Open Procurement Albania

Rikonstruksioni rruges "Ura e Çorumit - Zhabiak - Ura e Çepanit".

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Tiranë
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni rrugës "Ura e Çorumit - Zhabiak - Ura e Çepanit".
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 52.394.667 (pesëdhjetë e dy milion e treqind e nëntëdhjetë e katër mijë e gjashtëqind e gjashtëdhjetë e shtatë) Lekë pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Burimi i Financimit - Buxheti i Shtetit.
Nr. Reference REF-73360-03-22-2017
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 261,111,695
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 23-03-2017
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 23-03-2017
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 17-04-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Rurale
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues ALBA KONSTRUKSION SHPK
BIBA X SHPK & ARTI SHPK & SENKA SHPK
MELA SHPK & ALB SHPRESA SHPK & EKSKLUZIV SHPK
LALA SHPK & SHANSI INVEST SHP & JODY KOMPANY SHPK
2T SHPK & BE IS SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
SHKELQIMI 07 SHPK & BOSHNJAKU B SHPK & GRAND KONSTRUKSION SHPK
G.P.G SHPK & ENI SHPK
INTEGRATED TECHNOLOGY SERVICES SHPK
PE - VLA - KU SHPK
4AM SHPK
VARAKU E SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • 2 T SHPK -
 • Be-Is SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 181,682,963
  Data e shpalljes se fituesit 19-06-2017
  Data e lidhjes se kontrates 20-06-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 218,019,556
  Kohezgjatja e Kontrates 16 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ne datën 12.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria Biba X SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 15.05.2017 duke e refuzuar atë.
  Ne datën 15.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria Vellezerit Hysa SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 22.05.2017 duke e pranuar atë.

  Ne datën 24.05.2017 shoqëria Biba X SHPK paraqiti ankim në KPP.
  në datën 25.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria Lala SHPK.
  në datën 25.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria 2T SHPK.
  në datën 29.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria Alba Konstruksion SHPK.
  në datën 30.05.2017 paraqiti ankese për vlerësimin shoqëria 4AM SHPK.
  Ne datën 05.06.2017 u publikua vendimi nr. 384/2017 i Komisionit të Prokurimit Publik me të cilin refuzohet ankimi i paraqitur nga shoqëria Biba X SHPK dhe lejohet autoriteti kontraktor të vazhdoje procedurat.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Bashkimi i operatoreve ekonomike Biba X SHPK (30%), Arti SHPK (40%) dhe Senka SHPK (30%) pasi:
  a. Shoqëria Biba X SHPK nuk plotëson kërkesën 2. a të Kërkesave të Përgjithshme për Kualifikim lidhur me shlyerjen e detyrimeve fiskale pasi sipas vërtetimit të paraqitur rezulton se ka det0yrime tatimore në shumen 10.101.319 leke për të cilat nuk është animuar në gjykate.

  2. Bashkimi i operatoreve ekonomike Mela SHPK (26%), Alb Shpresa SHPK (53.9%) dhe Ekskluziv SHPK (20.1%) pasi:
  a. Shoqëria Alb Shpresa SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme pasi ka paraqitur 2 pune si pune të ngjashme: Rikonstruksioni i rrugës Shëngjin Kune . Vlera me tvsh e punës sipas formularit të vlerësimit është 339.474.230 leke me tvsh ose 282.895.191 leke pa tvsh.
  b. Shoqëria Albshpresa SHPK në total ka realizuar 40% ose 113.158.076 leke nga 130.555.847 leke që duhet të kishte realizuar me një pune të vetme si ortaku me % me të madhe në bashkimin e shoqërive.

  3. Bashkimi i operatoreve ekonomike Lala SHPK (48%), Shansi Invest SHPK (40%) dhe Jody Kompany SHPK (12%) pasi:
  a. Shoqëria Lala SHPK nuk plotëson piken 2.3.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me punët e ngjashme .
  b. Shoqëria Jody Kompany SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin pasi ka marre përsipër punime shtresash në rruge dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për ing ndërtimi me profil transport në përputhje me kërkesën për kualifikim.

  4. Alba Konstruksion për arsye se:
  a. Shoqëria Alba Construksion SHPK nuk plotëson pikën 2.3.3 dhe 2.3.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim, pasi një pjese e stafi teknik të deklaruar është angazhuar në kontratën Rikualifikim Urban i Bashkisë Pukë për të çilen shoqëria Alba Konstruksion SHPK është shpallur fituese pranë Autoritetit Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.
  b. Shoqëria Alba Construksion SHPK nuk plotëson pikën 2.3.7 dhe 2.3.8 të Kërkesave të Veçanta, pasi një pjese e mjeteve të deklaruar në procedure që shqyrtohet janë angazhuar në kontratën Rikualifikim Urban i Bashkisë Pukë për të çilen shoqëria Alba Konstruksion SHPK është shpallur fituese pranë Autoritetit Kontraktor Fondi Shqiptar i Zhvillimit.

  5. Bashkimi i operatoreve ekonomike Shkëlqimi 07 SHPK (80%), Boshnjaku B SHPK (10%) dhe Grand Konstruksion SHPK (10%) pasi:
  a. Shoqëria Shkëlqimi 07 SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.2 për kualifikim lidhur me numrin e nevojshëm të punonjësve pasi numri mesatar për periudhën e kërkuar rezulton të jete 72 persona nga 82 që duhet të kishte sipas % se punëve që ka marre përsipër (80%).

  6. Bashkimi i operatoreve ekonomike GPG SHPK (95%) dhe ENI SHPK (5%) pasi:
  a. Shoqëria GPG SHPK nuk plotëson kërkesën 2.2.4 për kualifikim lidhur me taksat vendore pasi nuk ka paraqitur vërtetim për shlyerjen e detyrimeve vendore në Korçe, ku ushtron aktivitet qysh prej vitit 2016, referuar tabelës se deklarimit të punëve në proces.
  b. Shoqëria GPG SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për ing ndërtimi me profil transport, ing elektrik, ing mekanik, ing topograf.
  c. Shoqëria Eni SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.5 për kualifikim lidhur me punësimin e mjekut, pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për këtë qellim.

  7. Bashkimi i operatoreve ekonomike Integrated Technology Services SHPK (85%) dhe Hastoci SHPK (15%) pasi:
  a. Shoqëria Integrated Technology Services SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për ing ndërtimi me profil transport dhe ing hidroteknik.
  b. Shoqëria Integrated Technology Services SHPK nuk plotëson kërkesën 2.3.6 për kualifikim lidhur me pikat e nevojshme të liçenses pasi nuk disponon pikan e liçenses N.P – 4. D Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvaj, metro, pista aeroportuale (e ka A) si dhe N.P – 5. B Punime nëntokësore, vepra arti. (e ka A).

  8. Pe Vla Ku SHPK pasi:
  a. Dokumentat e paraqitura nga Kosova janë pa vulën apostile. Nuk plotëson kërkesën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për ing mjedisi. Kimisti për të cilin ka paraqitur dokumentacion nuk mund të zëvendësoje inxhinierin e mjedisit, për me tepër që nuk ka asnjë dëshmi të posaçme nga Ministria e Mjedisit.
  b. Nuk plotëson kërkesën 2.3.4 për kualifikim lidhur me deklarimin për mosangazhimin e stafit, pasi nuk ka paraqitur deklaratën e kërkuar.
  9. Varaku E SHPK
  a. Nuk ka paraqitur oferte.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per Be-Is SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.12 - Dt.27-03-2017
  Vendim i Komisionit te Prokurimit Publik (KPP
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.25 - Dt.27-06-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.26 - Dt.03-07-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data