Open Procurement Albania
Me ligjin Nr.162/2020 “Për Prokurimin Publik” janë shtuar procedurat: Procedurë konkurruese me negocim; Partneritet për inovacion; Dialogu konkurrues; Procedurë e hapur e thjeshtuar (neni 41 i ligjit 162/2020)
*Efektet fillojnë 31/03/2021.

Graphical display of results by searched conditions

Summary results by searched conditions

Procuring Authority / Buyer Economic operator no. No. of announced tenders Total limit fund of tenders (in ALL, without VAT) No. of tenders declared with winner (in ALL, without VAT) Total limit fund of tenders declared by winner (in ALL, without VAT) Awarded total value (in ALL, without VAT)
Qeverisja Vendore Shkodër 449 2,097 7,041,337,110 1,617 4,654,662,012 3,779,061,200

Tenders list

Procuring Authority by Local Government Entity Tender object Estimated / Ceiling Value ALL without VAT ALL Stage Procedure Successful Bidder /Supplier / Provider Awarded value
Local Unit Shkodër Transport pr n Pez i ekipit U-19 t Akademis Vllaznia , pr erek finalen e kampionatit ,sezoni 2020-2021 Announced Procurement
Local Unit Shkodër Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Zi 7,834,257 Signed the Contract SARK SHPK 6,452,255.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruga “Paqes” dhe rruga “Besa Shqiptare”Loti II " 4,393,657 Signed the Contract ALB - KONSTRUKSION
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II" 7,811,219 Signed the Contract Rroku GUEST SHPK
Local Unit Shkodër Loti i Dyte, Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion Rruga "Daniel Mozali" Loti II" 163,202 Signed the Contract NOVATECH STUDIO
Local Unit Shkodër Loti i Pare, Mbikqyrje e punimeve per objektin:”Rikonstruksion rruga “Paqes” dhe rruga “Besa Shqiptare”Loti II" 105,068 Signed the Contract “GRAMA Consulting Engineers” sh.p.k &”ZENIT&CO” sh.p.k
Local Unit Shkodër Loti i Dyte, Mbikqyrje e punimeve per objektin: Sistemi Asfaltim Rruga e Gështenjave Rrenc, Guri I Zi 105,293 Signed the Contract LENI-ING
Local Unit Shkodër Rikonstruksion i terracës shkolla “Mehmet Shpendi” Nj.A Shalë 3,598,333 Announced the Winner “MARTINI KONSTRUKSION & REAL ESTATE” sh.p.k 2,687,337.00
Local Unit Shkodër Blerje kazanesh 2,939,300 Announced the Winner LUAR Bros 2,730,000.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion rruga "Freskej" 2,757,995 Announced the Winner NIKA SHPK 2,461,453.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Gjino Berri" 4,462,837 Announced the Winner GRAMA & EGLAND 3,872,810.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga e "Dalmaces" 6,567,348 Announced the Winner Karl Gega SHPK 5,102,265.00
Local Unit Shkodër Rikonstruksion Rruga "Zhasin Hakard" 3,487,848 Announced the Winner DELIA IMPEX 2,995,618.00
Local Unit Shkodër Riparim me stabilizant te rrugeve te paasfaltuara Bashkia Shkoder 2,579,940 Announced the Winner ALB - KONSTRUKSION 2,559,744.00
Local Unit Shkodër Sherbim me roje sigurie 23,204,803 Signed the Contract MIRI SHPK 23,148,000.00
Local Unit Shkodër Sherbime per mirembajtje emergjente te objekteve infrastrukturore nga situatat e renduara atmosferike,Bashkia Shkoder 4,116,670 Announced the Winner “MANTOVANI-BETON M.B” sh.p.k 3,998,500.00
Local Unit Shkodër Trajtimi i qenve të rrugës 1,599,600 Announced the Winner Best Frends ( Putrat ) 1,597,600.00
Local Unit Shkodër Mirembajtje e skemes ujitese 6,106,616 Announced the Winner DELIA IMPEX 6,001,600.00
Local Unit Shkodër Loti i njezet e peste:“Projektim per objektin:Sistemim asfaltim Rruge të brendshme fshati Shirq (rruga e Kishës së Shirqit, rruga e Mirukve) 333,433 Signed the Contract InfraKonsult SHPK
Local Unit Shkodër Loti i njezet:”Projektim per objektin: Rikonstruksion Rruga “At Zef Valentini” 420,529 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Local Unit Shkodër Loti i gjashtembedhjete:”Projektim per objektin: Rikonstruksion i rruges “9 Nuset” Loti II” 262,090 Signed the Contract INSTITUTI DEKLIADA - ALB
Local Unit Shkodër Loti i trembedhjete:”Projektim per objektin: Rikonstruksion i rruges “Riza Dani” 155,957 Signed the Contract InfraKonsult SHPK
Local Unit Shkodër Loti i njembedhjete:”Projektim per objektin: Rikonstruksion i Rruges “Bardhosh Dani” ne lidhje me rrugen “Rrojej” 762,842 Signed the Contract InfraKonsult SHPK
Local Unit Shkodër Loti i dhjete:“Projektim per objektin: Rikualifikim Urban Bllok Pallatesh Rruga “Bashkimi” 333,433 Signed the Contract PALMA CONSTRUCTION SHPK
Local Unit Shkodër Loti i nente:“Projektim per objektin: Rikonstruksion Rruga "Asdreni” 279,871 Signed the Contract PALMA CONSTRUCTION SHPK
Local Unit Shkodër Loti i tete:“Projektim per objektin: Rikonstruksion degëzim Rruga "Treni i Mallrave" 106,751 Signed the Contract PALMA CONSTRUCTION SHPK
Local Unit Shkodër Loti i shtate:”Projektim per objektin: Rikualifikim Urban Bllok pallatesh:”Rruga “Nazmi Kryeziu”(Tek Filiali i Postes Rus) 178,306 Signed the Contract InfraKonsult SHPK
Local Unit Shkodër Loti i trete:Projektim per objektin: Rikonstruksion Rruga “Lopçej” 151,497 Signed the Contract InfraKonsult SHPK
Local Unit Shkodër Loti i dyte:“Projektim per objektin: Projektim per objektin: Sistemim asfaltim rruga e Drinit Bahcallek” 363,132 Signed the Contract TAULANT SHPK
Local Unit Shkodër Loti i pare:“Projektim per objektin: Rikonstruksion Rrugët e brendshme Shiroke: Rruga e Shtregullave” 269,935 Signed the Contract TAULANT SHPK

Privacy Policy

Except when otherwise defined, all data & information offered in Open Procurement Albania is available under the licenses: This material is Open Data