Open Procurement Albania

Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore (Programi i Rindertimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore. (Programi i Rindertimit)
___________________________________________________________________
1. Objekti i minikonkursit:“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 9 pallate.”
- Fitues: “VAS Konstruksion” shpk & “4 AM” shpk me vlerë: 33,145,300 Lekë pa Tvsh
Objekti i minikonkursit -”Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 9 pallate.”
_________________________________________________________________
1. Objekti i minikonkursit:“Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore, per 11 pallate.”
- Fitues: “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk me vlerë: 29,962,940 Lekë pa Tvsh
Objekti i minikonkursit -”Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore për 11 pallate.”
_________________________________________________________________
Nr. Reference REF-81300-12-07-2020
Vlera / Fondi Limit 70 514 075,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Data e Njoftimit te Tenderit 09-12-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve
Data e mbajtjes se tenderit
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues 1. Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk
2. Operatori ekonomik “Inerti” shpk
3. Operatori ekonomik “Biba X” shpk
4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 1 vit
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “Sterkaj” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion të kërkuar sipas Dokumenteve Standarte të Tenderit
  2. “Inerti” shpk, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur sigurim oferte cka bie në kundërshtim me kërkesat e vecanta të Dokumenteve Standarte të Tenderit, gërma “c”: “Sigurim oferte sipas Shtojcës 5, (ne Fazën e pare)”.
  - Nuk plotëson pikën 6 të kapacittit teknik të Dokumenteve Standarte të Tenderit: “Dëshmi për mjetet e pajisjet teknike, që ka në dispozicion apo mund ti vihen në dispozicion operatorit ekonomik, që nevojiten për ekzekutimin e kontratës/fadroma me goma/6 copë” pasi nga 7 fadroma me goma të deklaruara 2 prej tyre rezultojnë të parregullta, konkretisht një prej tyre është deklaruar dhe paraqitur vetëm me fatura dhe mjeti me targë AEMT71 nga verifikimi I dokumentacionit rezulton eskavator me goma dhe jo fadromë me goma.
  3. “Biba X” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik ka deklaruar se disponon 6 (gjashtë) fadroma me gomë, për të cilat ka paraqitur vetëm Faturat Tatimore dhe nuk janë të shoqëruara me dokumentacionin e kërkuar sipas DST, Kriteret e Veçanta të Kualifkimit, Kapaciteti Teknik, pika 8, gërma “a” dhe gërma “b”.
  - Operatori ekonomik “Biba-X” shpk ka paraqitur si punë të ngjashme Kontratën e sipërmarrjes me objekt: “Rikonstruksion i trotuarëve, Shëtitorja Nr. 2, Kavajë”. Referuar Situacionit përfundimtar të punimeve, rezulton se kontrata e paraqitur nuk konsiderohet punë e ngjashme me objektin e prokurimit: “Demolimi dhe evadimi i mbetjeve ndërtimore”.Për sa më lart, Operatori ekonomik nuk plotëson DST, Kriteret e Veçanta të Kualifikimit, Kapaciteti Teknik, pika 1.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Kanë qenë pjesëmarrës në procedurë këta operatorë ekonomikë:
  1. Operatori ekonomik “Stërkaj” shpk
  2. Operatori ekonomik “Inerti” shpk
  3. Operatori ekonomik “Biba X” shpk
  4. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
  5. Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
  __________________________________________________________________________
  II. Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
  1) Bashkimi i operatorëve ekonomikë “Salillari” shpk &”Arb&Trans 2010” shpk
  2) Bashkimi i operatorëve ekonomikë “VAS Konstruksion” shpk &”4AM” shpk
  _______________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-81300-12-07-2020
  Njoftimi i Tenderit
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
  FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data