Open Procurement Albania

Numri i Rezultateve 3665

Shenimi me flamur te kuq (red flag) i nje procedure prokurimi tregon nje ekspozim apo rrezik te mundshem per sjellje te papajtueshme me ligjin ose jo-etike te biznesit, kryesisht ne lidhje me mos-respektimin e ligjeve anti-korrupsion. Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar.

Tendera me redflags

Titulli Autoritet Prokurues Vlera / Fondi Limit Data e Shpalljes
Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, Loti II, Qyteti i Durresit Qeverisja Vendore Durrës 36 523 313.30 16-04-2020
Rikonstruksion i rruges Inerte, ndertim ure b/a, Njesia Administrative Otllak, Bashkia Berat Qeverisja Vendore Berat 18 497 974.65 21-04-2020
Sistemim Blloku Nr. 5, (Segmenti Jani BASHO) Qeverisja Vendore Pogradec 3 720 817.00 15-05-2020
Ndertim trotuari nga kisha katolike ne fshatin Pishaj Qeverisja Vendore Gramsh 9 996 545.00 26-02-2020
Rikonstruksion i linjes kryesore te ujesjellesit fshati Mashan,Njesia Administrative Kodovjat & vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme qyteti Gramsh Qeverisja Vendore Gramsh 30 239 843.00 15-04-2020
Ujesjellesi Lazarat Qeverisja Vendore Gjirokastër 223 833 500.83 21-04-2020
Mbikeqyrje punimesh me objekt:Ujesjellesi Lazarat Qeverisja Vendore Gjirokastër 2 939 401.00 29-04-2020
Shërbime dhe mirëmbajtje në pyje për vitin 2020 në Bashkinë Fushë-Arrëz Qeverisja Vendore Fushë-Arrëz 925 833.00 18-05-2020
Blerje karburanti per vitin 2020 Qeverisja Vendore Krujë 1 094 819.00 29-05-2020
Drure dhe Shkurre Dekorative Qeverisja Vendore Tiranë 26 250 000.00 04-03-2020
Blerje materiale te ndryshme per SHA Ujesjelles-Kanalizime Librazhd-Prrenjas dhe materiale per linjat kanalizime Qeverisja Vendore Librazhd 4 430 000.00 15-05-2020
Ndertim i KUZ-se pergjate rruges Çameria Qeverisja Vendore Patos 1 139 241.00 19-05-2020
Blerje Materiale Ndertimi (Inerte ) Qeverisja Vendore Skrapar 1 250 000.00 20-05-2020
Blerje pjese kembimi dhe sherbime per mjetet e Bashkise Divjake Qeverisja Vendore Divjakë 6 288 500.00 22-05-2020
Sherbime Vijezime dhe Vendosje Tabelash Qeverisja Vendore Tiranë 6 987 428.60 22-05-2020
Investime ne: Zgjerimi i Rruges Vendore, Aks Superstrada e Devollit- Ismail Qemali, Demir Progeri-Aks Rrg. Etem Osman Xhaci dhe Rehabilitim i Rrugeve Vendore Lagjia Nr. 2 dhe Lagjia Nr. 3 Bilisht Qeverisja Vendore Devoll 83 333 963.00 10-02-2020
Blerje Gazoili dhe Vaj Qeverisja Vendore Kuçovë 21 063 608.00 24-04-2020
Blerje, Karburanti,(Gazoil 10 ppm), per nevojat e Bashkise Rrogozhine. Qeverisja Vendore Rrogozhinë 6 500 000.00 15-05-2020
Sherbim i ruajtjes se objekteve me rojeve private Qeverisja Vendore Shkodër 17 084 400.00 21-04-2020
Blerje karburanti Qeverisja Vendore Shkodër 3 771 316.00 30-04-2020
Sherbimi i prodhimit dhe ngarkimit te reres bituminoze Qeverisja Vendore Fier 3 774 000.00 22-05-2020
Sherbimi i printimit te njoftim detyrimeve per vitin 2020 Qeverisja Vendore Tiranë 6 649 502.00 14-02-2020
Blerje materialesh per rikonstruksionin e  tortuareve Qeverisja Vendore Kolonjë 829 315.00 13-05-2020
Sinjalistika horizontale dhe vertikale Qeverisja Vendore Sarandë 5 833 333.00 15-05-2020
Blerje dhe instalim Led-wall Qeverisja Vendore Sarandë 1 666 667.00 15-05-2020
"Rikonstruksion i rruges"Liqeni i Kurjanit" Qeverisja Vendore Roskovec 1 152 111.00 21-05-2020
