Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 228

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 26-11-2018
Sherbime te sigurimit dhe ruajtjes Qeverisja Vendore Tiranë 10 000 000.00 07-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
"Shërbim printimi fatura uji" Qeverisja Vendore Tiranë 19 190 164.50 18-10-2018
Blerje e sistemit ajror pa pilot fotografik (uas), laptop per punime inxhinierike per Bashkine Tirane. Qeverisja Vendore Tiranë 6 499 999.00 13-12-2018
Ndërtim rrjet kanalizimi në zonën që kufizohet nga rrugët "Besnik Hidri", "Bashkim Shkurti", "Coca Cola" deri në lumin "Lana". Qeverisja Vendore Tiranë 75 745 805.00 18-12-2018
Loti II - Blerje bulmet, qumësht, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë 59 495 617.00 06-11-2018
Sistemimi dhe rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 44 162 155.00 20-12-2018
Ndërtim kopsht & çerdhe e Integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 33 333 333.00 13-12-2018
Rehabilitimi i qendrës Administrative Baldushk (Rikonstruksion i godinës së Njësisë, shtëpisë kulturës dhe sheshit Qeverisja Vendore Tiranë 42 209 511.00 31-12-2018
Ndërtim i mikrohapësirave publike në Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 52 675 820.21 17-12-2018
Shtim i sipërfaqeve të varrezave publike Sharrë Qeverisja Vendore Tiranë 128 698 567.11 21-12-2018
Ndërtimi i rrugëve të bllokut pranë ish Astirit Qeverisja Vendore Tiranë 58 416 487.00 28-12-2018
Regjistri i fermerëve të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 48 587 088.83 31-12-2018
Blerje shërbimi për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 8 489 691.00 31-12-2018
Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 22 646 440.00 05-12-2018
Loti i katërt: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me uje blloku Nr.61 Qeverisja Vendore Tiranë 588 807.00 21-12-2018
Rikonstruksion dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në Rr."Migjeni". Qeverisja Vendore Tiranë 13 067 489.00 27-11-2018
Loti i gjashtë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim rrjet kanalizimi ne zonën që kufizohet nga rrugët Besnik Hidri, Qeverisja Vendore Tiranë 1 554 420.00 21-12-2018
"Blerje pjesësh për riparimin e linjës së karbonit Qeverisja Vendore Tiranë 3 791 563.00 26-12-2018
Permiresim furnizimi me uje ne bllokun e ‘‘Vilave Selitë‘‘ dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun “Vasil Shanto‘‘. Qeverisja Vendore Tiranë 13 530 345.00 27-11-2018
Rikonstruksion rrjet shpërndarës ujësjellësi në zonën e Sharrës Qeverisja Vendore Tiranë 4 053 435.00 31-12-2018
Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Përmirësim furnizimi me ujë në bllokun e Vilave Selitë dhe ndërtim rrjet ujësjellësi në bllokun Vasil Shanto, Qeverisja Vendore Tiranë 350 537.00 21-12-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës në burimet e ujësjellësit të Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 26 546 905.00 28-12-2018
Rehabilitimi i ndriçimit rrugor në akset Mbikalim-Kombinat Qeverisja Vendore Tiranë 17 250 500.00 07-12-2018
Loti I: Shërbim për infrastrukturë të dedikuar optike dhe shërbime data Qeverisja Vendore Tiranë 49 999 647.00 11-12-2018
Ridimensionim i Shërbimit të Klientit Qeverisja Vendore Tiranë 11 714 253.47 26-12-2018
Shërbim i ruajtjes së sigurisë jo e armatosur në Don Bosko Qeverisja Vendore Tiranë 1 729 696.00 13-12-2018
Blerje Gas i Lëngët për Vitin 2019 Marreveshje Kuadër me afat 12 Mujor. Qeverisja Vendore Tiranë 7 820 320.00 20-11-2018
