Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
16 Ndregjoni SHPK 57 836,864,152 57 836,864,152 756,022,354

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Kukës Rikonstruksion i Shkolles 9-vjeçare Mamez 20,523,636 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 20,423,702.00
Local Unit Kukës Rikonstruksioni i shkolles se mesme Shtiqen 17,842,990 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 17,454,933.00
Local Unit Kamëz Nd.Rruga "Myslim Shyri & Serafin Kodra" Babrru Qendër 5,589,458 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 5,399,790.00
Local Unit Klos Ndërtim muresh në rrugët e Bashkisë 3,161,379 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 3,120,410.00
Local Unit Mat Rehabilitim Rruga Mbetjeve Urbane 3,308,583 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 2,875,217.00
Local Unit Dibër Rehabilitim kanali ujites Llixha- Brezhdan Kander dhe kanalit Gurra Venisht, Bashkia Dibër 11,313,306 Re-Proclaimed and Signed the Contract Ndregjoni SHPK 11,274,430.00
Local Unit Tiranë Blerje tuba çeliku me diametër të ndryshëm dhe saraçineska 4,830,193 Re-Proclaimed and Signed the Contract Ndregjoni SHPK 4,791,000.00
Local Unit Kamëz Shtesë kontrate: Ndërtim rruga "Migjeni & Mesonjtorja & Dardania" 3,278,570 Signed the Contract + Additional Contract Ndregjoni SHPK 3,278,570.00
Local Unit Skrapar Furnizimi me ujë i fshatit Gradec, Bashkia Skrapar 12,163,586 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 9,164,258.00
Local Unit Dibër Rikonstruksion i shkollës së C.U. Reth Kale , NJ.A. Muhur, Bashkia Dibër 3,903,304 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 3,859,369.00
Local Unit Kamëz Shtesë kontrate : "Ndërtim K.U.N Bathore 3 (Spahit), Rruga Mamuras dhe Palestra ne Bathore" 831,896 Signed the Contract + Additional Contract Ndregjoni SHPK 831895.833333333
Local Unit Kamëz Ndërtim rruge “Migjeni & Mesonjtorja & Dardania”, Kamëz 18,166,445 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 16,711,880.00
Local Unit Pogradec Ndërtesa shërbimi funeral te varrezat "GURAS" 2,446,483 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 2,422,159.00
Local Unit Klos Rikonstruksion kanali vaditës i Bushit, Njesia Administrative Gurre 14,428,171 Re-Proclaimed and Signed the Contract Ndregjoni SHPK 14,288,274.00
Local Unit Krujë Ndërtim K.U.Z Lagja "Durma", Fushë Krujë 24,115,977 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 18,571,000.00
Local Unit Krujë Sistemim-asfaltim i rrugës nga Qendra Kulturore - Qendër Krujë 13,180,373 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 10,235,583.00
Local Unit Mat Mirëmbajtje kanale vaditëse 4,056,545 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 3,898,480.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksion i rrugës “Imer Ndregjoni” 45,431,510 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 34,813,700.00
Local Unit Kamëz Ndërtim K.U.N Bathore 3 (Spahit), Rruga Mamuras dhe Palestra në Bathore 3 5,369,778 Re-Proclaimed and Signed the Contract Ndregjoni SHPK 4,163,644.00
Local Unit Elbasan Sistemim-Asfaltim i rrugës Belul Berisha 23,585,239 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 17,774,458.00
Local Unit Dibër Rehabilitimi i Ujësjellësit të Sopanikës 3,037,524 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 2,508,750.00
Local Unit Shkodër Zbatim, rikualifikim urban I blloqeve të banimit "Bardelëve" (Pogej) 5,736,227 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 4,327,145.00
Local Unit Durrës Sistemim kuartalla lagja vjeter Hamallaj, Sukth 8,330,000 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 5,844,685.00
Local Unit Mat Reconstruction works in offices 1,624,950 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 1,349,320.00
Local Unit Bulqizë Reconstruction of the Schools and Toilets of the basic education and Reconstruction of the schools and toilets of the High Education 1,807,510 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 1,750,017.00
Local Unit Bulqizë Reconstruction of the schools of Shupenze Administrative Unit - Financed from Regional Development Fund 72,642,400 Signed the Contract Ndregjoni SHPK 72,340,620.00
Local Unit Dibër workings in Sifoni - Brezhdan - Vakuf villages, State Budget Funding 14,728,000 Announced the Winner Ndregjoni SHPK 13,724,523.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data