Open Procurement Albania

Objekti I minikonkursit: Studim Projektimi “Rikualifikim urban i sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”. (Programi i Rindërtimit).

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit Studim Projektimi i ndërtimit të infrastrukturës publike Njesia administrative nr 6,Zona Kombinat. (Programi i Rindërtimit)
Burimi i Financimit: Vendimi nr.375 datë, 06.05.2020, ”Për disa ndryshime në VKM nr.307 datë16.04.2020”, për përdorimin e fondit të rindërtimit, për financimin e rikostruksionit dhe ndërtimit të infrastrukturës publike në funksion të rindërtimit të banesave individuale dhe caktimin e Bashkisë Tiranë si njesi zbatuese të ndryshuar ,në mbështetje te ligjit nr 9643 date 20.11.2006 ‘Per prokurimin publik’(I ndryshuar) si dhe VKM nr 914 date 29.12.2014‘’Per miratimin e rregullave te prokurimit publik’’ (I ndryshuar).
Objekti I minikonkursit: Studim Projektimi “Rikualifikim urban i sheshit Garibaldi dhe hapësirave përreth tij”.
Nr. Reference REF-72654-09-22-2020
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Lloji i Procedures Kontratë në bazë të një Marrëveshje Kuadër
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 23-09-2020
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 05-10-2020
Data e mbajtjes se tenderit 05-10-2020
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Atelier 4” shpk - “Kejsi 05” shpk - “Seed Consulting” shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 26 000 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 26000000
  Data e lidhjes se kontrates 20-11-2020
  Kohezgjatja e kontrates 5 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Operatorë ekonomikë të skualifikuar:
  1. Illyrian Consulting Engineerins shpk
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  2. “Pni-2001”shpk NUIS K51519042K & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  3. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK
  Nga verifikimi i propozimit ekonomik, rezulton se propozimi ekonomik i dorëzuar nga OE, i sipërcituar është paraqitur nën vlerën minimale të përllogaritur nga Autoriteti Kontraktor dhe per kete arsye skualifikohet nga kjo procedure.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës së sipërcituar:
  1. A&E Enginering shpk
  2. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK
  3. “Tower” Shpk
  4. “Derbi-E” shpk & “Zdravo” Shpk
  5. Gjeokonsult & Co shpk
  6. Illyrian Consulting Engineerins shpk
  7. Infrakonsult shpk & HMK Consulting shpk
  8. Intituti Dekliada- Alb shpk
  9. “Sphaera”shpk & “V & CE studio” shpk
  10. “Zenit & Co” shpk &“Grama” shpk
  11. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
  12.”C.E.C GROUP” shpk
  13. “Pni-2001”shpk & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk
  14. “Studio Rebus” NUISK82409008F & “47 EK 79 & Iliriada P.K.S”
  _______________________________________________________________________________________________
  II. Në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =26,000,000 lekë
  2. “Zenit & Co” shpk &“Grama” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 26,161,826 lekë
  3. Gjeokonsult & Co shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 25,850,000 lekë
  4. ”C.E.C GROUP” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =26,440,413 lekë
  5. Instituti Dekliada- Alb shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,099,730 lekë
  6. Infrakonsult shpk & HMK Consulting Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,275,095 lekë
  7. “Sphaera”shpk & “V & CE studio” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,800,000 lekë
  8. A&E Enginering shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,555,000 leke
  9. “Derbi -E” shpk &“Zdravo” Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 27,808,020 lekë
  10. “Tower” Shpk - Vlera e ofertës pa tvsh =27,831,730 lekë
  11. “Pni-2001”shpk & Studio Archimed” shpk & “G&K “shpk & “A.L.T.E.A. & GEOSTUDIO 2000” shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 25,048,550 lekë
  12. Illyrian Consulting Engineerins shpk - Vlera e ofertës pa tvsh = 23,378,653.2 lekë.
  13. Enginering Consulting Group shpk &“ARABEL STUDIO” SHPK - Vlera e ofertës pa tvsh = 23,712,633.96 lekë
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-72654-09-22-2020
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr.75-Datë 23-09-2020
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 109 datë 27 Nëntor 2020
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 03 Dhjetor 2020

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data