'Rikonstruksion i shkolles Sabaudin Gabrani 1' Qeverisja Vendore Tiranë 50 619 360.00 20-11-2018
Loti I - Blerje mish vici, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë 38 342 424.00 06-11-2018
Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë 14 834 173.00 06-11-2018
Rikonstruksioni i rrugëve Kel Kodheli dhe Skënder Shtylla Qeverisja Vendore Tiranë 41 300 000.00 07-11-2018
Loti i Gjashtë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtim kopsht & Çerdhe e integruar, Kodër Kamëz Qeverisja Vendore Tiranë 440 833.00 24-12-2018
Loti i Pestë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Sistemimi dhe Rehabilitimi i Qendrës së Njësisë Administrative Zall Bastar Qeverisja Vendore Tiranë 758 311.00 24-12-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 26-11-2018
Rikonstruksion dhe rrethim i stacioneve të pompimit dhe depove të ujit në ujësjellësat rajonal, faza II Qeverisja Vendore Tiranë 37 002 844.30 16-08-2018
Shërbim GPS mjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 2 944 267.00 06-12-2018
Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit Qeverisja Vendore Tiranë 38 513 055.00 15-08-2018
LOTI 2 BLERJE AUTOFUNEBER Qeverisja Vendore Tiranë 2 500 000.00 27-11-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 24-10-2018
Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, Qeverisja Vendore Tiranë 3 485 708.00 24-10-2018
Blerje Sistem Biletarie Qeverisja Vendore Tiranë 11 890 000.00 02-11-2018
Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Konferenca e Pezës Qeverisja Vendore Tiranë 57 451 227.00 07-11-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 23-01-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 14-02-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 19-01-2018
Programe të Liçensuara në ndihmë të Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 991 933.00 22-11-2018
Sherbim vjetor i konsulences administrative dhe fiskale Qeverisja Vendore Tiranë 2 571 075.00 22-11-2018
Fishekzjarre për festat e fundvitit Qeverisja Vendore Tiranë 2 082 500.00 08-11-2018
Shërbim për riparimin dhe mirëmbajtjen e sobave profesionale me gaz në objektet parashkollore të Bashkisë së Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 2 249 986.00 03-12-2018
Rikonstruksioni i shkollës Gustav Majer Qeverisja Vendore Tiranë 8 331 432.00 05-11-2018
Rindërtimi pjesor i murit mbajtës (pas shkarjes) Varrezat e dëshmorëve Qeverisja Vendore Tiranë 4 289 462.00 27-09-2018
Transporti i nxënësve të shkollës Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 1 833 333.00 03-12-2018
Loti i II-të: Studim projektim, për objektin: Ndërhyrje rehabilituese në rrugët e Bashkisë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 2 914 500.00 18-09-2018
Qendër kontrolli Qeverisja Vendore Tiranë 2 569 910.00 16-11-2018
Blerje telefona/Tablete Smart per SMS Payment Qeverisja Vendore Tiranë 1 646 667.00 23-11-2018
Loti i Dytë Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rruga për në fshatin Kasallë (degëzim nga Cerkezi në Cinam) Loti II Qeverisja Vendore Tiranë 469 537.00 13-11-2018
Blerje artikuj ushqimorë për shkollën Luigj Gurakuqi për vitin 2019 Qeverisja Vendore Tiranë 3 237 500.00 26-11-2018
Blerje skorje Qeverisja Vendore Tiranë 900 000.00 23-11-2018
Rikonstruksion i katër linjave të transmetimit Dj 426mm celik nga Hec Lanabregas - takimin me Tub. Dn 700 mm celik Qeverisja Vendore Tiranë 49 106 150.00 20-08-2018
