Open Procurement Albania

Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Zhvillimi i atraksionit turistik mbështetur mbi potencialet lokale
Reference No. REF-75539-10-14-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 625,000,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 15-10-2020
Opening Date for Submission of Bids 15-10-2020
Closing Date for Submission of Bids 16-11-2020
Sector
No. of Bidders 8
Bidders 1. FRANKO CONSTRUCTION shpk & Vellezerit Hysa shpk
2. ALB-BUILDING shpk
3. CURRI shpk, & Xhengo shpk
4. ALBA KONSTRUKSION shpk
5. 2T shpk, & BE - IS. sh.p.k.
6. Ndregjoni shpk, & LIQENI VII shpk, & B93 II shpk, & B-93 shpk
7. BESTA shpk & ALKO-IMPEX General Construcion shpk
8. 4 A-M shpk
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • VELLEZERIT HYSA
 • FRANKO CONSTRUCTION
 • The winning bid ALL without vat 282,134,986
  Bidder Announcement date 09-12-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. 2T shpk, & BE - IS. sh.p.k., per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme. Gjithashtu, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  2. Ndregjoni shpk & LIQENI VII shpk, & B93 II shpk, NIPT L52209050O& B-93 shpk, NIPT J62903508R, per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme”

  3. BESTA shpk & ALKO-IMPEX General Construcion shpk per arsye se nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT per sa i perket "Përvojës së suksesshme ne realizimin e puneve te ngjashme. Gjithashtu, nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH,

  4. 4 A-M shpk per arsye se nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for FRANKO CONSTRUCTION viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for FRANKO CONSTRUCTION viti 2014
  Monitor treasury transaction for FRANKO CONSTRUCTION viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for FRANKO CONSTRUCTION viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Specifikime Teknike (I)

  Relacion & Specifikime Teknike - Objekti "Rikonstruksioni Rruge Rrajce - Sutaj

  Specifikime Teknike - Rijetesimi i Fasadave te qendres se Ures Vajgurore

  Raport Teknik (I)

  Raport Teknik (II)

  Projekt Zbatim

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data