Open Procurement Albania

(Minikonkurs nr.21) “Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonën e Krujes”, Njësia Administrative Krujë, Bashkia Krujë.” (Programi i Rindertimit).

A Red Flag is a fact, event, or set of circumstances, or other information that may indicate a potential legal compliance concern for illegal or unethical business conduct, particularly with regard to corrupt practices and non-compliance with anti-corruption laws.

 • Insufficient time for preparing offers (technical offer plus documentation)
 • Insufficient term according to the legal criteria set out in Article 43 of Law 9643 "On Public Procurement" as amended.

District Tirane-Lezha-Durres
Loan No
Source of Loan/Financed by:
Loan Amount by Currency
Project Title The Reconstruction Programme
Description of the Project The Reconstruction Programme is a Program of the Albanian Government, initiated after the November 26th 2019 earthquake. The programme envisions new constructions and reconstruction of urban facilities following an estimation of the damage caused by the earthquake.
In co-operation with its partners, the Albanian Government organized a Donors' Conference on 17 February 2020 in Brussels, amounting to 1.15 billion Euros pledged to be contributed in the form of donations, assistance, grants, and soft loans. These funds and others guaranteed through public debt will be used for the Reconstruction Programme. The Reconstruction Programme is designed to be implemented through the Development of New Areas for Mandatory Development; Construction in Urban Infrastructure; Purchase of Available Residential Buildings in Stock; and Grants for Reconstruction and Social Recovery.
A significant part of procurements and contracting for the Reconstruction will be made by the Albanian Development Fund and Tirana Municipality procurement authorities.

Read the document on Post Disaster Needs Assessment PDNA Albania.
Learn about the legal regulations for the Reconstruction Program.
Tender object Minikonkursi nr. 21 “Mbikëqyrja e punimeve për ndërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat) për 8 Pallate pikësore, sistemimet e jashtme dhe zonat rekreative në zonën e Krujes”, Njësia Administrative Krujë, Bashkia Krujë.”

Kjo Kontratë është Lidhur si pjesë e procedurës së Shpallur në Sistemin Elektronik te APP-se në datën 28-08-2020 Titull “ Mbikëqyrja e punimeve për “Rindërtimin e njësive të banimit në ndërtesa (pallat), të dëmtuara, në zonat e shpallura për zhvillim të detyruar (Programi i Rindertimit). , me referencë REF-70113-08-27-2020 , Autoritet Prokurues Fondi Shqiptar i Zhvillimit, zhvilluar me Procedure te kufizuar.
- Në fazën e parë është bërë përzgjedhje e operatorëve ekonomik të suksesshme që kanë shprehur zyrtarisht interes për pjesëmarrje. Nga kjo fazë janë përzgjedhur 18 operatorë.
- Në fazën e dytë secili operator është ftuar të sjellë ofertë për njërën nga kontratat në bazë të marrëveshjes kuadër.

Për Minikonkursin nr.21 kanë sjellë ofertë zyrtare 14 operatorë. Këtë Kontratë në bazë të marrëveshjes kuadër e ka fituar BOE “C.E.C Group” sh.p.k & “Elba” sh.p.k.
-Fondi i Minikonkursit është: 4,315,574 lekë pa TVSH
- Oferta fituese :është 3,498,139 lekë pa TVSH
Reference No. REF-70113-08-27-2020 (Minikonkursi nr.21)
CPV Code
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit,
Estimated / Ceiling Value ALL without VAT
Type of Contract
Procurement Method Restricted Procedure
Stage Procedure Njoftuar Fituesi Minikonkursi
Tender Announcement Date 28-08-2020
Opening Date for Submission of Bids 28-08-2020
Closing Date for Submission of Bids 08-09-2020
Sector
No. of Bidders 18
Bidders Operatore ekonomike pjesmarres ne Fazen 2 - Përcaktimi i kontratës fituese :

1. BOE “C.E.C Group” sh.p.k NUIS L11807013M & “Elba” sh.p.k NUIS J91327003E, & “6D Plan” sh.p.k
2. BOE “Derbi - E” sh.p.k. & “Zenit & CO” sh.p.k.
3. BOE 47 EK 79 & ILIRIADA P.K.S" sh.p.k NUIS K82422001O, & “STUDIO-REBUS” sh.p.k
4. BOE “GEOSAT GROUP” sh.p.k & “Instituti I Konsulences Ne Ndertim "IKN" sh.p.k
5. OE “Instituti Dekliada - Alb” sh.p.k
6. BOE “TAULANT" sh.p.k. & “ARABEL – STUDIO” sh.p.k
7. BOE "HMK Consulting" & "Argi" Sh.p.k,
8. BOE HE & SK 11” sh.p.k & “SELAS” sh.p.k
9. BOE” Tower” sh.p.k.& “Dricons” sh.p.k, & “Infrakonsult” sh.p.k,
10. BOE “Archispace” sh.p.k. & “Sphaera” sh.p.k & “I Ri”sh.p.k
11. BOE “KKG PROJECT” sh.p.k & “GR ALBANIA"
12. BOE “G B Civil Engineering” sh.p.k & “Invictus” sh.p.k & “Person fizik Margarita Kodra
13. OE “A&E Engineering” sh.p.k.
14. BOE “GJEOKONSULT & CO” sh.p.k , & “I T M” sh.p.k NUIS & “INFRATECH”
Successful Bidder /Supplier / Provider
 • C.E.C GROUP sh.p.k. - ELBA sh.p.k. -
 • The winning bid ALL without vat 3,498,139
  Bidder Announcement date 27-10-2022
  Contract date
  Contract Value including VAT
  Contract Milestones Due Dates Sipas afatit të zbatimit te punimeve të zbatimit:
  Appeals Nuk ka operatore ekonomike te skualifikuar.
  Cancellation reason
  Notes
  Transaction / Actual Spending
  Relevant published Bulletin Contracts signed under the Framework AgreementREF-70113-08-27-2020 (Minikonkursi nr.21)
  Tender Announcement - Buletini i Posaçëm Nr. 61 datë 28 Gusht 2020
  Announcement of Winner Buletini i Posaçëm Nr. 148 datë 27 Tetor 2022
  Announcement of Contract Signing

  Privacy Policy

  Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data