Open Procurement Albania

Rikonstruksion i hyrjes së qytetit Bajram Curri.

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Kukës
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rikonstruksion i hyrjes së qytetit Bajram Curri.
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 9.566.666 (nëntë milion e pesëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e gjashtë) lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 45,392,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 24-03-2017
Sektori Infrastrukturë Urbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues Florida SHPK & Radika SHPK
Halili 1 SHPK & Shendelli SHPK
Vllaznimi SHPK & Company Riviera 2008 SHPK
Shpresa – AL SHPK
MELA SHPK & Alb Shpresa SHPK
Boshnjaku B SHPK
Kacdedja SHPK
PE-VLA-KU SHPK
LALA SHPK & Jody Company SHPK & Shansi Invest SHPK
Sireta 2F SHPK
Kevin Construksion SHPK
Adem Pojani
Operator Ekonomik Kontraktues
 • SHPRESA - AL -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 34,494,101
  Data e shpalljes se fituesit 14-05-2017
  Data e lidhjes se kontrates 15-05-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 41,392,921
  Kohezgjatja e Kontrates 7 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.

  Ne datën 28.04.2017 paraqiti ankim shoqëria Florida SHPK.
  Shoqërisë ju kthye përgjigje në datën 02.05.2017 duke e refuzuar ankimin.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Florida SHPK (68.14%), dhe Radika SHPK (31.86%) për arsye se:
  a. Shoqëria Florida SHPK nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.
  b. Shoqëria Florida SHPK nuk plotëson pikën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin, pasi sipas marrëveshjes se bashkëpunimit ka marrë përsipër te kryeje punime elektrike dhe nuk ka ta punësuar inxhinier elektrik.
  c. Shoqëria Florida SHPK nuk plotëson piken 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme te liçenses, pasi sipas marrëveshjes se bashkëpunimit ka marre përsipër te kryeje punime elektrike dhe nuk ka piken e kërkuar te liçenses NP.11.
  d. Shoqëria Radika SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut te shoqërisë pasi nuk ka paraqitur licensen e kërkuar ne kriterin për kualifikim.
  2. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Halili 1 SHPK (20.58%), dhe Shendelli SHPK (79.42%) për arsye se:
  a. Shoqëria Halili SHPK nuk plotëson kërkesën e përgjithshme për kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve fiskale pasi ka paraqitur vërtetim nr. 478 prot, date 21.03.2017 nga DRT Kukës ku rezulton se deri në datën 21.03.2017 ka detyrime tatimore te papaguara dhe është ne aktmarrëveshje me sektorin e borxhit.
  b. Shoqëria Halili SHPK nuk plotëson kërkesën për kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve të energjisë elektrike pasi në vërtetimin e paraqitur nuk përfshihet shlyerja e detyrimeve për muajin janar 2017, muaj i maturuar në datën 24.03.2017, ditën e hapjes së ofertave. Duke qene se këto të meta janë thelbësore, komisioni vendosi të mos vazhdojë me shqyrtimin e dokumentacionit të mbetur për këtë bashkim shoqërish.

  3. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Vllaznimi SHPK (58%), dhe Company Riviera 2008 SHPK (42%) për arsye se:
  a. Shoqëria Vllaznimi SHPK nuk plotëson piken 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për të vërtetuar plotësimin e këtij kriteri.
  b. Shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nuk plotëson pikën 2.2.4 te Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Rrogozhinë nga data 28.09.2016 e ne vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  4. Bashkimi i përkohshëm i shoqërive Mela SHPK dhe Albshpresa SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Mela SHPK nuk plotëson pikën 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçensës pasi ka marre përsipër punime shtresash rrugore dhe nuk ka pikën e liçenses NS18 (punime topogjeodezike).

  5. Boshnjaku B SHPK për arsye se:
  a. Shoqëria Boshnjaku B SHPK nuk plotëson piken 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Gjirokastër nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  6. Kacdedja SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.3.1 te Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  7. Adem Pojani
  a. Nuk ka paraqitur ofertë.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHPRESA - AL viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHPRESA - AL viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHPRESA - AL viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per SHPRESA - AL viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.09 - Dt.06-03-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.20 - Dt.22-05-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.20 - Dt.22-05-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data