Open Procurement Albania

Rikonstruksioni i Rrugës Balldre - Bend Bashkia Lezhë

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Shkoder
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Rikonstruksioni i Rrugës Balldre - Bend Bashkia Lezhë
Nr. Reference REF-89964-10-15-2018
Kodi CPV
45000000-7 Construction work.
Vlera / Fondi Limit 372,504,453
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit 16-10-2018
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 16-10-2018
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 15-11-2018
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues GPG SHPK
SMO UNION SHPK & SHKELQIMI 07
LALA SHPK & ED KONSTRUKSION SHPK & JODY KOMPANY SHPK & SHANSI INVEST SHPK
B 93 SHPK & RIVIERA SHPK & BOSHNJAKU B SHPK
GJOKA KONSTRUKSION SHPK
DELTA LAVORI SHPK & COMPANY RIVIERA 2008 SHPK
ALBA KONSTRUKSION SHPK
4AM SHPK
BE IS SHPK
CURRI SHPK
ALB TIEFBAU SHPK
JUNIK SHPK
VELLEZERIT HYSA SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALB TIEFBAU SHPK -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 316,628,785
  Data e shpalljes se fituesit 05-03-2019
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH
  Kohezgjatja e Kontrates 9 muaj
  Ankesa Ka pasur ankesa.
  Ne daten 12.02.2019 paraqiti ankim Bashkimi i operatoreve Lala sh.p.k & Shansi Invest sh.p.k & Ed Konstruksion sh.p.k & Jody Company sh.p.k.
  Ankimit ju kthye pergjigje ne daten 18.02.2019 duke e refuzuar ate.

  Jane skualifikuar:

  1. Operatori Ekonomik GPG SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  2. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike SMO Union SHPK (46%) dhe Shkelqimi 07 SHPK (54%) :
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer ).
  • Bashkimi i shoqerive ka paraqitur nje oferte me vlere 247.709.531 leke pa tvsh, nderkohe qe pas kontrollit aritmetik dhe korigjimit te gabimeve aritmetike rezultoi se vlera e ofertuar eshte 252.958.446 leke. Vlera absolute e gabimit aritmetik eshte 5.248.914 leke ose 2,12%, me e madhe se 2%. Bazuar ne nenin 66, pika 4 te VKM nr. 914, datë 29.12.2014 Për miratimin e rregullave të Prokurimit Publik ku, nder te tjera, citohet: Ofertat me gabime aritmetike refuzohen, kur shumat absolute të të gjitha korrigjimeve janë më shumë se ± 2% e vlerës së ofertës ekonomike të ofruar oferta e ketij bashkimi shoqerish refuzohet.

  3. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Lala SHPK (34%), ED Konstruksion SHPK (30%), Jody Company SHPK (6%) dhe Shansi Invest SHPK (30%) :
  • Bashkimi i Operatoreve Ekonomike nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  4. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike B 93 SHPK (45%), Riviera SHPK (35%) dhe Boshnjaku B SHPK (20%) :
  • Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.2 per kualifikim ku citohet: Operatori Ekonomik duhet te kete nje aktivitet pozitiv (te mos kete dale me humbje) te qendrueshem gjate tre viteve 2015, 2016 dhe 2017. • Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.2.3 per kualifikim lidhur me detyrimet e taksave dhe tarifave vendore, pasi nuk ka paraqitur mandat pagesat per shlyerjen e detyrimeve vendore ne Korce.Po ashtu kjo shoqeri ka kryer aktivitet dhe nuk ka paraqitur mandat pagesat per shlyerjen e detyrimeve vendore ne Durres per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit Shkolla 9 vjecare Marie Kaculini , Berat per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit Ujesjellesi Qereshnik , Peqin per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit Shkolla Demir Godelli , Delvine per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit Fusha e Futbollit Delvine , Ballsh per vitin 2018 ku ka punuar per zbatimin e objektit Shkolla Beselidhja , Korce per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit Rruga Korce Gorice , Kavaje per vitin 2017 ku ka punuar per zbatimin e objektit Rruga xhami .
  • Shoqeria Riviera SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin e inxhiniereve, pasi ka marre persiper te kryeje punime per shtresa rrugore dhe nuk ka te punesuar inxhinier ndërtimi me profilin transport, i domosdoshem per kryerjen e keture punimeve.
  • Shoqeria B 93 SHPK nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin inxhinierik.
  • Bashkimi i shoqerive nuk ploteson kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve .

  5. Operatori Ekonomik Gjoka Konstruksion SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me stafin inxhinierik.
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.4 per kualifikim lidhur me deklarimin si te pa angazhuar te inxhiniereve te stafit qe do te kryeje punimet, pasi deklarata e paraqitur permban informacion te rreme.
  • Nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve.
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.10 per kualifikim lidhur me deklarimin si te pa angazhuar te mjeteve qe do te perdoren per kryerjen e punimeve, pasi deklarata e paraqitur permban informacion te rreme.

  6. Bashkimi i Operatoreve Ekonomike Delta Lavori SHPK (80%) dhe Company Riviera 2008 SHPK (20%) :
  • Shoqeria Delta Lavori SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve.
  • Në kushtet kur akt marrëveshja është lidhur në total dhe në tërësi, pa u detajuar apo ndarë se cilat mjete kanë në dispozicion secili prej anëtarëve të boe, ky bashkim operatorësh ekonomikë nuk ka arritur të vërtetojë me dokumentacion përmbushjen e kriterit për mjetet, në përputhje me pjesët e punëve të marra përispër.
  • Shoqeria Company Riviera 2008 SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.6 per kualifikim lidhur me deklaraten per mos angazhimin e inxhiniereve .
  • Shoqeria Company Riviera 2008 SHPK nuk ploteson kerkesen kerkesen 2.3.9 per kualifikim lidhur me mjetet dhe paisjet qe duhet te kete ne dispozicion per kryerjen e punimeve.

  7. Operatori Ekonomik Alba Konstruksion SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) . Ne shtojcen 9 ka deklaruar se disponon kete mjet sipas kontrates se qerase nr. 395 Rep dhe nr. 113 kol, date 24.02.2017. Komisioni shqyrtoi kete kontrate te lidhur me shoqerine Kalivjoti SHPK dhe konstatoi se nuk eshte marre me qera asnje mjet i tille.

  8. Operatori Ekonomik 4 AM SHPK :
  • Ne daten 21.12.2018, me shkresen nr. 1635 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.

  9. Operatori Ekonomik Be Is SHPK :
  • Ne daten 24.01.2019, me shkresen nr. 152 prot, kjo shoqeri ka deklaruar se terhiqet nga procedura e tenderit.

  10. Operatori Ekonomik Curri SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) .

  11. Operatori Ekonomik Vellezerit Hysa SHPK :
  • Nuk ploteson kerkesen 2.3.9 dhe 2.3.10 per kualifikim lidhur me disponimin e mjeteve dhe paisjeve, pasi nuk disponon mjetin Mikser Rrotullues (Rotary Mixer) . Ne vend te paisjes se kerkuar ne specifikimet teknike per kete qellim, ka paraqitur nje betoniere e cila nuk ka asgje te perbashket me mjetin e kerkuar.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALB TIEFBAU SHPK viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.42 - Dt.22-10-2018
  Specifikime Teknike
  Raport Teknik
  Preventiv
  Njoftim per Shpallje Fituesi Nr.10 - Dt.11-03-2019
  Njoftim per Lidhje Kontrate

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data