Open Procurement Albania

Kontrate me Objekt : ““Rindërtimin e 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6. (Minikonkursi Nr. 4).

Qarkun Durres
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Burimi i Financimit: Fondi i Rindërtimit ne Buxhetin e Shtetit.
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Programi i Rindërtimit
Pershkrim i Projektit Programi i Rindërtimit është Program i Qeverisë Shqiptare, iniciuar pas Tërmetit të datës 26 Nëntor 2019. Ky program parashikon ndërtime të reja dhe rikonstruksione të objekteve dhe infrastrukturës urbane pas vlerësimit të dëmeve për shkak të Tërmetit.
Qeveria Shqiptare Organizoi në bashkëpunim me partnerët në datën 17 shkurt 2020 një Konferencë Donatorësh në Bruksel, ku deklarohet e garantuar një ndihmë prej 1.15 bilion Euro nga dhurime, asistenca, grantet, dhe kreditë e buta. Këto fonde dhe të tjera të garantuara përmes borxhit publik, do të përdoren për Programin e Rindërtimit. Programi i Rindërtimit parashikohet të realizohet përmes Zhvillimit të Zonave të Reja për Zhvillim të Detyruar; Ndërtimit në Infrastrukturë Urbane; Blerjes së Stok Banesa; Grante për Rindërtim dhe Rimëkëmbje sociale.
Një pjesë e mirë e prokurimeve dhe kontraktimeve për Rindërtim Objektesh do të bëhet nga autoritetet prokuruese Fondi Shqiptar për Zhvillim dhe Bashkia Tiranë.

Lexo Dokumentin mbi Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Njihi me rregullime Ligjore Programi i Rindërtimit.
Objekti i Tenderit Kontrate me Objekt : ““Rindërtimin e 248 banesave individuale, ndërtimin dhe rikonstruksionin e infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të tyre”, nga të cilat 63 banesa sipas modelit 1+1, 105 banesa sipas modelit 1+2 dhe 80 banesa sipas modelit 1+3, në Bashkinë Durrës të shpërndara në njësitë administrative Sukth, Katund i ri, Rrashbull, Rajoni 1, Rajoni 2, Rajoni 3, Rajoni 4, Rajoni 5, Rajoni 6. (Minikonkursi Nr. 4).

Kontrate ne baze te Marrveshjes Kuader me titull : Rindërtimi i banesave individuale, ndërtimi dhe rikonstruksioni i infrastrukturës publike dhe çdo ndërhyrje tjetër në funksion të rindërtimit të këtyre banesave (Programi i Rindertimit).

Fondi limit i minikonkursit: 654,489,578 Leke Pa TVSH.
Nr. Reference REF-56909-04-27-2020 (Minikonkursi 4).
Kodi CPV
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike (Marrëveshje Kuadër)
Lloji i Procedures E kufizuar, mbi kufirin e lartë monetar
Statusi i Tenderit Rishpallje me Njoftim Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 28-04-2020
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 08-05-2020
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 5
Operatore Konkurues • Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. The Best Construktion & Vëllezërit Hysa & Arifaj shpk & Denis- 05 shpk
2. Gjikuria shpk
3. G.P.G. Company sh.p.k. & Shendelli sh.p.k.
4. Kevin Construksion shpk & Company Riviera 2008 & Mela shpk & Pepa Group shpk
5. Shijaku shpk & CO1 Rroku Konstruksion Tiranë shpk
Operator Ekonomik Kontraktues
 • G.P.G. COMPANY
 • Shendelli
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 624,300,000
  Data e shpalljes se fituesit 15-10-2020
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 153 dite kalendarike
  Ankesa Nuk ka pasur ankesa.
  Janë skualifikuar operatorët ekonomikë të mëposhtëm:

  1. “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” shpk, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  2. “Shijaku” shpk & “CO1 Rroku Konstruksion Tiranë” sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  3. “The Best Construktion” & “Vëllezërit Hysa” & “Arifaj”shpk & “Denis- 05”shpk”, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  4. “Gjikuria” sh.p.k, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  5. “Kevin Construksion” shpk &“Company Riviera” 2008 & & “Mela”shpk & “Pepa Group”shpk”, vlera e ofertës ekonomike mbi fondin limit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per G.P.G. COMPANY viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shendelli viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shendelli viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shendelli viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Shendelli viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin Kontrata te lidhura ne baze te Marreveshjes KuaderREF-56909-04-27-2020 (Minikonkursi 4).
  Njoftim per Shpallje Tenderi Buletini i Posaçëm Nr. 23 datë 28 Prill 2020
  Dokumente Standarde Tenderi (DST) Draft Kontrata
  Njoftim per Shpallje Fituesi Buletini i Posaçëm Nr. 87 datë 15 Tetor 2020
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data