Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk”. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Baldushk”, ku janë të përcaktuara 4 shtëpi, të ndara: 2+1= 1 shtepi, 3+1= 3 shtepi (Programi i Rindërtimit).
Nr. Reference REF-59163-05-27-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • "Studio-Rebus” shpk - “47 EK 79 & Iliriada P.K.S" Shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 214,920
  Data e lidhjes se kontrates 25-08-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  Perkatësisht për arsyet e mëposhtme: - Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  __________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara: 1. “Infratech” shpk & ”Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,100 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,450 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,200 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,230 Lekë pa tvsh.
  2. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,350 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,250 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,350 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,250 Lekë pa tvsh.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Studio-Rebus” shpk viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Studio-Rebus” shpk viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Studio-Rebus” shpk viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per "Studio-Rebus” shpk viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data