Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Summary results

No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
3 2,650,937 3 2,650,937 2,512,067

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT Stage Procedure Awarded value
Minikonkursi Nr.10 ( Kontrate ne baze te Marreveshjes Kuader me REF-58253-05-15-2020) - Mbikëqyrja e punimeve“Mbikëqyrjen e punimeve për ndërtimin e Rrjetit Rrugor dhe Infrastrukturës Urbane të Zonës Rrëshen”, Njësia Administrative Rrëshen, Bashkia Mirditë. Signed the Contract 1,145,400
Mbikëqyrja punimesh për objekte të financuara nga buxheti i shtetit për vitet 2018 – 2019 (Marrëveshje Kuadër ).
Minikonkurs nr.3: Mbikqyrja e punimeve të kryera në objektin Rruga Qendër Gosë – Hekurudha – Gosë e Madhe, Bashkia Rrogozhinë .
608,870 Re-Proclaimed and Signed the Contract
Mbikqyrje punimesh për objektin: Sistemim asfaltim i rrugës Lekdush – Bënçë – Tepelenë, Lot 1. 2,042,067 Signed the Contract 1,366,667
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data