Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
5 NDREGJONI SHPK 11 302,404,861 11 302,404,861 269,675,367

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procurement Authority Tenderer/Contracting Institution Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
University of Medicine, Tirana University of Medicine, Tirana Shpenzime për mirëmbajtjen e objekteve ndërtimore – Lyerje ndërtesash 9,206,264 Announced the Winner NDREGJONI SHPK 8,675,400.00
Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore Spitali Psikiatrik Ali Mihali Vlore Rikonstruksion i shtëpizave të mbështetura 149,469,178 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 146,088,388.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Mirembajtje e objektesh spitalore te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika" 11,666,663 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 11,334,800.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Vendosje sistem kapot ne godin kryesore te Spitalit Rajonal Diber "Rrahim Xhika" 3,000,000 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 2,900,000.00
Ministry of Health Ministry of Health Lot.3 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë, Dibër ” 68,217,907 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 55,769,968.00
Regional Hospital Directorate of Dibër Regional Hospital Directorate of Dibër Rikonstruksion i pLote i nyjeve sanitare te Spitalit Rajonal Peshkopi 6,000,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract NDREGJONI SHPK 5,970,356.00
Ministry of Health Ministry of Health Lot.2 “Rikonstruksion i disa QSH- ve në qarqet Shkodër, Kukës, Lezhë ” 42,904,217 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 30,362,965.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 2. Riparim-mirëmbajtje e sistemit te furinizimit me energji elektrike, motogjeneratoreve, sistemit te oreve, fonise dhe sistemit te detektim-sinjalizimit te zjarrit ne QSUT per vitin 2018 4,166,264 Re-Proclaimed and Signed the Contract NDREGJONI SHPK 3,236,710.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Loti 2 - Riparim mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjenratorëve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit 3,736,908 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 2,760,160.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Shtesë kontrate: Mirëmbajtje impianistike e ndarë në Lote në QSUT, për vitin 2016 ndarë në Lote. Loti 2 - Riparim-mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjenratorëve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit 429,360 Signed the Contract + Additional Contract NDREGJONI SHPK 429,360.00
"Nënë Tereza"  University Hospital Center "Nënë Tereza"  University Hospital Center Mirëmbajtje impianistike e ndarë në Lote- Loti 2 - Riparim-mirëmbajtje e sistemit të furnizimit me energji elektrike, motogjenratorëve, sistemit të orëve, fonisë dhe sistemit të detektim-sinjalizimit të zjarrit 3,608,100 Signed the Contract NDREGJONI SHPK 2,147,260.00
  • < previous
  • 1
  • next >

The opinions, findings, conclusions and recommendations expressed are those of the author/s and do not necessarily represent those of the Donors.