Rikonstruksion rruga Kodër e Danit Qeverisja Vendore Bulqizë 32 260 494.16 20-03-2020
Blerje tuba dhe plasmas per kanalet vaditese Qeverisja Vendore Librazhd 2 499 960.00 06-05-2020
Supervizion punimesh per objektin Ujesjellesi Rajonal i Finiqit (Linja e jashtme) Burimet e Merkos. Qeverisja Vendore Finiq 4 231 296.00 11-03-2020
Sistemimi i furnizimit me ujë të zonës Turistike Hamallaj, Faza II, Nj. Adm. Sukth, Bashkia Durrës Qeverisja Vendore Durrës 133 470 441.23 27-03-2020
NDËRTIMI I UJËSJELLËSIT NË FSHATRAT PLLANE, ZEJMEN, MARKATOMAJ, SPITEN, TRESH, NJËSIA ADMINISTRATIVE ZEJMEN, BASHKIA LEZHË Qeverisja Vendore Lezhë 249 000 833.00 17-04-2020
Sherbim i Procesionares ne Bimesi Qeverisja Vendore Tiranë 4 166 667.00 08-05-2020
Ndertim Lere Plasmasi "Ara e Mrizit"-EP.Helshan, "Shpati i Gjurajve"-EP.Helshan, "Shpati i Brozhmilles"-EP. Krume Qeverisja Vendore Has 2 106 591.00 15-05-2020
Sherbime, riparime, nderrime dhe pjese kembimi per mjetet e renda te Agjencise se Kullimit dhe Vaditjes dhe te Agjencise se Infrastruktures Rrugore dhe Sherbimeve Mbeshtetese, Bashkia Kurbin Qeverisja Vendore Kurbin 4 416 652.00 15-05-2020
Sherbimi i pastrimit per Zonat turistike Qeverisja Vendore Himarë 7 711 782.00 15-05-2020
Mirembajtje rruge e trotuare ne qytet Qeverisja Vendore Shkodër 9 790 786.00 28-02-2020
Sherbim Printim Faturash Qeverisja Vendore Fier 2 781 600.00 03-03-2020
Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Katund, Katund i Ri: Ndërtim linje trasmetimi nga puseta Yzberisht deri në depon Qytet Nxënsave Qeverisja Vendore Tiranë 389 607 913.00 13-03-2020
Loti II Bofie "Prodhim, transport i brendshem,ngarkim,shkarkim,stivim,transport i larget,pastrim parcele,per dru zjarri viti 2020" Qeverisja Vendore Maliq 3 330 771.00 04-05-2020
Loti I Moglice "Prodhim, transport i brendshem,ngarkim,shkarkim,stivim,transport i larget,pastrim parcele,per dru zjarri viti 2020" Qeverisja Vendore Maliq 1 964 556.00 04-05-2020
Blerje Buke per Qendren Ekonomike Arsimore Qeverisja Vendore Elbasan 225 150.00
Blerje fruta - perime per Qendren Ekonomike te Arsimit, Bashkia Elbasan Qeverisja Vendore Elbasan 673 080.00
Ujesjellesi nga burimi i Manxifes&Rikonstruksion I ujesjellesit te fshatrave Selo,Llovine,Krioner&Sotire,FazaII Qeverisja Vendore Dropull 330 565 915.00 19-03-2020
Materiale elektrike Qeverisja Vendore Korçë 7 500 000.00 13-02-2020
Blerje materiale dhe detergjent pastrimi Qeverisja Vendore Himarë 3 062 250.00 23-04-2020
rikonstruksion rruga e spitalit shupenze Qeverisja Vendore Bulqizë 2 581 542.00 03-03-2020
Rehabilitim rruga Lapidari-Zvezdë Qeverisja Vendore Maliq 2 499 945.00 06-03-2020
Blerje materiale per mirëmbajtje rruge , çakell, kripe, tubo Qeverisja Vendore Maliq 2 082 856.00 05-03-2020
Shpenzime per mirembajtjen e rrugeve, vepra ujore, rrjet hidraulik, elektrik, telefonik, ngrohje, etj Qeverisja Vendore Tiranë 2 961 597.00 13-03-2020
Furnizimi me uje i fshatrave Gradec dhe Pjetërshan, bashkia Malësia e Madhe Qeverisja Vendore Malësi e Madhe 80 000 000.00 26-03-2020
Riparim dhe mirembajtje kanale vaditese Qeverisja Vendore Mat 7 375 435.00 22-04-2020
Blerje percina alumini, rondele, bullona e materiale te ndryshme Qeverisja Vendore Tiranë 4 750 800.00 23-04-2020
Rehabilitimi i rrëshqitjes me murë guri gabion në Fshatin Linzë, Tiranë Qeverisja Vendore Tiranë 1 311 614.90 29-04-2020
