Open Procurement Albania

Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane të tij

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.
 • Disqualification of all competitive operators except the winner. Condition : The winner was not the lowest bidder.

District Durres-Elbasan
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane të tij.

Objekti i kontratës /marrëveshjes kuadër Përmirësimi i infrastrukurës rrugore në zonat turistike të rajonit qendror dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane të tij . Objekti i kontratës përfshin këto projekte; Ndërtimi i rruges lidhëse rruga e Dibrës - Kongresi i Manastirit ,
Rehabilitimi i aksit rrugor Dëshmoret, Rehabilitimi i rrugës Egnatia ,
Ndërtim Sistemim Asfaltim i rrugës Grekan-Shelgu-Gjyrale .
Reference No. REF-33627-08-15-2019
CPV Code
45210000-2 - Punime ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 454,015,711
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 16-08-2019
Opening Date for Submission of Bids 16-08-2019
Closing Date for Submission of Bids 16-09-2019
Sector
No. of Bidders 12
Bidders Ed Construksion sh.p.k & GPG Company sh.p.k & Shendelli
Vëllezërit Hysa sh.p.k & Arifaj sh.p.k & Denis 05 sh.p.k
BE-IS sh.p.k & Ergi sh.p.k & 2T
4-AM sh.p.k. & Bonus
Alba Construksion" sh.p.k &"Curri
Al asfalt sh.p.k Konus Konstruksion sh.p.k & Liqeni i VII sh.p.k Ndregjoni & Kupa
Fusha
Shansi Invest sh.p.k T & Jody Company sh.p.k & Everest
Alko Impex General Contrucion sh.p.k & Vega sh.p.k & Arkon Studio sh.p.k & Sireta 2F
Gener 2
Geci sh.p.k & Florida
Salillari
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARIFAJ -
 • VELLEZERIT HYSA -
 • DENIS-05 -
 • The winning bid ALL without vat 294,278,397
  Bidder Announcement date 15-10-2019
  Contract date 22-10-2019
  Contract Value including VAT 353,134,076
  Contract Milestones Due Dates 10 muaj
  Appeals Nuk ka pasur ankesa.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Ed Construksion” sh.p.k & “GPG” Company sh.p.k, & “Shendell” sh.p.k, :
  Operatori ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren “Rivitalizimi urban i zonave me potencial te larte turistik ne Rajoni 3 dhe 4” dhe nuk ploteson në këtë procedurë në mënyrë kumulative (shumatore) kriteret e percaktuara për makinerite, numrin e punonjësve, stafin teknik, etj.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “BE-IS” sh.p.k & “Ergi” sh.p.k &” 2T” sh.p.k, :
  Operatori ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren “Permiresimi i infrastruktures rrugore ne funksion te zhvillimit te turizmit dhe agroturizmit ne Rajonin 4” dhe nuk ploteson në këtë procedurë në mënyrë kumulative (shumatore) kriteret e percaktuara për makinerite, numrin e punonjësve, stafin teknik, etj.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “4-AM” sh.p.k. & “Bonus” sh.p.k:
  Operatori ekonomik eshte kualifikuar ne vend te pare ne proceduren “Rivitalizimi urban i zonave me potencial të lartë turistik në Rajonin 3 dhe 4” dhe nuk ploteson në këtë procedurë në mënyrë kumulative (shumatore) kriteret e percaktuara për makinerite, numrin e punonjësve, stafin teknik, etj.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Shansi Invest ” sh.p.k & “ Jody Company” sh.p.k & “Everest” sh.p.k :
  Operatori ekonomik ne bashkim “Everest”, nuk plotëson kriterin e vecante në pikën 2.3.1, mbi përvojën e suksesshme në realizimin e punëve të ngjashme dhe nuk ka paraqitur punime te ngjashme ne vleren e kerkuar. Kontratat e tjera te paraqitura jane me punime në linja elektrike, kabina elektrike, të cilat nuk mund te merren në konsiderate si kontrata të ngjashme.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2014
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for VELLEZERIT HYSA viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2014
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement Nr.33 - Dt.19-08-2019
  Technical Specifications
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Nr.45 - Dt.11-11-2019
  RELACION-TEKNIK -Rehabilitim rruga “Egnatia” Loti II

  RELACION-TEKNIK -RRUGA GREKAN-SHELGU-GJYRALE NJESIA ADMINISTRATIVE GREKAN BASHKIA BELSH

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data