Open Procurement Albania

”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr”, ku janë të përcaktuara 22 shtëpi, të ndara: 1+1= 11 shtepi; 2+1= 5 shtepi; 3+1= 6 shtepi. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tiranë
Objekti i Tenderit ”Mbikqyrja e punimeve të objektit “Rindërtimi i banesave individuale, brenda dhe jashtë zonave të reja për zhvillim, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike si dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të banesave individuale, jashtë zonave të reja për zhvillim ne Njesine Administrative Zall Herr”, ku janë të përcaktuara 22 shtëpi, të ndara: 1+1= 11 shtepi; 2+1= 5 shtepi; 3+1= 6 shtepi. (Programi i Rindërtimit).
Nr. Reference REF-59163-05-27-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 28-05-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 08-06-2020
Data e mbajtjes se tenderit 08-06-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
5. “Net Group” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Tower SHPK - DRICONS
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 982,800
  Data e lidhjes se kontrates 27-08-2020
  Kohezgjatja e kontrates
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Është skualifikuar operatori ekonomik i mëposhtëm:
  Bashkimi i Operatorëve ekonomik “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk - Perkatësisht për arsyet e mëposhtme:
  Oferta e paraqitura nga ky bashkim operatorësh ekonomikë është identifikuar si oferta të pasuksesshme pasi referuar pikëzimit nuk arrin pikët maksimale, bazuar në mungesën e dokumentacionit të kërkuar për nënkriteret Punë e ngjashme dhe Dokumentacion Stafi, pjesë përbërëse të kriterit Cilësi.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së Sipërcituar:
  1. “Tower” shpk &”Dricons” shpk
  2. “Instituti Dekliada - Alb” shpk
  3. “Studio-Rebus” shpk & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S” shpk
  4. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  5. “Net Group” shpk
  ________________________________________________________________________________
  II. Njoftojmë se, kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Tower” shpk & ”Dricons” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,000 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,000 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 32,000 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 37,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 47,000 Lekë pa tvsh.
  2. Operatori ekonomik “Net Group” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,258.27 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,108.27 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,436.27 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,330.05 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,199.05 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,229.05 Lekë pa tvsh
  3. “Infratech” shpk & “Vler Invest” shpk
  - Alternativa 1- Moduli betonarme
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,150 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,000 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,400 Lekë pa tvsh
  - Alternativa 2- Moduli parafabrikat
  a. Modeli 1: Shtëpi 1+1, vlera 33,300 Lekë pa tvsh
  b. Modeli 2: Shtëpi 2+1, vlera 38,200 Lekë pa tvsh
  c. Modeli 3: Shtëpi 3+1, vlera 48,200 Lekë pa tvsh
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Tower SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Tower SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Tower SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Tower SHPK viti 2019-2020

 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-59163-05-27-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 83 datë 07-10-2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 102 datë 17 Nëntor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data