Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
6 Bami SHPK 61 1,172,641,364 61 1,172,641,364 1,449,050,247

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugëve pranë “Unazës së Madhe”, fshati Luz, Nj.A.Fushë Krujë 9,952,422 Signed the Contract Bami SHPK 7,267,229.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugëve Lagja “Kodër”, Bilaj, Nj.A.Bubq, Krujë 15,767,667 Signed the Contract Bami SHPK 11,619,908.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse Derven-Luz, Nj.A.Thumanë, Krujë 14,896,409 Signed the Contract Bami SHPK 10,818,485.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës “Larushk-Ura e Gjoles” (Faza 1), Nj.A.Fushë Krujë 11,077,147 Signed the Contract Bami SHPK 8,082,280.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugëve “Cacëve”, “Xhafëve” dhe “Stafukëve Fushë”, fshati Larushk, Nj.A.Fushë Krujë 8,808,607 Signed the Contract Bami SHPK 6,438,839.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës ‘Rustame”, Krujë 6,329,128 Signed the Contract Bami SHPK 4,937,465.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës “Albanopolis” (Lagja Sallake), Krujë 8,592,421 Signed the Contract Bami SHPK 7,793,048.00
Local Unit Kamëz Ndërtim rrugët Babrru Shpat 68,834,105 Signed the Contract Bami SHPK 64,694,104.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugëve “Çami”, “Gj.Kastrioti” e “Denisëve”, Nj.A.Fushë Krujë 5,326,425 Signed the Contract Bami SHPK 4,581,649.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës Kroi i Bardhë-Kurcaj, Nj.A.Nikël, Krujë 24,483,917 Signed the Contract Bami SHPK 18,435,326.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës së Kapllanëve, Nj.A.Fushë Krujë, Kruje 8,256,970 Signed the Contract Bami SHPK 6,400,264.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës “Zezë”, fshati Zezë, Nj.A.Nikël, Krujë 8,679,654 Signed the Contract Bami SHPK 6,020,296.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës Katolike Thumanë, Krujë 3,503,790 Announced the Winner Bami SHPK 2,189,440.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës së “Allushëve”, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë 2,135,704 Signed the Contract Bami SHPK 1,505,900.00
Local Unit Krujë Sherbim mirembatje e vendgrumbullimit te depozitimit te mbetjeve urbane Fushe –Kruje 2,499,971 Signed the Contract Bami SHPK 2,497,401.00
Local Unit Tiranë “Ndërtimi i rrugëve kryesore të zones për zhvillim njësia administrative 4 dhe 8, zona “5 Maji” (Faza 1) (Programi i Rindertimit) Signed the Contract Bami SHPK 401,662,141.00
Local Unit Krujë ‘‘’Ndertimi i objektit te Polit te Ri Administrativ, Njesia Administrative Bubq Bashkia Kruje, ne kuader te procesit te rindertimit’’ (Programi i Rindertimit) 238,129,843 Signed the Contract Bami SHPK 237,995,994.00
Local Unit Krujë "Sistemim-asfaltim i rrugës “Lekë Zaharia”, Krujë" 13,498,350 Announced the Winner Bami SHPK 7,968,175.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga “Sh.Çela” - rruga“Shkollës” fshati Arrameras, Nj.A.Fushë Krujë, Krujë 7,168,822 Signed the Contract Bami SHPK 4,367,169.00
Local Unit Krujë “Sistemim-asfaltim i rrugës lidhëse nga rruga “Abaze”-rruga “D.Kastrioti”, Krujë”. 4,673,172 Signed the Contract Bami SHPK 2,918,539.00
Local Unit Krujë Sherbim mirembatje per vendgrumbullimin e mbetjeve urbane Fushe-Kruje 1,666,666 Signed the Contract Bami SHPK 1,665,501.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion rrjet ujesjellesi Dn-426 mm, Dn-200mm ne rrugen "Xhanfize Keko 54,380,004 Signed the Contract Bami SHPK 50,406,959.00
Local Unit Kamëz Rikonstruks i rrugeve blloku Kamez Valias i Ri 51,633,648 Signed the Contract Bami SHPK 44,716,432
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rruges se Aldareve, Arrameras, Fushe Kruje 5,688,510 Signed the Contract Bami SHPK 3,438,594
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rruges se Lukeve fshati Larushk, Fushe Kruje 1,597,001 Signed the Contract Bami SHPK 1,024,996.00
Local Unit Vorë Punime Riparimi te Ndryshme ne Infrastrukture Bashkia Vore. 4,166,666 Signed the Contract Bami SHPK 4,130,505.00
Local Unit Vorë Vendosje Sinjalistike Horizontale dhe Vertikale dhe Kufizueseve te Shpejtesise (kurrize rruge me asfaltobeton, Bashkia Vore 2,666,667 Signed the Contract Bami SHPK 2,662,562
Local Unit Kamëz Rikonstruk.rruge Blloku Babrru Koder e Kuqe 41,933,922 Signed the Contract Bami SHPK 38463602.5
Local Unit Krujë ’Sistemim-asfaltim i rruges Abaz Ulliri, Nj.A.Nikel, Kruje 11,586,650 Signed the Contract Bami SHPK 7,408,625
Local Unit Krujë ‘Sistemim-asfaltim i rrugës së Kishës, “Rroli” dhe rrugës lidhëse, Dukagjin i Ri, Nj.A.Thumanë, Krujë’’ 8,981,315 Signed the Contract Bami SHPK 6,558,842.00 

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data