Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Shkoder-Vlore-Korce
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikonstruksioni i godinave të konvikteve të studentëve në qytetet Shkodër (godina nr.2), Vlorë (konvikti i vajzave) Korçë (godina nr.1).
Reference No. REF-26485-06-13-2019
CPV Code
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 245,039,761
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 14-06-2019
Opening Date for Submission of Bids 14-06-2019
Closing Date for Submission of Bids 15-07-2019
Sector
No. of Bidders 16
Bidders ARKONSTUDIO shpk & SHPRESA
2T shpk & ALKO-IMPEX General Construction
AURORA KONSTRUKSION shpk & S.AG shpk & SENKA
GJIKURIA
SALILLARI
4 A-M shpk & ED Konstrukstion
FUSHA
DELIA IMPEX
ELDA VI
BAHAS shpk & HASTOÇI
rifaj shpk & Denis 05 shpk & Lala
Company Riviera 2008 & Agri Konstruksion & Kacdedja
CURRI shpk dhe Xhengo
NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI
GI KONS shpk & BE-IS
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • DION-AL SHPK -
 • ARKONSTUDIO  -
 • The winning bid ALL without vat 172,000,000
  Bidder Announcement date 21-08-2019
  Contract date 27-08-2019
  Contract Value including VAT 206,400,000
  Contract Milestones Due Dates 4 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka paraqitur ankesë; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk, ka marrë përgjigje më datë 07.8.2019; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI shpk ka marrë përgjigje më datë 06.8.2019; Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Progeen shpk dhe Everest shpk kanë marrë përgjigje më datë 07.8.2019.
  Me vendim të KPP 554/2019, datë 20.8.2019 është vendosur mospranimi i ankimit të Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. DELIA IMPEX Shpk,
  Ne dokumentet e hedhura ne sistem ka vetëm vertetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të energjisë elektrike dhe asnjë dokument tjetër.

  2. ELDA VI Shpk:
  Operatori ekonomik nuk ka hedhur ne sistem asnje nga dokumentet e kerkuara ne DST.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomik AGI KONS shpk & BE-IS
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  4. Bashkimin e Operatorëve Ekonomik BAHAS shpk & HASTOÇI shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Arifaj shpk & Denis 05 shpk & Lala shpk:
  Nuk plotëson kriteret teknike.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Company Riviera 2008 & Agri Konstruksion & Kacdedja:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë Progeen shpk dhe Everest shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë CURRI shpk dhe Xhengo shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.

  9. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë NIKA shpk KTHELLA shpk & MICULI shpk:
  Nuk plotëson kërkesat për kapacitetin teknik.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DION-AL SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO  viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO  viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO  viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARKONSTUDIO  viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Announcement of Contract Signing Nr.35 - Dt.02-09-2019
  Projekt Zbatimi per Rikonstruksionin e godinave te studenteve per qytetin Vlore (godina e femrave).

  Projekt Zbatimi per Rikonstruksionin e godinave te studenteve per qytetin Korce (Godina nr.1).

  Rikonstruksioni i godinave te studenëve - projekt zbatim (Shkoder).

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data