Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
25 SPARKLE 32 63 135,835,398 60 132,769,204 124,576,535

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Gjirokastër Loti I Goma 1,861,100 Signed the Contract SPARKLE 32 1,602,000.00
Local Unit Tiranë Sherbime te mirembajtjes se matrapikeve dhe agregateve,cekic thyeres. 2,450,000 Re-Proclaimed and Signed the Contract SPARKLE 32 2,340,000.00
Local Unit Lushnje Blerje makine teknologjike 7,750,000 Signed the Contract SPARKLE 32 7,300,000.00
Local Unit Tiranë Shpenzime per mirembajtjen e mjeteve te transportit 8,330,000 Signed the Contract SPARKLE 32 8,294,900.00
Local Unit Durrës Blerje Goma 6,398,700 Signed the Contract SPARKLE 32 5,600,000.00
Local Unit Tiranë Shpenzime per mirembajtjen e aparateve paisjeve teknike dhe veglave te punes 1,630,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,608,000.00
Local Unit Kamëz Blerje Automjeti Pick-up 2,680,000 Signed the Contract SPARKLE 32 2,650,000.00
Local Unit Krujë ‘’Blerje goma per automjetet e Bashkise Kruje ” 1,610,023 Signed the Contract SPARKLE 32 1,500,000.00
Local Unit Gjirokastër Blerje autovinc me kosh 2,100,000 Signed the Contract SPARKLE 32 2,100,000.00
Local Unit Tiranë Riparimi i Pompave te Puseve dhe Shatervaneve 1,700,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,580,000.00
Local Unit Devoll Blerje Goma 1,468,333 Signed the Contract SPARKLE 32 1,370,000.00
Local Unit Gjirokastër Goma 1,490,200 Announced the Winner SPARKLE 32 1,291,000.00
Local Unit Kamëz Blerje makine MZSH 10,900,000 Signed the Contract SPARKLE 32 10,728,000.00
Local Unit Gramsh Blerje gomash për administratën e bashkisë,drejtoritë dhe sektorët vartës” 1,850,940 Cancelled Procurement SPARKLE 32 1,850,000.00
Local Unit Korçë Blerje Gomash per mjetet e KRWM SH.A 1,570,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,355,000.00
Local Unit Kukës Blerje Goma Per Automjetet 1,800,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,798,500.00
Local Unit Pogradec Goma 1,208,000 Signed the Contract SPARKLE 32 998,400.00
Local Unit Durrës Blerje Goma 3,033,190 Signed the Contract SPARKLE 32 2,850,000.00
Local Unit Kamëz Veprimtari sportive(Akomodim + Ushqim) pr Aktivitetin Kamza Karate Open 2022 Signed the Contract SPARKLE 32 115,000
Local Unit Këlcyrë Blerje dru zjarri per shkollat dhe kopshtet vartese te Bashkise dhe Njesive Administrative Signed the Contract SPARKLE 32 458,000
Local Unit Bulqizë Blerje Makinë Zjarrfikëse 9,787,707 Signed the Contract SPARKLE 32 9,787,700.00
Local Unit Patos Blerje mjet frezë për prerje shkurresh". 1,200,000 Signed the Contract SPARKLE 32 1,167,000.00
Local Unit Vlorë MAKINERI VETSHKARKUESE 1,367,703 Signed the Contract SPARKLE 32 1,288,000.00
Local Unit Mallakastër “Blerje mjetesh: Dy kamionë me 3 akse 3 diferenciale dhe dy kamionçina 4x4, për nevoja të NSHP” 10,833,333 Announced the Winner SPARKLE 32 10,688,000.00
Local Unit Patos Blerje mjeti transporti vetshkarkues 4,360,092 Signed the Contract SPARKLE 32 3,980,000.00
Local Unit Tiranë Blerje autoveture 41 per sherbim 980,000 Signed the Contract SPARKLE 32 978,000.00
Local Unit Klos Blerje makine per largimin e mbetjeve 1,711,425 Signed the Contract SPARKLE 32
Local Unit Tiranë Blerje Kompatator 25mc 5,972,833 Signed the Contract SPARKLE 32 4,880,000.00
Local Unit Tiranë Blerje kamioncine 5 m3 per mbledhjene e inerteve 2,333,333 Signed the Contract SPARKLE 32 2,048,000.00
Local Unit Gramsh Blerje materiale hidraulike , elektrike e ndertimi per Arsimin 1,348,650 Re-Proclaimed and Signed the Contract SPARKLE 32 1,337,575.00

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data