Open Procurement Albania

Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit)

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here
 • Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Autoritet Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
Objekti i Tenderit Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit).
Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1- “AD-STAR “ SH.P.K
Nr. Reference REF-96723-05-28-2021
Vlera / Fondi Limit 330 575 582,00
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Lidhje Kontrate
Data e Njoftimit te Tenderit 31-05-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-06-2021
Data e mbajtjes se tenderit 10-06-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues ”AGI KONS” SH.P.K & ”MET-ENGENEERING” SH.P.K
“AD-STAR“ SH.P.K
”KACDEDJA” SH.P.K & ”AGRI-CONSTRUCTION” SH.P.K
“ALKO-IMPEX General Construction“ SH.P.K
“ELDA-VL“ SH.P.K
“KEVIN CONSTRUKSION“ SH.P.K
“2 T“ SH.P.K
Operator Ekonomik Kontraktues
 • AD-STAR SHPK
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 315 207 533,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 369922941
  Data e lidhjes se kontrates 14-07-2021
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. ”AGI KONS” SH.P.K & ”MET-ENGENEERING” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur Certifikatën BS PAS 99-2012 ose ekuivalent mbi “Sisteme të menaxhimit të integruar”, lëshuar nga Institucionet zyrtare të akredituar për këtë qëllim.
  2. “KEVIN CONSTRUKSION“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Elektrik
  - Nuk ka paraqitur 1 (një) Inxhinier Pyjesh
  3. ”KACDEDJA” SH.P.K & ”AGRI-CONSTRUCTION” SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk ka paraqitur punimet Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 dhe Fuga diletacioni, jo më pak se 250 ml
  4. “ALKO-IMPEX General Construction“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk plotëson vlerën e pikës A ose B në kontratat e ngjashme të paraqitura dhe nuk ka të përfshira në situacione punimet Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 dhe Fuga diletacioni, jo më pak se 250 ml
  5. “ELDA-VL“ SH.P.K, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion sipas kërkesave në Dokumentat Standarte të Tenderit.
  6. “2 T“ SH.P.K, për këto arsye:
  - Nuk plotëson punën e ngjashme pasi nuk ka paraqitur faturat me vlerën e kontratës së paraqitur, si dhe në situacionet e kësaj kontrate nuk plotëson punimet në sasinë e kërkuar Përforcim strukture me Fibra Karboni, jo më pak se 750 m2 .
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm.

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese
  Transaksione Thesari
 • Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AD-STAR SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AD-STAR SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AD-STAR SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per AD-STAR SHPK viti 2019-2020
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-96723-05-28-2021
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 31 Maj 2021
  Raport Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr. 105 datë 5 Korrik 2021
  Buletini i Posaçëm Nr. 112 datë 22 Korrik 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr. 118 datë 06 Gusht 2021
 • Buletini i Posaçëm Nr. 84 datë 31 Maj 2021
 • Specifikime Teknike - Struktura perfundimtare
 • Relacion Teknik
 • Projekti Elektrik
 • Specifikime Teknike - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Raporti Perforcimit - Nd. Hipoteka
 • Relacion Teknik - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Relacion Teknik dhe Specifikime Teknike - Sistemet Hidrosanitare
 • Projekti Elektrik Rikonstruksioni i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
 • Grafik Punimesh
 • ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

 • Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane

  Autoritet Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Objekti i Tenderit Punime perforcimi, reabilitimi dhe rikonstruksion i godines ne rrugen Jordan Misja, Tirane (Programi i Rindertimit).
  Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
  Nr. Reference REF-94016-04-27-2021
  Vlera / Fondi Limit 330 575 582,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
  Statusi i Tenderit Rishpallje e Anuluar
  Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2021
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 10-05-2021
  Data e mbajtjes se tenderit 10-05-2021
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Bazuar në Ligjin Nr. 162/2020, datë 23.12.2020 “Për prokurimin publik”, neni 98: Në procedurat me faza nuk është dorëzuar asnjë kërkesë e përshtatshme
  Shenime Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm.

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-94016-04-27-2021
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr. 64 datë 28 Prill 2021
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Relacion Konstruktiv
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates
 • Projekti Konstruktiv
 • Specifikime Teknike - Struktura
 • Projekti Elektrik
 • Specifikime Teknike - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Raporti Perforcimit - Nd. Hipoteka
 • Relacion Teknik - Impjanti i Mbrojtjes nga Zjarri
 • Relacion Teknik dhe Specifikime Teknike - Sistemet Hidrosanitare
 • Projekti Elektrik Rikonstruksioni i Agjencisë Shtetërore të Kadastrës
 • Grafik Punimesh
 • Rikonstruksioni i godinës ne rrugën Jordan Misja, Tiranë

  Autoritet Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Institucioni Prokurues Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres
  Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i godinës ne rrugën Jordan Misja, Tiranë (Programi i Rindertimit).
  Burimi i Financimit: Të ardhurat e institucionit (vetëfinancim)
  Nr. Reference REF-90793-03-23-2021
  Vlera / Fondi Limit 330 575 582,00
  Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
  Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
  Statusi i Tenderit Anuluar Procedura
  Data e Njoftimit te Tenderit 24-03-2021
  Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 06-04-2021
  Data e mbajtjes se tenderit 06-04-2021
  Nr. i Operatoreve Konkurues
  Operatore Konkurues
  Operator Ekonomik Kontraktues
 • Oferta fituese Leke pa TVSH
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH
  Data e lidhjes se kontrates
  Kohezgjatja e kontrates 12 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Arsyeja e Anulimit Ne fazën e parë të procedurës së kufizuar dhe me negocim me shpallje paraprake të njoftimit kualifikohen më pak se 2 kandidatë
  Shenime Pershkrimi struktures se Godines se “AShK&DPT”

  Godina eshte nje strukture beton/arme me tip struktural miks, rama b/a parafabrikat me mure mbajtese tulle. Megjithate per shkak te menyres se punes se muratures mbajtese te tulles sjellja e saj nuk I pergjigjet plotesisht sjelljes si “dual system”, frame or wall – equivalent.
  Godina perbehet nga 5 pjese te ndara me fuge ndermjet tyre, 3 pjese jane 1 kateshe dy pjese jane 6 Kateshe. Njera nga pjeset 6 KT eshte shkalla anesore. Godina kryesore ka 6KT mbi toke me dy pjese anesore 1KT.
  Kollonat jane me permasa drejtekendeshe 40x90, 40x70, 40x60. Traret jane 40x70, 35x90, 30x90.
  Soletat jane te pararegatitura dhe pjeserisht te monolitizuara ne vend me shtrese b/arme 3-5cm. (faqe 9 e Raporti te Perforcimit )

  Gjendia ekzistuese (Akt Konstatim pas termetit).

  Gjendia ekzistuese e godines nga vezhgimet rezulton jo e kenaqshme.
  Ka carje te shumta ne mure ndares tulle dhe bashkime muresh. Ne elementet strukturor, soleta, trare nuk jane dalluar demtime apo çarje(vetem ne disa soleta ne KT 0 eshte verejtur plasaritje sipas bashkimit te paneleve te parapregatitur).
  Ne kollona ne nyjen e bashkimit te seksionit parafabrikat jane verejtur demtime te suvatimit dhe deformime te pllakave bashkuese(faqe 11 e Raporti te Perforcimit ).
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Drejtoria e Pergjithshme e Agjencise Shteterore e Kadastres REF-90793-03-23-2021
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr. 43 datë 24 Mars 2021
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Specifikim Teknik
  Preventiv
  Shpallja e Fituesit
  Lidhja e Kontrates

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data