Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Pezë, Shëngjergj dhe Dajt”. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Pezë, Shëngjergj dhe Dajt”, ku janë të përcaktuara 18 shtëpi, të ndara:1+1= 4 shtepi; 2+1= 9 shtepi; 3+1= 5 shtepi (Programi i Rindërtimit).
Nr. Reference REF-59163-05-27-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INFRATECH SHPK - VLER-INVEST SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 862,092
  Data e lidhjes se kontrates 31-08-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  1. Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Tower” shpk &”Dricons” shpk - Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për Kriterin e Ofertës Kohore.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  I.Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Tower” shpk & ”Dricons” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,600 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,300 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,500 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,600 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,300 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,500 Lekë pa tvsh.
  _______________________________________________________________________
  2. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,270 Lekë pa tvsh;
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,120 Lekë pa tvsh;
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,450 Lekë pa tvsh.
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,340 Lekë pa tvsh; b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,210 Lekë pa tvsh; c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,240 Lekë pa tvsh.
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per INFRATECH SHPK viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VLER-INVEST SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VLER-INVEST SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VLER-INVEST SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per VLER-INVEST SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data