Open Procurement Albania

Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat

District Berat
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Rikualifikim Urban i Unazës së Re Berat.
Burimi i Financimit: Buxheti i shtetit. Për vitin 2020 fondi në dispozicion është në vlerën 200,000,000 lekë pa tvsh. Financimi i mëtejshëm sipas PBA-së.
Reference No. REF-68688-08-13-2020
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 666,656,386
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 14-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 14-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 16-09-2020
Sector
No. of Bidders 16
Bidders 1. Arifaj sh.p.k , Denis -05 sh.p.k Xhast sh.p.k
2. Sireta sh.p.k & Euro Alb sh.p.k & Agri Construksion sh.p.k,
3. Vellezerit Hysa sh.p.k,
4. G.P.G. Company sh.p.k,
5. Hastoçi sh.p.k & Be-IS sh.p.k
6. Curri sh.p.k & Xhengo sh.p.k
7. Alb Building sh.p.k
8. Agi Kons sh.p.k
9. 2 T sh.p.k,
10. Besta sh.p.k, & T T Beton sh.p.k & Alba Konstruksion sh.p.k
11. Pe - Vla – Ku sh.p.k
12. Gener 2 sh.p.k,
13. S.M.O. Union sh.p.k, & Shkëlqimi 07 sh.p.k & Grand Konstruksion sh.p.k & Fled sh.p.k
14. K-AAV sh.p.k,
15. Bonus sh.p. k
16. Senka sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • ARIFAJ -
 • XHAST SHPK -
 • DENIS-05 -
 • The winning bid ALL without vat 340,036,697
  Bidder Announcement date 30-10-2020
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Ka pasur ankesa.
  Ka marre pergjigje në datë 02.10.2020.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. “S.M.O. Union” sh.p.k, & “Shkëlqimi 07” sh.p.k & “Grand Konstruksion” sh.p.k & “Fled” sh.p.k per arsye se nuk plotesone piken 2.3.1 Përvojë të suksesshme, nuk ploteson kontratat e ngjashme ne natyre dhe ne vlere

  2. “K-AAV” sh.p.k, per arsye se Operatori ekonomik nuk permbush kriteret per punet e ngjashme, numrin e punonjesve dhe pikat e licences.

  3. “Bonus” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion, Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte financiare, nuk ka kontrata te ngjashme dhe kapacitete teknike

  4. “Senka” sh.p.k nuk ka paraqitur dokumentacion. Operatori ekonomik nuk ka paraqitur oferte financiare, nuk ka kontrata te ngjashme dhe kapacitete teknike
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2014
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for ARIFAJ viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for XHAST SHPK viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for XHAST SHPK viti 2014
  Monitor treasury transaction for XHAST SHPK viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for XHAST SHPK viti 2019-2020

  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2012-2013
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2014
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2015-2018
  Monitor treasury transaction for DENIS-05 viti 2019-2020

  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Decision of the Public Procurement Commission (PPC)
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing
  Grafik Punimesh

  Projekt Zbatimi

  Raport Teknik (Part 1)

  Raport Teknik (Part 2)

  Raport Teknik (Part 3)

  Raport Teknik (Part 4)

  Raport Teknik (Part 5)

  Raport Teknik (Part 6)

  Raport Teknik (Part 7)

  Raport Teknik (Part 8)

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data