Open Procurement Albania

Projektim pėr objektin Vazhdimi i Shėtitores sė Vlorės – Segmenti jugor nga fushat e sportit deri tek tuneli .

District Vlore
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Projektim pėr objektin Vazhdimi i Shėtitores sė Vlorės – Segmenti jugor nga fushat e sportit deri tek tuneli .

Fondi limit 14,078,834 (katėrmbėdhjetė milion e shtatėdhjetė e tetė mijė e tetėqind e tridhjetė e katėr) lekė pa TVSH. Vlera e akorduar per vitin 2019 eshte 10,000,000 Leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur do te financohet gjate vitit 2020.
Reference No. REF-13719-03-15-2019
CPV Code
22114311-5 - Projekte,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 14,078,834
Type of Contract
Procurement Method Consultancy Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 18-03-2019
Opening Date for Submission of Bids 18-03-2019
Closing Date for Submission of Bids 29-03-2019
Sector
No. of Bidders
Bidders A&E Engineering SHPK
I RI sh.p.k. dhe Hydro Energy SHPK
InstitutiDekliada – Alb SHPK & CEC Group
PNI - 2001 SHPK & GK & UTS - 01 SHPK
Sphaera SHPK & Klodioda SHPK
ICE SHPK & Mediterranea Enginnering SHPK
Land & Co SHPK
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • HYDRO&ENERGY
 • I RI
 • The winning bid ALL without vat 14,006,000
  Bidder Announcement date
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 2 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  1. Tė skualifikojė Operatorin Ekonomik Land & CO shpk pėr arsye se:
  - Nuk ka numrin e punonjesve te kerkuar per periudhen Shkurt 2018- Shkurt 2019, ne kundershtim me kerkesen 2.3.2 per kualifikim ku, nder te tjera citohet:
  Operatori ekonomik duhet te kete nje punėsim mesatar jo me pak se 18 punonjes .
  - Nuk ploteson kerkesen per kualifikim lidhur me licensat e kerkuara per projektim mungon pika (4 i ) ne kundershtim me kerkesen 2.3.4.ku citohet se Operatori Ekonomik duhet te disponoj licensat e nevojshme per zbatimin e kontrates bazuar ne formatin e miratuar.

  2. Sphaera shpk dhe Klodioda :
  Nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 4/1 pjese perberese e DST .
  Gjithashtu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi:
  Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si me poshte:______________ etj.
  Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP

  3. G&KStudio shpk PNI 2001 shpk dhe UTS 1 shpk. :
  Nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 4/1 pjese perberese e DST .
  Po kėshtu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si me poshte:______________ etj
  Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP.
  4. ICE shpk dhe Mediterranea Enginnering shpk. :
  Nuk ka paraqitur Deklaraten per paraqitje oferte te pavarur sipas shtojces 4/1 pjese perberese e DST .
  Gjithashtu bashkimi i operatoreve ne fjale nuk ka plotesuar Deklaraten mbi permbushjen e kritereve te Pergjithshme ne formatin e kerkuar ne DST ku mungon paragrafi:
  Personi/at ne cilesine e anetarit te organit administrativ ,drejtuesit ose mbikeqyresit,aksionerit ose ortakut,ose ka kompetenca perfaqesuese,vendimarrje ose kontrolluese brenda operatorit ekonomik, si me poshte:______________ etj.
  Nuk jane ose kane qene te denuar me vendim gjyqesor te formes se prere per asnje nga veprat. penale, te percaktuara ne nenin 45/1 LPP.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.12 - Dt.25-03-2019
  Technical Specifications
  Announcement of Winner Nr.22 - Dt.03-06-2019
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data