Blerje tuba të brinjëzuar Qeverisja Vendore Tiranë 3 740 500.00 12-10-2018
Rikonstruksioni i shkollës së mesme të bashkuar Ymer Lala, Surrel Qeverisja Vendore Tiranë 45 832 598.00 11-10-2018
Blerje dhe instalim soba me dru zjarri Qeverisja Vendore Tiranë 8 332 000.00 17-10-2018
Rikualifikim i Lulishteve Qeverisja Vendore Tiranë 7 900 000.00 02-11-2018
Blerje Lëndë Djegëse Pellet Për Ngrohje Qeverisja Vendore Tiranë 6 150 964.00 05-10-2018
Furnizim vendosje dritare dhe dyer duralumini Qeverisja Vendore Tiranë 34 383 238.00 12-09-2018
Blerje prajmer Qeverisja Vendore Tiranë 1 016 800.00 01-11-2018
Blerje telajo metalike per kazanet Qeverisja Vendore Tiranë 1 410 500.00 04-10-2018
Mirëmbatje e thellë në banesat sociale Qeverisja Vendore Tiranë 20 068 027.00 06-09-2018
Blerje uniforma dhe veshje të tjera speciale Qeverisja Vendore Tiranë 1 246 300.00 01-10-2018
Blerje tuba çeliku, saraçineska, rakorderi etj Qeverisja Vendore Tiranë 7 909 200.00 01-10-2018
Blerje kamioncine Qeverisja Vendore Tiranë 1 230 667.00 15-10-2018
Ndërtimi i rrugëve "Migjeni' dhe "Kadri Roshi" në Njësinë Administrative Kashar, Faza II. Qeverisja Vendore Tiranë 39 839 629.48 06-08-2018
Përmirësim furnizimi me ujë në rrugën ”Thoma Koxhaj” Qeverisja Vendore Tiranë 37 919 546.00 17-08-2018
Blerje pjesë këmbimi Qeverisja Vendore Tiranë 4 960 700.00 11-10-2018
Blerje mjete dy rrotak elektrikë të balancuar për Policinë Bashkiake për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 317 770.00 19-09-2018
Blerje pajisje orendi zyre Qeverisja Vendore Tiranë 2 377 000.00 07-09-2018
Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh në Qytetin e Tiranës Qeverisja Vendore Tiranë 30 113 596.00 17-07-2018
Loti i tretë: Blerje Radio komunikimi deri në 5 km, 3 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 35 500.00 31-08-2018
Loti i dyte: Blerje Stacion Total – Instrumenti matës me rreze lazër mbi 1000 m, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 3 240 000.00 31-08-2018
Loti i pare: ”Blerje GPS – Instrumenti për rrjetet kordinative, 2 copë për Bashkinë Tiranë për vitin 2018” Qeverisja Vendore Tiranë 8 732 667.00 31-08-2018
Shpenzime për siguracionin e mjeteve të transportit Qeverisja Vendore Tiranë 1 526 816.00 26-09-2018
Loti I: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Ndërtime rrjet shpërndarës Ujësjellësi ne rrugën "Gani Toptani" Qeverisja Vendore Tiranë 177 053.00 07-05-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II Qeverisja Vendore Tiranë 64 369 208.00 09-05-2018
Loti i tretë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim Stacionesh pompimi dhe Deposh në Ujësjellësa Rajonal, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 877 443.00 25-06-2018
Loti i katërt: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim impianti klorinimi dhe rikonstruksion deposh Qytetet” Qeverisja Vendore Tiranë 728 749.00 25-06-2018
Loti i Parë: “Supervizioni i punimeve për objektin: “Ndërtim rrjet ujësjellësi dhe kanalizime në zonën e Lanabregasit, Faza II” Qeverisja Vendore Tiranë 1 338 853.00 25-06-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shërbim printimi fatura uji Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 18-10-2018
Blerje pajisje fikëse zjarri Qeverisja Vendore Tiranë 6 174 000.00 01-06-2018
Loti II: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën "Qazim Vathi“ Qeverisja Vendore Tiranë 553 055.00 07-05-2018
Blerje Materiale Pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë 4 889 417.00 08-05-2018
