Open Procurement Albania

“Ngritja e infrastruktures mbështetëse në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkine Elbasan-Loti 1:Rruget e Aksesit (Rruga Nezir Muzhaqi,seg I dhe Rruga Zija Luniku, seg II).

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object “Ngritja e infrastruktures mbështetëse në funksion të kompleksit multi-funksional për zhvillimin e sektorëve të ndryshëm të motorizimit, Auto-Moto Park, në Bashkine Elbasan-Loti 1:Rruget e Aksesit (Rruga Nezir Muzhaqi,seg I dhe Rruga Zija Luniku, seg II).
Reference No. REF-38463-08-12-2022
CPV Code
45000000-7 - Punë ndërtimi,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 547,562,825
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure
Stage Procedure Signed the Contract
Tender Announcement Date 15-08-2022
Opening Date for Submission of Bids 31-08-2022
Closing Date for Submission of Bids 31-08-2022
Sector
No. of Bidders 20
Bidders 1.BOE “S.M.O. UNION” sh.p.k. &“BLERIMI” shpk & “SMO VATAKSI” shpk
2. BOE“BAJRAMI N” sh.p.k. & “BAMI “sh.p.k.,
3.“VELLEZERIT HYSA” sh.p.k.,
4.ALB TIEFBAU” sh.p.k.,
5.“ALB-BUILDING” sh.p.k
6. BOE“EUROKOS HOLDING” sh.p.k & “DENIS-05” sh.p.k & “ABI CONS”
7. BOE“ARIFAJ” sh.p.k & “XHAST” sh.p.k
8. BOE“ELMAZAJ KONSTRUKSION” sh.p.k & “B93 II” sh.p.k & “Shendelli” sh.p.k
9.“2 T” sh.p.k
10.“ALB – STAR” sh.p.k
11.“FUSHA” sh.p.k
12“4 A-M” sh.p.k
13“BE – IS” sh.p.k & “ERGI” sh.p.k
14“ALBAVIA” sh.p.k
15“SALILLARI” sh.p.k & “ZDRAVO” sh.p.k
16.“ALBA KONSTRUKSION” sh.p.k
17“CURRI” sh.p.k & “VAGALAT” sh.p.k
18.“PE - VLA – KU” sh.p.k
19.“GJIKURIA” sh.p.k
20.“BASHKIMI/L” sh.p.k
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • “S.M.O. UNION” sh.p.k. - “BLERIMI” shpk - “SMO VATAKSI” shpk -
 • The winning bid ALL without vat 357,898,107
  Bidder Announcement date 19-09-2022
  Contract date 03-10-2022
  Contract Value including VAT 429,477,728
  Contract Milestones Due Dates 12 muaj
  Appeals Eshte skualifikuar operatori ekonomik i meposhtem:
  -“BASHKIMI/L” sh.p.k, per arsye:
  - Nuk ka paraqitur oferte financiare.
  -Nuk ka paraqitur dokumentacion per te vertetuar kapacitetin teknik, financiar dhe profesional.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin
  Tender Announcement
  Technical Specifications
  Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
  Technical Report
  Bill of Quantities
  Announcement of Winner
  Announcement of Contract Signing Buletini Nr. 156 datë 14 Nëntor 2022

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data