Open Procurement Albania

“Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit)

Autoritet Prokurues Qeverisja Vendore Tiranë
Institucioni Prokurues Bashkia Tirane
Objekti i Tenderit “Studim Projektimi në kuadër të procesit të rindërtimit në zonën e re zhvillimore “Kombinat” (Programi i Rindertimit)
Jane identifikuar si operatorë ekonomikë të suksesshëm për lidhjen e marrëveshjes kuadër:
1. BOE “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
2.Operatori Ekonomike A&E Enginering shpk
3. BOE “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
4. Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk
5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk
6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus”
7.BOE Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
8. BOE “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
9. BOE “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk
10.Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk
Nr. Reference REF-01543-07-23-2021
Vlera / Fondi Limit 29 035 129,00
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures Procedurë e Kufizuar
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 26-07-2021
Data e fundit per dorezimin e Dokumenteve 09-08-2021
Data e mbajtjes se tenderit 09-08-2021
Nr. i Operatoreve Konkurues
Operatore Konkurues 1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
2. A&E Enginering shpk
3. “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
4. Gjeokonsult & Co shpk
5. Intituti Dekliada- Alb shpk
6. “Studio Rebus”
7.Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
8. “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
9. “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk
10. “Zenit & Co” shpk
11. “ARKONSTUDIO” shpk
12. “ATRIA STUDIO ”shpk & “ERSI/M” shpk
13. “DERBI - E” shpk
14. “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk
15. “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • “Atelier 4” shpk - “Kejsi 05” shpk - “Seed Consulting” shpk
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 25 400 000,00
  Data e shpalljes se fituesit
  Vlera e kontraktuar Leke me TVSH 25400000
  Data e lidhjes se kontrates 16-11-2021
  Kohezgjatja e kontrates 5 muaj
  Shtese kontrate (Leke me TVSH
  Ankesa
  Nuk ka pasur ankesa.
  Janë Skualifikuar operatorët ekonomik:
  1. “ARKONSTUDIO” shpk, për këto arsye:
  - nuk plotëson pikën 8, të Kapacitetit Teknik të Dokumentave Standarte të Tenderit ku kerkohet: ”Një punësim mesatar i të paktën 10 (dhjetë) personave, për periudhën Prill 2021 - Qershor 2021 të vërtetuar me ...”, pasi nuk eshte paraqitur listepagesa per muajin Qershor 2021 si dhe vertetimi i leshuar nga Administrata Tatimore ku specifikohet numri i punonjeve nuk ka te perfshire muaji Qershor 2021.
  2. “ATRIA STUDIO ”shpk & “ERSI/M” shpk, për këto arsye:
  - Operatori ekonomik “Ersi/M” shpk nuk plotëson gërmën “ë” të Kritereve të Vecanta të Dokumentave Standarte të Tenderit: “Vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë që ka operatori ekonomik që është i regjistruar në Shqipëri” pasi në vërtetimin e OSHEE nuk përfshihet pagesa për muajin e maturuar, konkretisht për muajit Maj/ Qershor 2021.
  3. “DERBI - E” shpk, për këto arsye:
  - nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar
  4. “I RI” shpk & “ARCHISPACE” shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk ka paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar.
  5. “INFRATECH” shpk & “TESLA VIZION” shpk, për këto arsye:
  - BOE nuk kanë paraqitur deklaratë disponueshmërie për kryerjen e shërbimeve per stafin inxhinierik te kerkuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime I. Lista e operatorëve ekonomikë të kualifikuar në përfundim të fazës së parë të procedurës :
  1. BOE “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk
  2. Operatori ekonomik A&E Enginering shpk
  3. BOE “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk
  4. Operatori Ekonomike Gjeokonsult & Co shpk
  5. Operatori Ekonomike Intituti Dekliada- Alb shpk
  6. Operatori Ekonomike “Studio Rebus”
  7. BOE Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk
  8. BOE “SPHAERA” shpk & “ARKIMADE” SHPK
  9. BOE “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk 10. Operatori Ekonomik Zenit & Co shpk ________________________________________________________________________________
  II. Kanë qenë pjesëmarrës në fazen tjetër të procedurës së sipërcituar këta ofertues me vlerat përkatëse të ofruara:
  1. “Atelier 4” shpk & “Kejsi 05” shpk & “Seed Consulting” shpk, Vlera: 25400000 lekë pa TVSH
  2. Infrakonsult shpk & “ARABEL STUDIO” shpk, Vlera: 27780000 lekë pa TVSH
  3. “UTS-01” shpk & “PNI 2001” shpk, Vlera: 25420000 lek pa TVSH
  4. “G&K” shpk & “D& C PARTNERS” shpk, Vlera: 25490000 lek pa TVSH
  ________________________________________________________________________________
  Transaksione Thesari
 • Buletini i Prokurimeve Publike Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes Kuader Qeverisja Vendore Tiranë REF-01543-07-23-2021
  Njoftimi i Tenderit Buletini i Posaçëm Nr. 114 datë 26 Korrik 2021
  Dokumentat Standarde te Tenderit
  Shpallja e Fituesit Buletini i Posaçëm Nr.166 datë 18 Nëntor 2021
  Lidhja e Kontrates Buletini i Posaçëm Nr.169 datë 24 Nëntor 2021
  ‘’FORMULARI I NJOFTIMIT TË OPERATORËVE EKONOMIKË TË SUKSESSHËM NË MARRËVESHJEN KUADËR”

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data