Furnizime me automjete për mbledhjen e mbeturinave dhe konteniere Qeverisja Vendore Tiranë 4 183 333.00 07-09-2018
Sistemim Asfaltim i rrugës "Haxhi Brari" Qeverisja Vendore Tiranë 11 666 659.40 06-08-2018
Blerje Pajisje Kompjuterike për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 9 199 361.00 29-03-2018
Asfaltimi i objekteve të investimeve dhe mirëmbajtjes së rrjetit UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 14 885 745.00 29-06-2018
Rikonstruksion i trotuarëve dhe rrugës “Hoxha Tahsim” dhe “Xhanfize Keko” Qeverisja Vendore Tiranë 100 590 970.08 11-06-2018
Blerje shërbimi për projektin Fillo me një ide-Fito një intership në Bashkinë e Tiranës, Qeverisja Vendore Tiranë 1 243 193.00 08-08-2018
Blerje solari Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 03-08-2018
Blerje Materiale Elektrike dhe Mekanike Qeverisja Vendore Tiranë 2 797 942.00 02-07-2018
Shërbim Interneti për UKT Qeverisja Vendore Tiranë 3 800 000.00 04-05-2018
Lyerje e ambjenteve të Konvikteve të Shkollave të Mesme për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 642 312.00 16-05-2018
Rikonstruksioni i rrugës “Dhimitër Shuteriqi” Qeverisja Vendore Tiranë 44 962 272.00 31-05-2018
Mirmbajtje të software Qeverisja Vendore Tiranë 7 992 000.00 27-07-2018
Blerje automjet 4x4 me kalueshmëri të lartë Qeverisja Vendore Tiranë 2 460 000.00 06-08-2018
Shpenzime për qeramarrje aparate dhe pajisje teknike, makineri etj Qeverisja Vendore Tiranë 826 200.00 02-08-2018
Loti II: Blerje materiale ndriçimi për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 767 353.00 19-06-2018
Programe inxhinierike për Bashkinë Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 3 749 980.00 02-07-2018
Blerje ujë i pijshëm për punonjësit e Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 1 404 957.00 18-06-2018
Blerje Materiale Elektroda, Oksigjen për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 7 930 000.00 27-06-2018
Blerje elektropompa për nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 11 600 000.00 18-05-2018
Rikonstruksion i poligonit te qitjes Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 19-07-2018
Instalimi i sistemit ujëmatës Elektromagnetik në Depot e Tiranës (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 47 227 442.00 19-04-2018
Rul me disqe Qeverisja Vendore Tiranë 3 580 000.00 02-07-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e rrugëve, vepra ujore, rrjet hidrik, elektrik, telefonik, ngrohje, etj Qeverisja Vendore Tiranë 4 999 692.00 22-06-2018
Zgjerimi kapaciteti të Backup-It në Primary site dhe Krijimi një Disaster Recovery (DR) SITE. Qeverisja Vendore Tiranë 17 946 850.00 22-06-2018
Blerje karburant gazoil për automjetet e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit Qeverisja Vendore Tiranë 1 500 000.00 10-07-2018
Sinjalistikë për korsi biçikletash Qeverisja Vendore Tiranë 54 545 000.00 14-06-2018
Mirëmbajtje Prodhimi (Mekanike) Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 02-07-2018
Blerje Materiale Ndërtimi (çimento, rërë, granil, tuba etj) Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 660.00 03-07-2018
Shërbime të tjera, shërbim për pastrimin me makineri i algave dhe shkurreve te liqenit Qeverisja Vendore Tiranë 1 666 667.00 04-07-2018
Blerje dhe instalim soba me pellet Qeverisja Vendore Tiranë 12 499 653.00 01-06-2018
Rikonstruksion i rrugës “Fatmir Haxhiu” Qeverisja Vendore Tiranë 29 156 454.00 04-05-2018
