Open Procurement Albania

Rehabilitimi i rrugës Transballkanike Fazat 1 dhe 2 (lidhja e rrugës Transballkanike me autostradën Fier - Vlorë) si dhe kryerja e punimeve për sistemimin e ndricimit, gjelbërimit dhe trotuareve në rrugën Transballkanike Vlorë.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Vlorë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rehabilitimi i rrugës Transballkanike Fazat 1 dhe 2 (lidhja e rrugës Transballkanike me autostradën Fier - Vlorë) si dhe kryerja e punimeve për sistemimin e ndriçimit, gjelbërimit dhe trotuareve në rrugën Transballkanike Vlorë.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 136,249,323
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 30-12-2015
Sektori Infrastrukturë Mjedisore Gjelbërim
Nr. i Operatoreve Konkurues 6
Operatore Konkurues B-93 SHPK& Ndrekaj SHPK
RIVIERA SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK & SMO Union SHPK & Grand Konstruksion M SHPK
BE - IS SH.P.K SHPK
CAUSHI/M SHPK
ARIFAJ SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ARIFAJ -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 118,082,369
  Data e shpalljes se fituesit 01-03-2016
  Data e lidhjes se kontrates 07-03-2016
  Vlera e Kontrates me TVSH 141,698,842
  Kohezgjatja e Kontrates 190 ditë
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 11.12.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Sardo SHPK ne lidhje me kërkesat për kualifikim.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 14.12.2015.

  Në datën 17.12.2015 ka paraqitur ankesë shoqëria Kevin Construksion SHPK SHPK ne lidhje me kërkesat për kualifikim.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 21.12.2015 duke e refuzuar atë.

  Në datën 15.02.2016 paraqiti ankesë bashkimi i përkohshëm i shoqërive Shkëlqimi-07 SHPK & SMO Union SHPK & Grand Konstruksion M SHPK lidhur me vlerësimin.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 19.02.2016 duke e refuzuar atë.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë skualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Riviera SHPK për arsye se:
  a) Nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me detyrimet fiskale pasi ka detyrime në shumën 6.900.924. Për ketë detyrim ka lidhur marrëveshje me organet tatimore.
  b) Nuk plotëson piken 2.1 e te Kërkesave te Veçanta për Kualifikim pasi mungon vërtetimi për shlyerjen e detyrimeve ndaj OSHEE për muajin Nëntor 2015 (detyrim ky i maturuar ne datën 04 Janar 2016, dita e tenderit).
  c) Nuk plotëson piken 2.4.1 te Kërkesave te Veçanta për Kualifikim Operatori Ekonomik duhet te ketë realizuar punë të ngjashme për një objekt të vetëm në një vlerë jo më pak se 50% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit ose punë të ngjashme deri në një kufi, ku vlera monetare totale e punëve të kryera, e marrë së bashku, gjatë tri viteve të fundit, është jo më pak se 200% e vlerës se fondit limit dhe që është realizuar gjatë tri viteve të fundit pasi vlera totale e punëve te kryera ne tre vitet e fundit, referuar faturave te paraqitura, është 18.810.014 leke pa tvsh.
  d) Nuk plotëson piken 2.4.7 te Kërkesave te Veçanta për Kualifikim Makineritë e mësipërme nuk duhet te jene te angazhuara ne kontrata te tjera. Për ketë te paraqitet një deklarate nga administratori i shoqërisë ofertuese se makineritë e mësipërme nuk janë te angazhuara ne kontrata te tjera dhe nuk janë deklaruar ne një procedure tjetër tenderimi ne te çilen nuk është shpallur ende fituesi pasi nuk e ka paraqitur deklaratën e kërkuar.

  2. Shkëlqimi-07 SHPK (45,4%), SMO Union SHPK (35,3% dhe Grand Konstruksion M SHPK (19,3%) për arsye se:
  a) Shoqëria Shkëlqimi-07 SHPK nuk plotëson piken 2 te Kërkesave të Përgjithshme për Kualifikim pasi ka detyrim për kontributet e sigurimeve shoqërore e shëndetësore ne shumen 1.500.000 leke dhe është ne proces apelimi.
  b) Shoqëria Grand Konstruksion M SHPK nuk plotëson pikën 2.4.5 të Kërkesave te Veçanta për Kualifikim Operatoret ekonomike duhet të disponojnë licencat e nevojshme për zbatimin e kontratës. Për ketë duhet të paraqesin licensen përkatëse te shoqërisë,.. Pasi nuk disponon pikën e liçensës NS 18 – Punime Topogjeodezike, e domosdoshme për realizimin e punimeve që ka marre përsipër.
  c) Shoqëria Grand Konstruksion M SHPK nuk plotëson piken 2.4.6 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim Operatori ekonomik duhet të disponojë mjetet dhe pajisjet e nevojshme teknike për realizimin e kontratës. Për ketë duhet te paraqesë dëshmi për mjetet dhe pasjet teknike ... Pasi disponon vetëm një kamion dhe një minieskavator, ndërkohë që ka marrë përsipër të realizojë shtresë cakëll, shtresë stabilizanti, shtresë binderi dhe shtresë asfaltobetoni për të cilat nuk disponon asnjë mjet.

  3. Caushi/M SHPK për arsye se:
  Nuk ka paraqitur ofertë.

  4. B-93 SHPK (60%) & Ndrekaj SHPK (40%) për arsye se:
  Nuk paraqiti argumentime për ofertën anomalish të ulët.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ARIFAJ viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.49 - Dt.14-12-2015
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.09 - Dt.07-03-2016
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.10 - Dt.15-03-2016

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data