Blerje, montim e riparim gomash dhe sherbime te tjera per automjete Qeverisja Vendore Përmet 1 211 500.00 07-05-2020
Rikonstruksion Blloku Lagjja e Re Bulqize Qeverisja Vendore Bulqizë 24 850 833.33 25-02-2020
Blerje Nafte (D1) Qeverisja Vendore Mat 9 555 840.00 26-03-2020
Ndertimi i linjes kryesore dhe shperndarjes te furnizimit me Uje te Njesise Administrative Velabisht, Bashkia Berat Qeverisja Vendore Berat 131 138 064.00 07-04-2020
Loti 1 : Blerje Gazoil deri ne 10 ppm Qeverisja Vendore Pogradec 1 331 180.00 14-04-2020
Loti 2 : Blerje Benzine pa plumb Qeverisja Vendore Pogradec 403 920.00
Sigurim i automjeteve Qeverisja Vendore Durrës 1 512 042.00 24-04-2020
Blerje goma pjese xhenerike dhe mirembajtje mjetesh Qeverisja Vendore Librazhd 2 755 833.00 24-04-2020
Sherbim dhe pjese kembimi eskavatori tip VOLVO Qeverisja Vendore Mat 1 633 623.00 04-05-2020
Blerje e produkteve ushqimore per asistencen ndaj shtresave ne nevoje per perballimin e gjendjes se fatkeqesise natyrore shkaktuar nga virusi COVID-1 Qeverisja Vendore Gramsh 4 117 933.00
Blerje e produkteve joushqimore per asistencen ndaj shtresave ne nevoje per perballimin e gjendjes se fatkeqesise natyrore shkaktuar nga virusi COVID Qeverisja Vendore Gramsh 477 900.00
Blerje artikuj Ushqimore,Bashkia Puke Qeverisja Vendore Pukë 2 081 801.00 28-02-2020
Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore Qeverisja Vendore Tiranë 2 750 000.00 13-03-2020
Karburant per Automjete Qeverisja Vendore Këlcyrë 6 323 189.00 26-03-2020
Blerje detergjente, per shkollat dhe cerdhet, e Bashkise Rrogozhine Qeverisja Vendore Rrogozhinë 1 500 000.00 07-04-2020
Blerje vajra minerale dhe graso per motorre dhe komponente mekanik, antifrize, AD BLU Qeverisja Vendore Tiranë 4 948 050.00 14-04-2020
Avolzhim e riparim elektromotorresh Qeverisja Vendore Elbasan 1 855 000.00 24-04-2020
Loti I- Blerje Fruta Perime Qeverisja Vendore Elbasan 392 167.00 29-04-2020
Ndricimi i Qytetit me Sistemin LED Qeverisja Vendore Lezhë 33 333 160.00 25-02-2020
Ndertim KUN"Laknas" KUN"Paralel me rrugen Adem Jashari" Qeverisja Vendore Kamëz 31 163 251.00 28-02-2020
Supervizim per rikonstruksionin e rrjetit shperndares te ujesjellsit selenice, kote Armen Qeverisja Vendore Selenicë 1 585 188.00 26-03-2020
Loti IV – Blerje Mish Qeverisja Vendore Elbasan 1 833 333.00 29-04-2020
Loti III – Blerje Bulmet Qeverisja Vendore Elbasan 375 000.00 29-04-2020
Blerje cakelli Qeverisja Vendore Kavajë 3 750 000.00 13-02-2020
Linja kryesore per furnizimin me uje dhe rrjeti shperndares i ujesjellesit per qytetin e Belshit, Faza III Qeverisja Vendore Belsh 481 080 974.00 27-03-2020
Loti 2–Blerje benzine Qeverisja Vendore Prrenjas 24 902.00 22-04-2020
Loti 1– Blerje nafte (gazoil 10 ppm) Qeverisja Vendore Prrenjas 2 274 990.00 22-04-2020
Sherbim i dezinfektimit te ambienteve te jashtme dhe te brendshme te institucioneve te Bashkise Tropoje Qeverisja Vendore Tropojë 2 000 000.00
Blerje Karburanti Qeverisja Vendore Kamëz 10 000 000.00 13-03-2020
Blerje materiale ndertimi per vitin 2020 Qeverisja Vendore Vlorë 2 072 530.00 26-03-2020
Blerje Fadrome e re per nevojat e Ndermarrjes se Sherbimeve Publike , Skrapar Qeverisja Vendore Skrapar 10 000 000.00 27-03-2020
Blerje mjetesh transporti dhe makineri për nevojat e bashkisë Qeverisja Vendore Gramsh 16 650 000.00 26-03-2020
Sherbime pjese kembimi (vajra, graso etj.) Qeverisja Vendore Mat 3 656 500.00 15-04