Rikonstruksion rrjet Kanalizimi në Rrugën: "Qazim Vathi" Qeverisja Vendore Tiranë 22 300 628.00 23-04-2018
Ndërtim rrjet Ujësjellësi në Shkozën e sipërme dhe Ndërtim Depo uji Qeverisja Vendore Tiranë 19 522 224.00 27-04-2018
Blerje e një makinerie profesionale për pastrimin e mbetjeve në parqe si dhe 50 koshave të pastrimit Qeverisja Vendore Tiranë 7 881 683.00 02-07-2018
Sherbim privat per ruajtjen dhe sigurine fizike te objekteve te Shoqerise Qeverisja Vendore Tiranë 4 268 713.00 01-06-2018
Blerje Karburant Qeverisja Vendore Tiranë 15 166 660.00 19-06-2018
Ndërtim rrjet shpërndarës ujësjellësi në rrugen Gani Toptani Qeverisja Vendore Tiranë 7 139 250.00 19-04-2018
Blerje materiale per riparimin e ndertimin e kazaneve per vitin 2018-2019 Qeverisja Vendore Tiranë 2 483 502.00 20-06-2018
Blerje materiale për ndriçimin publik Qeverisja Vendore Tiranë 45 161 710.00 29-05-2018
Blerje Karburanti, Nafte dhe Benzine Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 666.00 14-06-2018
Rehabilitimi i rrugës Yzberisht-Kashar Qeverisja Vendore Tiranë 166 666 005.94 15-03-2018
Shërbim me qera autobot dhe furnizim me ujë Qeverisja Vendore Tiranë 1 050 000.00 12-06-2018
Loti VII: Mbikqyrja e punimeve për objektin: “Rikonstruksioni dhe rrethimi i depove ne Ujesjellesat Rajonal (Faza I)” Qeverisja Vendore Tiranë 1 468 637.00 07-05-2018
"Blerje Automjete" Qeverisja Vendore Tiranë 18 833 333.00 24-05-2018
Blerje autobuz për nevoja të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 4 666 666.00 13-07-2018
Blerje Tuba dhe Rakorderi Qeverisja Vendore Tiranë 67 323 117.00 14-05-2018
Blerje Karburant dhe Vaj Qeverisja Vendore Tiranë 10 080 640.00 24-05-2018
Blerje Sinjalistike Rrugore Qeverisja Vendore Tiranë 923 000.00 01-06-2018
Blerje benzinë pa plumb Qeverisja Vendore Tiranë 4 405 100.00 22-05-2018
Blerje diesel ( gazoil) Qeverisja Vendore Tiranë 37 083 750.00 22-05-2018
Ndërtim rrjet ujësjellësi në Rrugën e Kavajës dhe në Rrugën Muhamet Gjollesha (Faza I) Qeverisja Vendore Tiranë 40 442 796.00 19-04-2018
Blerje autobot për thithjen e ujërave të zeza Qeverisja Vendore Tiranë 6 500 000.00 25-04-2018
Blerje materiale për sinjalistikë rrugore Qeverisja Vendore Tiranë 70 415 900.00 18-05-2018
Blerja e materialeve për funksionimin e pajisjeve të zyrës Qeverisja Vendore Tiranë 3 748 695.00 27-03-2018
Blerje shërbimi të zhvillimi të mirëmbajtjes së Programit të Taksave dhe Tarifave Vendore dhe Webservice-ve. Qeverisja Vendore Tiranë 5 590 666.00 25-05-2018
Blerje Matësa Uji dhe vula për nevoja të shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 49 199 845.00 30-03-2018
Sisteme ujitëse dhe impiante furnizimi (ndërtim - montim) Qeverisja Vendore Tiranë 3 980 325.00 31-05-2018
Blerje betoni Qeverisja Vendore Tiranë 5 249 790.00 01-06-2018
Blerje materiale ndihmëse për pregatitjen e asfaltit të ftohtë dhe me ngjyrë Qeverisja Vendore Tiranë 17 760 000.00 02-05-2018
Motokorrëse, motosharra, motoseka për lartësi, motokrasitëse bordurash, elektropompa, trapan, gurë fresibël, aparat thithës gjethesh Qeverisja Vendore Tiranë 2 083 333.00 01-06-2018
Blerje kamion me vinç për transport skelerie Qeverisja Vendore Tiranë 7 080 000.00 25-04-2018
Loti 2: Blerje bordura provizore varri Qeverisja Vendore Tiranë 4 378 020.00 04-05-2018
Blerje karburant diesel për ngrohje 0.1% Qeverisja Vendore Tiranë 49 387 735.00 02-05-2018
Blerje Inerte Qeverisja Vendore Tiranë 51 781 333.00 20-04-2018
