .
  4. Hastoçi shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik Hastoçi shpk, referuar Shtojcës 10 nuk ka aftësinë e duhur teknike për realizimin me sukses të kontratës.
  5. Sterkaj shpk, për këto arsye:
  - Nuk plotëson pikën 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10) pasi nga 2 kamionë të kërkuar me këtë kapacitet është deklaruar dhe paraqitur dokumention vetëm për një.
  - Nuk plotëson gërmën h të pikës 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Operatori ekonomik duhet të paraqesë një deklaratë për vendndodhjen e mjeteve ne pronesi ose me qera me qellim verifikimi nga Autoriteti Kontraktor pasi nuk është paraqitur deklaratë pr vendndodhjene e mjeteve.
  - Nuk plotëson pikën 12 të kapacitetit teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit: Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratë (Shtojca 10)/fadromë/cope 2 pasi nga 2 fadroma të kërkuar është deklaruar vetëm një.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per GJIKURIA SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates Nr.70 - Dt.14-09-2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data