Open Procurement Albania

“Rikonstruksioni i Rrugës nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin Nikolicë"

Qarkun Korce
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit “Rikonstruksioni i Rrugës nga kryqëzimi Dardhë-Arrëz deri në fshatin Nikolicë".

Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 75,000,000 pa tvsh.
Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Nr. Reference REF-69737-08-25-2020
Kodi CPV
45233000-9 - Ndërtim, themele dhe punime terreni për autostrada, rrugë,
Vlera / Fondi Limit 247,896,923
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 26-08-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 26-08-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 25-09-2020
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 24
Operatore Konkurues 1.SMO Union sh.p.k. & SMO Vataks sh.p.k.
2. Be-Is sh.p.k
3.Sireta – 2F sh.p.k
4.Al – Asfalt sh.p.k. & Alb Korca 2002 shp.k.
5.Ulëza Ndërtim shpk & ALMO Konstruksion sh.p.k.
6. Fled shpk & Totila shpk & Desaret Company shpk & Shkelqimi 07 sh.p.k.
7. Euroteorema Peqin sh.p.k.
8. Ndregjoni sh.p.k. & Liqeni VII sh.p.k.
9. Vashtemia sh.p.k & Rsm Company shpk & ARTYKA II sh.p.k.
10. Alb-Star shpk
11. Vellezerit Hysa sh.p.k
12.Nika sh.p.k.
13.Hastoçi sh.p.k.
14.Sterkaj sh.p.k.
15.2T shpk
16.MF Invest Group sh.p.k. & Boshnjaku. B sh.p.k
17. Arifaj sh.p.k. & Denis- 05 sh.p.k
18. Curri sh.p.k & Xhengo sh.p.k.
19. Eurokos Holding sh.p.k. dega ne Shqiperi
20. Spektri sh.p.k. & Ed Konstruksion sh.p.k.
21.Kacdedja sh.p.k. & Agri Construction sh.p.k.
22. Agi Kons
23. Pe-vla- ku sh.p.k
24. Dabar
Operator Ekonomik Kontraktues
 • S.M.O.UNION
 • SMO VATAKSI
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 125,680,860
  Data e shpalljes se fituesit 21-10-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1-Operatori Ekonomik‘Be-Is” shpk pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren ‘Rikonstruksioni i rruges Salari-Nivice, Bashkia Tepelene" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  2-Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Al Asfalt” & “Alb Korce’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  3-Bashkimi I Operatoreve Ekonomik ‘Uleza Ndertim’ & “Almo Konstruksion’ shpk, pasi nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren Rikonstruksion i Rrugës Miras-Arrëz" per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  4-Operatori Ekonomik “Euroteorema” shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  5. Bashkimi I Operatoreve Ekonomik "VASHTEMIA sh.p.k “RSM COMPANY” shpk & “ARTYKA II” sh.p.k pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “Nika” sh.p.k & ‘Vega’ shpk, pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  7.Bashkimi i Operatoreve Ekonomik “MF Invest & Boshnjaku B“ pasi nuk ploteson Kriterin per kapacitetin teknik pika 2.3.1. te Kritereve te vecante ne DT "Përvojë të suksesshme ne realizimin pune te ngjashme”

  8. Bashkimi i operatoreve ekonomik “Arifaj“ & “Denis 05“ & “Xhast“ nuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  9. Operatori ekonomik “Vellezrit Hysa” sh.p.knuk ploteson kriteret e veçanta për kualifikim qe lidhen me kapacitetet organizative, makinerite, personelin e nevojshem, në mënyrë kumulative sa shuma e objekteve ku ka ofertuar per procedura prokurimi te shpallura nga FSHZH, pasi keto kapacitete jane deklaruar ne kete procedure sikurse edhe ne proceduren “Asfaltim, Rruga Labinot-Fushë/Qafë Renas si dhe Rruga e re e varrezave Elbasan dhe ndërtimi i mbikalimit hekurudhor në kryqëzimin e Rrugës Nacionale Elbasan-Librazhd, në rrugën "Borodin Mitarja” per te cilen ky operator eshte vlerësuar në vend të pare.

  10.OE “Dabar“ sh.p.k. pasi nuk ka dorëzuar ofertë dhe dokumentacion ligjor dhe teknik.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per S.M.O.UNION viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SMO VATAKSI viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Raport Teknik

  Projekt Zbatimi

  Preventiv

  Specifikime Teknike

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data