Loti II - Blerje Vaj Qeverisja Vendore Tiranë 6 000 000.00 02-05-2018
Shpenzime për qeramarrje mjeti transporti Qeverisja Vendore Tiranë 2 450 880.00 18-05-2018
Prodhim i Lëndës Drusore Qeverisja Vendore Tiranë 13 986 090.00 27-04-2018
Blerje makineri paisje (automjete). Qeverisja Vendore Tiranë 43 200 000.00 28-03-2018
Mirëmbajtje dhe riparim me të tretët për elektropompa Qeverisja Vendore Tiranë 6 400 000.00 30-04-2018
Blerje pjesë këmbimi, goma, bateri dhe filtra Qeverisja Vendore Tiranë 1 065 160.00 27-04-2018
Blerje Automjet, Autoveturë 4 Qeverisja Vendore Tiranë 1 402 896.00 24-04-2018
Blerje pjesë ndërrimi automjetesh Qeverisja Vendore Tiranë 16 602 308.33 28-02-2018
Mirëmbajtje e thellë në objekte arsimore Qeverisja Vendore Tiranë 44 329 953.00 11-04-2018
Blerje mjete didaktike dhe kancelarike ne funksion te projektit "Bejme detyrat e shtepise " dhe mjete kancelarike per nevojat e QEZHEF. Qeverisja Vendore Tiranë 2 004 271.00 29-01-2018
Blerje Kimikate për UKT sha Qeverisja Vendore Tiranë 89 795 578.00 06-02-2018
Loti i parë: “Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë 2 362 500.00 18-01-2018
Blerje pajisje lojrash aktive, pajisje përshtatshmërie PAK, pajisje ushtrimesh Qeverisja Vendore Tiranë 8 302 342.00 30-03-2018
Dezinfektim, dezinsektim, deratizim ambientesh Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 25-04-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit (Riparim mjetesh) Qeverisja Vendore Tiranë 1 153 500.00 26-04-2018
Loti 1 - Blerje vegla pune, materiale pune për gjelbërim Qeverisja Vendore Tiranë 2 725 000.00 03-04-2018
Loti 3 - Materiale specifike Qeverisja Vendore Tiranë 1 833 333.00 03-04-2018
Shërbimet e siguracionit të mjeteve të transportit të Bashkisë Tiranë për vitin 2018. Qeverisja Vendore Tiranë 2 212 697.00 23-04-2018
Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve specifike Qeverisja Vendore Tiranë 2 625 814.00 16-04-2018
Blerje Gazoil D1 10 ppm për automjete Qeverisja Vendore Tiranë 2 100 051.00 28-03-2018
Loti 3 - Blerje fara lule Qeverisja Vendore Tiranë 833 333.00 28-03-2018
Loti 2 - Blerje farë bari Qeverisja Vendore Tiranë 833 334.00 28-03-2018
Loti 1 - Blerje pleh organik & humus Qeverisja Vendore Tiranë 3 458 234.00 28-03-2018
Loti 5 - Blerje Pesticide Qeverisja Vendore Tiranë 458 333.00 28-03-2018
Loti 4 - Blerje plehra kimike Qeverisja Vendore Tiranë 333 333.00 28-03-2018
Blerje materiale mirëmbajtje Qeverisja Vendore Tiranë 48 333 333.00 28-02-2018
Plehra kimike, furnitura veterinare, farëra, fidane, lule sezonale Qeverisja Vendore Tiranë 17 150 000.00 26-02-2018
Loti I: Blerje materiale kancelarie për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018, Qeverisja Vendore Tiranë 11 148 366.00 01-03-2018
Loti II: Blerje materiale për funksionimin e pajisjeve të zyrës për Bashkinë e Tiranës për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 11 981 535.00 01-03-2018
Blerje kamionçinë 1.2 deri 1.5 ton Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 000.00 30-03-2018
Shërbim i Sigurisë dhe i Ruajtjes Fizike Qeverisja Vendore Tiranë 3 280 054.00 20-02-2018
Loti II: Blerje Nafte (Eurodiesel) Qeverisja Vendore Tiranë 64 255 500.00 02-03-2018
Loti III Blerje bukë thekre dhe integrale Qeverisja Vendore Tiranë 8 112 175.00 25-01-2018
Shërbim dizifektimi Qeverisja Vendore Tiranë 1 662 333.00 28-03-2018
Loti V Blerje fruta, zarzavate Qeverisja Vendore Tiranë 39 193 120.00 25-01-2018
Loti II Blerje bulmet, qumësht, kos, djathë, gjizë Qeverisja Vendore Tiranë 58 523 041.00 25-01-2018
