Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
16 Ndregjoni SHPK 57 836,864,152 57 836,864,152 756,022,354

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Dibër Rikonstruksion i ambjenteve te Bibliotekes ne funksion te qendres te nje qendre multifunksionale 7,083,333 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 6,868,075.00
Local Unit Mat Rikualifikim urban i Bllokut “Lagje e re” 27,617,117 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 27,439,912.00
Local Unit Dibër Rikonstruksion i kopshtit ne lagjen “Gjoke Doci, Qyteti Peshkopise Bashkia Diber 1,442,392 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 1,381,720.00
Local Unit Tiranë Loti V: “Muri mbajtës mbi pilota, Pezë Helmes” 9,762,627 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 8,513,726.00
Local Unit Dibër Mirembajtje te rruges kryesore ne njesine administrative Selishte dhe Arras,Bashkia Diber 2022. 4,999,543 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 4,698,963.00
Local Unit Tiranë Furnizim vendosje dritare dhe vetrata në objektet publike 10,847,176 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 10,664,435.00
Local Unit Kamëz Nd. Rr.”Albanët” + Rrugicat në Valias + Rr.”Këmbanët” + Trotuaret në Rr.”Amsterdam” Valias i Ri. 62,386,798 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 60,926,830.00
Local Unit Kamëz REHABILITIM RRJETI UJËSJELLËSI +KUN NË VALIAS TË VJETËR 16,591,114 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 16,136,050.00
Local Unit Tiranë Mirëmbajtje e sistemit të ngrohjes dhe ventilimit, sistemit të detektimit të zjarrit, sistemi i ujit të pijshëm në Konviktet e Shkollave të Mesme, Bashkia Tiranë 39,583,333 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 38,405,484.00
Local Unit Bulqizë Rikonstruksioni Muzeu i Qytetit dhe dhe Sistemimi i Sheshit Perpara 24,999,999 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 24,719,521.00
Local Unit Prrenjas “Ndërtimi i një këndi lojrash për fëmijë dhe vendosje dere e brendshme shkolla Katjel Nj Adm Rrajcë Bashkia Prrenjas ,vendosje ulluqe ,veshje shkallësh me mermer ,hidroizolim tarrace,ndertimur betony dhe rrethim me rrjete teli shkolla mesme Karkavec Njësi 2,747,208 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 2,100,468.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion i ambjenteve të Klinikës Veterinare 3,716,666 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 3,649,766.00
Local Unit Klos Vendosja e shenjave për hiking (BE) 986,480 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 961,600.00
Local Unit Tiranë Furnizim vendosje dritare dhe vetrata në objektet shkollore dhe parashkollore 19,979,164 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 19,280,940.00
Local Unit Vlorë Blerje Materiale Inerte 1,234,880 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 1,138,000.00
Local Unit Prrenjas Rikonstruksion shkolle Katjel 11,452,376 Signed the Contract Ndregjoni SHPK
Local Unit Tiranë "Ndërtim Rrugësh dhe Rikonstruksion Dhoma Manovrimi në Territorin e depove të Kinostudios dhe Tiranës”. 33,546,214 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 23,128,680.00
Local Unit Klos Rikonstruksion kanali vaditës Cerujë 3,113,667 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 3,102,997.00
Local Unit Përmet Rehabilitim perforcime te banesave ekzistuese ne fshatin Piskove dhe Pacomit 9,905,233 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 9,111,457.00
Local Unit Tiranë Mirembajtje e thelle ne palestra ne objekte arsimore 31,153,713 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 28,929,852.00
Local Unit Përmet Kanali Strembec 18,915,724 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 16,453,290.00
Local Unit Mat Rikonstruksion Ujesjelles Fshati German (rrjeti I shperndarjes Fshati Muzhake) (Faza II)``. 5,393,930 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 5,277,342.00
Local Unit Klos Rikonstruksion ne rruget e Njesise Ad.Gurre 2,366,764 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 2,356,510.00
Local Unit Kamëz Rruga (Macukulli vazhdim GjallicaSpahit) 31,977,343 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 31,148,058.00
Local Unit Klos Rikon.i rruges kalaja Petralb, Rikon. rruga Gurre e vogel dhe ndertim ure Lela-Arriku 6,500,000 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 6,282,040
Local Unit Tiranë Ndërtim rrjet furnizimi me ujë i zonës së "Bab Rexhës", Fusha e Aviacionit 38,513,055 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 33,592,456.00
Local Unit Kamëz Rikonstruksion shkolla(kopeshti)"Vllazerimi"Fushe KercikuBabrru 9,950,922 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 9,521,432.00
Local Unit Mat Ujesjelles fshati German ( rrjeti i shperndarjes i fshatit muzhake)" 8,956,950 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 8,834,175.00
Local Unit Kamëz Ndërtimi Rugët (Iliria & Burimi & Mbreteresha Suzane) 32,345,378 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 31,303,650.00
Local Unit Klos Rikualifikim i pjesshem urban i Qytetit Klos 13,361,020 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 12,897,112.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data