Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
12 2,035,446,806 12 2,035,446,806 3,420,985,081

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
“Rehabilitation of Road “Spille, Guri i lëmuar” to “Hauzi i Vilëbashtovës” and Road “Vath Koreshi, Lushnja ring Road” Announced the Winner 4,843,759
Ndërhyrje për përmirësimin e shtresave asfaltike (rajoni 3)” 433,333,295 Announced the Winner 304,277,850
Ndërtimi i segmentit rrugor Sabri Kosturi, Lushnje 150,797,126 Signed the Contract 76,281,543
Reconstruction of the road Roskovec Poshnje Announced the Winner 461,899,170
Minikonkursi Nr.26 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - Rindërtimi I njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Krujë, Paketa B, Objektet K, X, Y, Z,njësia administrative Krujë, BashkiaKrujë”. (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract 560,648,914
Minikonkursi Nr.17 (Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-67609-08-03-2020) - Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për zonen e re për zhvillim Shijak, Paketa E, Objektet 5.18, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1, njësia administrative Shijak, Bashkia Shijak (Programi i Rindertimit)
Signed the Contract 574,581,326
Ndërtimi i by passit në qendrën historike të Gjirokastrës (Ura e Nanxës – Urat e Mëdha Dunavat 577,824,644 Announced the Winner 330,555,010
Riveshje aksi rrugor Çermë – Divjakë si dhe degëzimet për në fshatrat: Grabian, Cerme Shkumbin – Bishçukas, Dushkecan – Hallvaxhias – Germenj i Madh 362,469,526 Announced the Winner 183,106,947
Rivitalizimi urban i zonave me potencial të lartë turistik në Rajonin 3 dhe 4 235,478,204 Signed the Contract 153,182,656
Reconstruction of the road Qafe Thore – Theth , Shkoder.
Rindërtimi i rrugës" Qafe Thore - Theth ", Shkoder.
Announced the Winner 613,585,590
Rikonstruksion i rrugës Aksi Nacional –Luftinjë (faza e parë –Rruga e Izvorit). 193,696,011 Signed the Contract 109,603,326
Sistemim asfaltim i rrugës Toshkëz - Zhelizhan - Mazhaj. 81,848,000 Signed the Contract 48,418,990
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data