Mirëmbajtje e sistemeve të parkimit Qeverisja Vendore Tiranë 3 140 000.00 23-03-2018
Loti I Blerje mish viçi, mish pule dhe vezë Qeverisja Vendore Tiranë 39 415 714.00 25-01-2018
Rikonstruksion i Bibliotekës së Qytetit nr.5 Qeverisja Vendore Tiranë 2 916 557.00 23-02-2018
Blerje Vegla Pune për Nevoja të Shoqërisë Qeverisja Vendore Tiranë 3 332 072.00 27-02-2018
Loti IV - Blerje artikuj ushqimorë Qeverisja Vendore Tiranë 29 388 144.00 25-01-2018
Uniforma dhe veshje speciale Qeverisja Vendore Tiranë 3 450 000.00 01-03-2018
Shpenzime qeramarrje aparate, pajisje teknike, makineri (foni, pajisje ndriçimi, videoprojektor) Qeverisja Vendore Tiranë 4 722 000.00 21-03-2018
Blerje kancelari dhe tonera Qeverisja Vendore Tiranë 1 800 000.00 21-03-2018
Vijëzime dhe Vendosje Tabelash për Parkimin e Rezervuar me Kontratë Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 664.00 16-03-2018
Furnizim dhe shërbime për mencat Qeverisja Vendore Tiranë 2 346 607.00 16-02-2018
Mjete Transporti Qeverisja Vendore Tiranë 50 000 000.00 19-02-2018
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 12-03-2018
Shpenzime për Mirëmbajtjen e aparateve, pajisjeve teknike dhe veglave të punës Qeverisja Vendore Tiranë 16 660 000.00 01-03-2018
Shërbim i Printimit të Njoftim Detyrimeve për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 6 477 387.00 02-02-2018
Shpenzimet e Siguracionit të Mjeteve të Transportit Qeverisja Vendore Tiranë 1 660 000.00 28-02-2018
Furnizime dhe materiale të tjera zyre (vegla pune) Qeverisja Vendore Tiranë 3 650 000.00 01-03-2018
Shpenzime për të tjera materiale dhe shërbime operative Qeverisja Vendore Tiranë 3 027 889.00 26-02-2018
Blerje detergjentësh dhe pajisje pastrimi Qeverisja Vendore Tiranë 1 000 000.00 27-02-2018
Loti i dytë: “Blerje ushqime koloniale për Konviktet e Shkollave të Mesme” Qeverisja Vendore Tiranë 3 494 558.00 18-01-2018
Shërbim Siguracion Makinash Qeverisja Vendore Tiranë 2 999 792.00 23-02-2018
Loti i parë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Rehabilitimi i aksit Mbikalim-Kombinat. Qeverisja Vendore Tiranë 1 804 742.00 03-01-2018
Shpenzime të tjera qeraje Qeverisja Vendore Tiranë 3 093 333.00 13-02-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 14-02-2018
Shpenzime për qeramarrje (për grumbullimin e lëndës drusore) Qeverisja Vendore Tiranë 5 500 000.00 14-02-2018
Blerje Gas i lëngët Qeverisja Vendore Tiranë 7 557 099.00 06-02-2018
Loti i tretë: Mbikqyrja e punimeve për objektin: Ndërtimi i rrugëve Migjeni dhe Kadri Roshi në Njësinë Administrative Kashar Faza I. Qeverisja Vendore Tiranë 1 931 794.00 03-01-2018
Sigurim i kazaneve për Eco Tirana sh.a për vitin 2018 Qeverisja Vendore Tiranë 5 700 000.00 06-02-2018
Shërbimi i ruajtjes dhe sigurisë fizike me Roje Private Qeverisja Vendore Tiranë 54 734 925.00 19-01-2018
Blerje kazanë për material të riciklueshëm dhe kazanë për material të pariciklueshëm Qeverisja Vendore Tiranë 6 955 000.00 25-01-2018
Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje Mish për Kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 0.00 23-01-2018
Transporti i fëmijëve të shkollës Luigj Gurakuqi, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 1 485 303.00 25-01-2018
Blerje mish për kafshët e Parkut Zoologjik Qeverisja Vendore Tiranë 5 206 650.00 23-01-2018
Blerje kapakë ngjyrë gri RAL 7016 dhe të verdhë RAL 1018 Qeverisja Vendore Tiranë 3 546 666.00 06-02-2018
Mungese konkurrence

