Open Procurement Albania

Rehabilitim dhe veshje me asfalt i rrugës FushëArrëz (K/Hadroit) – Reps (Rotonda).

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Shkodër
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga Qeveria Shqiptare
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit Projekte me financim të Qeverisë Shqiptare
Pershkrim i Projektit Buxheti: 23.7 miliardë Lekë
Kohëzgjatja: 2014-2019
Financues: Qeveria Shqiptare
Shtrirja gjeografike: Në 12 Qarqet e Shqipërisë, 35 bashki
Përfitues: 2 milionë banorë
Objektivi: Përmirësimi i kushteve të jetesës të banorëve në të gjithë vendin, rritja e aksesit në shëbimet bazë, promovimi i turizmit dhe nxitja e sektorit bujqësor, përmes financimit të projekteve të mëdha me ndikim rajonal. Investimet janë në perputhje të plotë me vizionin e Qeverisë Shqiptare për transformimin urban të qendrave të qyteteve, infrastrukturës rrugore dhe furnizimit me ujë.
 • Infrastrukturë rrugore dhe urbane;
 • Furnizim me ujë të pijshëm;
 • Mjedis;
 • Rikonstruksion i shkollave;
 • Projekte studimore, hapësinore, të trashëgimisë kulturore, etj;
 • Hartim i projekteve teknike të gatshme për financim për Njësitë e Qeverisjes Vendore;
Objekti i Tenderit Rehabilitim dhe veshje me asfalt i rrugës Fushë Arrëz (K/Hadroit) – Reps (Rotonda).
Fondi i akorduar për vitin 2017 është 166.666.667 leke pa tvsh.
Pjesa e mbetur është parashikuar për vitin 2018.
Nr. Reference
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit 877,500,000
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 28-02-2017
Sektori Infrastrukturë Rrugë Ndërurbane
Nr. i Operatoreve Konkurues 10
Operatore Konkurues ALBA KONSTRUKSION
Bitupave LLC
ALKO-IMPEX General Construcion
GENER 2
ALB - STAR
Victoria Invest International
GJOKA KONSTRUKSION
ULEZA NDERTIMI
GECI
Delta Lavori
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB-STAR -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 770,418,980
  Data e shpalljes se fituesit 17-04-2017
  Data e lidhjes se kontrates 25-04-2017
  Vlera e Kontrates me TVSH 924,502,776
  Kohezgjatja e Kontrates 18 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Në datën 30.03.2017 paraqiti ankesë për vlerësimin shoqëria Alko Impex General Construction SHPK.
  Ankesës ju kthye përgjigje në datën 05.04.2017.
  Në datën 03.04.2017 paraqiti ankesë për vlerësimin shoqëria Victoria Invest International SHPK. Ankesës ju kthye përgjigje në datën 04.04.2017.
  Nuk ka pasur ankim në KPP.

  Janë s’kualifikuar:

  1. Bitupave llc për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.3.7 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me disponimin e mbjeteve.
  b. Nuk plotëson pikën 2.3.7 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me xhiron mesatare të realizuar në tre vitet e fundit pasi dokumenti i paraqitur për shoqërinë mëmë nuk është i apostiluar në përputhje me ligjin.
  c. Nuk plotëson pikën 2.2.3 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me gjendjen në bankë, pasi dokumenti i paraqitur për shoqërinë mëmë nuk është i apostiluar në përputhje me ligjin. Duke qenë se këto te meta janë thelbësore, komisioni vendosi te mos vazhdoje me me shqyrtimin e dokumentacionit te mbetur për kete shoqëri.

  2. Shoqëria Alko Impex General Construcion SHPK për arsye se:
  a. Nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Librazhd, Devoll, Koplik dhe Kavajë nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Nuk plotëson pikën 2.2.5 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me deklaratën për pagesën e detyrimeve vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Librazhd, Devoll, Koplik dhe Kavajë nga viti 2016 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore. Në këtë mënyrë edhe deklarata rezulton e pasaktë.
  c. Nuk plotëson pikën 2.3.3 për kualifikim lidhur me stafin e nevojshëm pasi nuk ka paraqitur dokumentacion për një inxhinier mjedisi, siç kërkohet në dokumentet e tenderit.
  d. Nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  3. Të skualifikojë bashkimin e përkohshëm të shoqërive Gener 2 SHPK (65%), Garden Line SHPK (30%) dhe ANK SHPK (5%) për arsye se:
  a. Shoqëria Gener 2 SHPK nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.
  b. Shoqëria Garden Line SHPK nuk plotëson pikën 2.3.1 për kualifikim lidhur me punët e ngjashme.
  c. Shoqëria Garden Line SHPK nuk plotëson pikën 2.3.6 për kualifikim lidhur me disponimin e mbjeteve.
  d. Shoqëria ANK SHPK nuk plotëson pikën 2.3.6 për kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve, pasi nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion për këtë qëllim.

  4. Të skualifikojë bashkimin e përkohshëm të shoqërive Viktoria Invest International SHPK (62%) dhe Victoria Invest SHPK (38%) për arsye se:
  a. Shoqëria Viktoria Invest International SHPK nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Tiranë nga viti 2015 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.
  b. Shoqëria Viktoria Invest International SHPK nuk plotëson pikën 2.3.1 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me punët e ngjashme.

  5. Te skualifikojë bashkimin e përkohshëm të shoqërive Ulëza Ndërtim SHPK (29%) dhe Agbes Konstruksion SHPK (71%) për arsye se:
  a. Shoqëria Ulëza Ndërtim nuk ka të punësuar një inxhinier ndërtimi me profilin transport, siç është kërkuar në dokumentet e tenderit, ndonëse ka marrë përsipër të kryejë punime rrugore.
  b. Shoqëria Ulëza Ndërtim SHPK nuk plotëson pikën 2.2.4 të Kërkesave të Veçanta për Kualifikim lidhur me taksat vendore pasi, referuar punëve në proces të deklaruara, kryen aktivitet në Pukë, Mirditë dhe Kurbin nga viti 2015 e në vazhdim dhe nuk ka paraqitur dokumentacion për shlyerjen e detyrimeve vendore.

  6. Të skualifikojë bashkimin e përkohshëm të shoqërive Delta Lavori SHPK (43.75%), Company Riviera 2008 SHPK (21.76%), Agri Construksion SHPK (22.42%) dhe Ndrekaj SHPK (12.06%) për arsye se:
  a. Referuar deklaratës së punëve në proces rezulton se shoqëria Company Riviera 2008 SHPK ka në proces pune me një vlerë të përgjithshme prej 229.425.750 lekë pa tvsh. Këto punë konsistojnë në rivitalizime urbane dhe rikonstruksione rrugësh. Sipas marrëveshjes së bashkëpunimit shoqërisë Company Riviera 2008 SHPK i takon të kryejë një volum punimesh prej 190.944.000 lekësh pa tvsh. Vlera totale e punimeve që duhet të kryeje shoqëria Company Riviera 2008 SHPK nëse shpallet fituese e kontratës që shqyrtohet është 420.369.750 lekë, ndërkohë që kjo shoqëri zotëron pikën e licensës NP-4C e cila i lejon të kryejë në të njëjtën kohë punime me vlerë të përgjithshme jo më shumë se 100.000.000 lekë.

  7. Operatorin Ekonomik Alba Konstruksion SHPK pasi:
  a. Nuk ka paraqitur argumentime për ofertën anomalisht të ulët.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB-STAR viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr. 06 - Dt.13-02-2017
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.16 - Dt.24-04-2017
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.18 - Dt.08-05-2017

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data