Open Procurement Albania

Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike

District
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title
Description of the Project
Tender object Ndërhyrjen për promovimin e zonave të 100 fshatrave nëpërmjet eventeve kulturore, sportive, kulinarie, sociale, etj”- Mbështetje logjistike
Reference No. REF-50040-11-15-2022
CPV Code
79952100-3 - Shërbime të organizimit të eventeve kulturore
79952000-2 - Shërbime të organizimit të eventeve
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT 150,000,000
Type of Contract
Procurement Method Open Procedure above the high monetary limit
Stage Procedure Announced the Winner
Tender Announcement Date 16-11-2022
Opening Date for Submission of Bids 16-11-2022
Closing Date for Submission of Bids 16-12-2022
Sector
No. of Bidders 3
Bidders 1.“ASLV”sh.p.k
2.“SCREEN AD” sh.p.k
3.“PROSOUND” sh.p.k

Janë identifikuar si fitues (paraprak) të procedurës së prokurimit operatoret ekonomike te meposhtem me keto vlera perkatese:
1.“ASLV”sh.p.k-Vlera e ofruar për njësi 935,295 lekë pa tvsh
2.“SCREEN AD” sh.p.k - Vlera e ofruar për njësi 988,200 lekë pa tvsh
3.“PROSOUND” sh.p.k - Vlera e ofruar për njësi 1,058,300 lekë pa tvsh
Successful Bidder /Supplier / Provider
The winning bid ALL without vat
Bidder Announcement date 12-01-2023
Contract date
Contract Value including VAT
Contract Milestones Due Dates 36 muaj marreveshja kuader
Appeals Nuk ka pasur ankesa.
Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
Cancellation reason
Notes
Transaction / Actual Spending
Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-50040-11-15-2022
Tender Announcement
Tender Standard Documents (TSD) Draft Contract
Announcement of Winner
Announcement of Contract Signing
Procesverbal"Per argumentimin dhe miratimin e specifikimeve teknike dhe kritereve per kualifikim"
Formulari i njoftimit te operatoreve ekonomike te suksesshem ne Marreveshjen Kuader

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data