Prokurimi zhvillohet me nje konkurrent te vetem. Ligji shqiptar i lejon keto lloj procedurash. Shpesh keto procedura me shume se mungese konkurrence ne treg shfaqin opsione te formulimit te kritereve dhe afateve per dorezim dokument ne favor te nje kompanie te paramenduar klienteliste. Keto tendera meritojne te konsiderohen te ekspozuara dhe me risk

Mungese Gare, Negocim i Drejtperdrejte (mbi 5 milion leke)

Jane kontrata pa gare qe lidhen si pasoje e bisedimeve mes autoritetit dhe kompanive. Keto do duhej te lejohen vetem ne raste te caktuara, ku nje situate emergjente shoqerohet me nevojen per nderhyrje te shpejte permes nje kontrate.

Shiko me shume
Pamundesi kohore per pergatitje te nje oferte (oferte teknike plus dokumentacion)

Afat i pamjaftueshem sipas kritereve ligjore te percaktuara ne nenin 43 te ligjit 9643 "Per Prokurimin Publik" i ndryshuar

Shtese kontrate (shtese vlere) pa perfunduar ende faza e pare e kontrates

Per cdo kontrate ekziston nje mundesi per shtese kontrate me vlere plus 20% e vleres se ofertes. Kjo shtese duhet te justifikohet me arsye te bazuara te nje veshtiresie per shkaqe mbi natyrore, ndryshime eksplicite te kushteve te tregut dhe indekseve te cmimeve etj.

Shiko me shume
Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit

Autoriteti Prokurues ka skualifikuar te gjithe operatoret pjesemarres ne gare me oferte me te ulet se oferta fituese. Nuk quhet skualifikim rasti kur operatori nuk ka paraqitur fare oferte por ka dorezuar dokumente te tjera. Vleresim vetem per procedura tenderuese me vlere mbi 5 milion Leke

Anullimi i Tenderit dy ose me shume here

Ne rast te anulimit dy here radhazi te tenderave me objekt te njejte, ka vend per te vleresuar veshtiresi apo defekte qe kane bere te pamundur finalizimin me fitues te procedures. Anulimi dy here radhazi eshte precedent qe legjitimon qe gara e hapur te zevendesohet me negocime te drejtperdrejta

Manual mbi Integrimin e Shërbimit një Web tjetër. Klikoni ketu

Te drejtat e Perdorimit

Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data