Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
16 ZDRAVO 54 905,472,602 53 903,815,384 863,707,633

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Pogradec Loti 1: "Blerje pllaka per shtrim rruge dhe bordura betoni" 6,436,533 Announced the Winner ZDRAVO 5,480,000.00
Local Unit Belsh “Ndertimi i murit rrethues /sigurues ne vendin e ndertimit te Magazines Bujqesore Belsh” 1,657,218 Announced Procurement ZDRAVO 1,651,525.00
Local Unit Dimal “Përmirësim i banesave ekzistuese për komunitetet e varfëra dhe të pafavorizuara” 8,375,524 Signed the Contract ZDRAVO 8,212,896.00
Local Unit Berat PËRMIRESIMI I BANESAVE EKZISTUESE PËR KOMUNITETET TË VARFËRA DHE TË PAFAVORIZUARA 27,789,747 Signed the Contract ZDRAVO 26,775,773.00
Local Unit Kavajë Blerje fruta perime Signed the Contract ZDRAVO 845,000
Local Unit Has “Pastrimi i kanaleve Ujitese te Ujembledhsave” 4,467,291 Signed the Contract ZDRAVO 3,838,200.00
Local Unit Dimal Blerje materiale për mirëmbajtjene e objekteve» 4,100,000 Signed the Contract ZDRAVO 3,993,500.00
Local Unit Dimal «Rikonstruksion i ish kinemasë Poshnje, për sallë mbledhjesh” 5,416,000 Signed the Contract ZDRAVO 4,126,678.00
Local Unit Roskovec "Rikualifikim i rrugës së shkollës dhe ndërtim i parkut " 19,789,926 Signed the Contract ZDRAVO 19,294,900.00
Local Unit Belsh Përmirësimi i banesave ekzistuese për komunitetet të varfëra dhe të pafavorizuara, Bashkia Belsh 20,079,387 Signed the Contract ZDRAVO 19,181,225.00
Local Unit Cërrik Rehabilitim/Perforcim banesash ekzistuese 27,450,777 Signed the Contract ZDRAVO 26,920,399.00
Local Unit Roskovec "Permiresimi i banesave ekzistuese per komunitete te varfera dhe te pafavorizuara" 15,000,000 Signed the Contract ZDRAVO 14,552,948.00
Local Unit Berat PERMIRESIM I BANESAVE EKZISTUESE PER KOMUNITETE TE VARFERA DHE TE PAFAVORIZUARA 9,942,305 Signed the Contract ZDRAVO 9,447,915.00
Local Unit Cërrik Rikonstruksion objekti 2kt dhe ndryshim destinacioni nga Magazine ne Banesa Sociale 11,712,651 Signed the Contract ZDRAVO
Local Unit Gramsh Rikonstruksion i rruges fshati Çekin dhe zevendesimi i tubacionit kryesor te ujesjellesit Çekin. 87,332,377 Signed the Contract ZDRAVO 82,960,682.00
Local Unit Cërrik Adaptim i dy godinave ekzistuese 30,648,900 Signed the Contract ZDRAVO 30,192,036.00
Local Unit Berat Rikonstruksioni i konviktit te djemve te shkolles : Kristo Isak –Berat 23,222,295 Announced the Winner ZDRAVO 21,364,684.00
Local Unit Roskovec RIKUALIFIKIM URBAN I BLLOKUT L.AGACAJ (ISH-BAXHO) 13,200,203 Signed the Contract ZDRAVO 12487097.45
Local Unit Fier Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader: Blerje materiale për mirëmbajtjen e kopshteve, shkollave dhe çerdheve në Bashkinë Fier. Signed the Contract ZDRAVO
Local Unit Cërrik Rikonstruksion i rrugeve rurale dhe te brendshme 73,812,958 Signed the Contract ZDRAVO 73,458,520.00
Local Unit Kuçovë Ndërtim Shtesë Kati Biblioteka Kuçovë " 6,053,502 Signed the Contract ZDRAVO 5,984,822.00
Local Unit Prrenjas Grumbullimi i vendburimeve ujore per furnizimin me uje te fshatit Berzeshte, Bashkia Prrenjas. 10,134,523 Re-Proclaimed and Signed the Contract ZDRAVO 10,106,439.00
Local Unit Prrenjas Rehabilitim/Përforcim banesash ekzistuese 13,332,842 Signed the Contract ZDRAVO 13,296,931.00
Local Unit Berat Rikonstruksion ujësjellësi i fshatit Bogdan 1,499,715 Signed the Contract ZDRAVO 1,449,842.00
Local Unit Cërrik Rehabilitim - Perforcim banese ekzistuese 17,387,000 Signed the Contract ZDRAVO 17,362,113.00
Local Unit Has Rahabilitim i rrugëve lagje Peka dhe Pazari i Vjetër, Bashkia Has. 46,942,988 Signed the Contract ZDRAVO 46,496,359.00
Local Unit Prrenjas Ndërhyrje për stabilizimin e çarjeve në shkollën e mesme "Dilaver Nezha", Qukës 29,088,033 Re-Proclaimed and Signed the Contract ZDRAVO 28,767,586.00
Local Unit Kuçovë Rikonstruksioni i objekteve të komunitetit Rom dhe Egjiptiane Kuçovë dhe banues në zona rurale 12,319,335 Signed the Contract ZDRAVO 12,145,527.00
Local Unit Fier Kontrate ne baze te nje Marreveshje kuader Blerje materiale për mirëmbajtjen e kopshteve, shkollave dhe çerdheve në Bashkinë Fier. Signed the Contract ZDRAVO
Local Unit Berat Mirembajtje ujesjelles, rikontruksioni i linjes se ujesjellesit Kostren 1 dhe vepres se marjes 4,166,587 Signed the Contract ZDRAVO 4,134,613.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data