Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Successful Bidder /Supplier / Provider No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
3 “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 6 4,046,127 6 4,046,127 3,927,029

Tenders list

  • < previous
  • 1
  • next >
Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shijak Supervizion punimesh për objektin: “Rikonstruksion i rrjetit te ujesjellesit ne lagjen Karroqerre, lagjen Rexhep, lagjen Vllazerim dhe Fshatin Pjeze, Nj.Adm. Xhafzotaj, Bashkia Shijak” 1,629,213 Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 1,473,797.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje, Rehabilitimi i zones qe preket nga zgjerimi territorial i varrezave te Qytetit te Durresit 1,728,000 Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 1,591,680.00
Local Unit Durrës Mbikqyrje F.V Ndricimi Rruga Glaukia (Hysen Myshketa 200ml). Announced the Winner “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 58,674.00
Local Unit Kamëz Loti 7: Mbikqyrje e punimeve per objektin:Rikonstruksionin e kopeshtit “Ahmet Zogu”, (Programi i Rindertimit) 688,914 Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 551875.22
Local Unit Durrës Kolaudim pr prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti 2, Qyteti Durres Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 125501.41
Local Unit Durrës Kolaudim pr prokurimin me objekt Projekt per vendosje matesash ne pallatet me kollone te brendshme, loti 2, Qyteti Durres Signed the Contract “HYDRO-ENG CONSULTING” sh.p.k 125,501.41
  • < previous
  • 1
  • next >

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data