Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Tenderer institution no. Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
61 1453 8,253 29,971,300,337 5,786 26,528,391,540 23,026,171,443

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Blerje vegla pune dhe aksesor 3,089,671 Signed the Contract TRINITY TRADE COMPANY 2,312,550.00
Local Unit Konispol Blerje makine zjarrfikëse 3,200,000 Signed the Contract ZENEL LASKU 3,100,000
Local Unit Tiranë Blerje shërbimi Blerje shërbim eksperti për vlerësim të Klubit të Futbollit sha. Signed the Contract DELOITTE ALBANIA SH.P.K 795,000
Local Unit Tiranë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme Signed the Contract KADRA SHPK
Local Unit Divjakë Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Blerje karburanti per nevojat e Bashkise Divjake Signed the Contract PETROL 06 SHPK
Local Unit Sarandë Pastrim dhe largimi i mbetjeve 55,705,870 Signed the Contract KORSEL SHPK 55,073,700.00
Local Unit Tiranë Loti i parë: Blerje buke për Konviktet e Shkollave të Mesme, 3,485,708 Announced the Winner KADRA SHPK 2,419,830
Local Unit Tiranë Blerje Sistem Biletarie 11,890,000 Signed the Contract IMAGE & COMMUNICATIONS DEVELOPMENT 11,362,500.00
Local Unit Shkodër Rehabilitimi dhe ndertimi i kendeve te lojrave ne parqet dhe lulishtet e qytetit te Shkodres 1,390,000 Signed the Contract TRINITY TRADE COMPANY 1,062,000.00
Local Unit Lushnje Loti I. Blerje Buke per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. 693,548 Announced the Winner 4 S 681,760
Local Unit Lushnje Loti IV. Blerje mishi dhe nenprodukte te tij per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. 1,775,248 Announced the Winner 4 S 1,774,850
Local Unit Lushnje Loti III. Blerje artikuj ushqimore dhe fruta perime per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit. 4,643,800 Announced the Winner 4 S 4,639,630
Local Unit Lushnje Loti II. Blerje artikuj bulmetore per nevojat e kopesht, çerdhes dhe konviktit . 2,958,276 Announced the Winner 4 S 2,957,275
Local Unit Gramsh Mirembajtje rezervuarve fshati Dardhë 1,010,999 Signed the Contract EGLAND SHPK 1,002,750.00
Local Unit Gramsh Mirembajtje rezervuari fshati Galigat Njesia administrative Pishaj. 833,000 Signed the Contract EGLAND SHPK 823,990.00
Local Unit Berat Blerje fidane, peme, faralulesh dhe plehra kikim dhe organik 1,659,000 Signed the Contract Ardit Ceka 1,599,200.00
Local Unit Kamëz Blerje mjete pastrimi 3,566,667 Signed the Contract ATLANTIK 3 3,333,000.00
Local Unit Peqin Sherbim interneti per Bashkine Peqin. Signed the Contract NETSYSCOM 199,999
Local Unit Shijak Blerje pjesë këmbimi për mjetet e bashkisë Shijak (Marrëveshje Kuadër). Signed the Contract Besnik Meçi 6,450,600.00
Local Unit Lushnje Kontratë në bazë të një Marrëveshje kuadër: Furnizim me lëndë djegëse për automjete Diesel (Gazoil), për Bashkine Lushnje dhe MZSH Signed the Contract Nushi SHPK
Local Unit Durrës Permiresim i furnizimit me uje Lagja Baromet Nj. Adm Sukth, Bashkia Durres 9,066,748 Signed the Contract BE-IS SHPK 8,687,160.00
Local Unit Tiranë Rikonstruksioni i shkollës 9-vjecare Konferenca e Pezës 57,451,227 Signed the Contract Ed Konstruksion SHPK 54,202,160.00
Local Unit Cërrik Blerje automjet zjarrefikes 3,208,333 Re-Proclaimed and Signed the Contract TIMAK 3,200,000.00
Local Unit Lushnje Blerje gazoili per Ndermarjen e Pasurise Publike dhe pastrimin e kanaleve kullues 27,956,438 Signed the Contract Nushi SHPK 27,956,438.00
Local Unit Krujë Mbikqyrje e punimeve per objektin Rikualifikim i dy qendrave në qytet' Signed the Contract NOVATECH STUDIO 35,300
Local Unit Krujë Kolaudim i punimeve për objektin : Sistemim -Asfaltim i rruges se "Zeneleve ", Arrameras , Fushe Kruje Signed the Contract "DRICONS" 8,000
Local Unit Krujë Kolaudim i punimeve për objektin : Sistemim-asfaltim i rrugës së Kallarëve, Qereke, Nj.A.Nikël Signed the Contract "DRICONS" 9,000
Local Unit Krujë Kolaudim i punimeve për objektin : Sistemim-asfaltim i rrugës së Rrahit, pranë objektit të Kultit, Arrameras, Fushë Krujë Signed the Contract "DRICONS" 7,000
Local Unit Krujë Kolaudim i punimeve per objektin Sistemim-Asfaltim i Rrugës së "Kurtëve", Fshat Fushë Krujë Signed the Contract "DRICONS" 8,000
Local Unit Durrës BLERJE :Gaz per gatim Signed the Contract Sinani Trading  SHPK ( ish M B KURTI shpk) 783,465

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data