Open Procurement Albania

Reconstruction of Ulza’s road, Mat.
Rindërtimi i rrugës së Ulzës, Mat.

Qarkun Dibër
Kredia Nr ALB – LD 1853
Burimi i Kredise/Financuar nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Evropës (CEB)/ Korniza e Investimeve për Ballkanin Perëndim (WBIF)
Vlera e Kredise sipas Monedhes 36.7 milionë Euro
Titulli i Projektit Punët në Komunitet IV – “Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonës Bregdetare”
Pershkrim i Projektit Projekti me vlerë 36.7 milionë Euro bashkëfinancohet nga Banka për Zhvillim e Këshillit të Europës (CEB), Qeveria Shqiptare dhe NJQV-të përfituese, WBIF. Burimet e financimit përfshijnë:
 • 28.7 milionë euro kredi nga CEB,
 • 1 milion Euro grant nga CEB Social Dividend Account (SDA),
 • një kontribut 6 milionë Euro nga Qeveria e Shqipërisë dhe NJQV përfituese,
 • 1 milion euro grant nga WBIF për Masterplanin e Alpeve.
Parashikohet që dy të tretat e kostos së Programit do të investohen në zonën bregdetare të Jugut dhe një e treta në zonën e Alpeve Shqiptare.
Marrëveshja midis Qeverisë Shqiptare dhe CEB për këtë projekt është firmosur në datë 21 Maj, 2015 dhe është ratifikuar nga Parlamenti në datë 2 Korrik 2015. Projekti, sipas marrëveshjes, ka filluar nga puna në tremujorin e fundit të vitit 2015 dhe parashikohet të përfundojë në shtator 2019.

Objektivi i projektit
Objektivi i projektit Punët në Komunitet IV – “Zhvillimi i Alpeve Shqiptare dhe Zonës Bregdetare” është të nxisë zhvillimin e qëndrueshëm social-ekonomik në komunitetet me potencial të lartë turistik, nëpërmjet përmirësimit të infrastrukturës së integruar publike duke respektuar ambientin dhe ruajtur trashëgiminë kulturore dhe historike. Komponentët e projektit janë:
 • investime në infrastrukturën dhe shërbimet lokale publike (rikualifikim urban e rrugë, ujësjellës-kanalizime, menaxhim i mbetjeve urbane, etj);
 • asistencë teknike & ngritje kapacitetesh (studime fizibiliteti, përgatitje strategjish lokale, hartim projektesh, trajnime).
Projekti mund të kontribuojë në mënyrë indirekte në:
(i) zvogëlimin e papunësisë dhe nënpunësimit në zonë nëpërmjet krijimit të vendeve të reja dhe intensifikimit të aktiviteteve ekonomike ekzistuese;
(ii) reduktimin e numrit të familjeve që jetojnë nën nivelin e varfërisë
(iii) përmirësimin e cilësisë së shërbimeve bazë dhe, si efekt anësor, mund të çojë në ofertat turistike të zgjeruara, zgjatje të kohës së qëndrimit dhe rritje të shpenzimeve të vizitorëve.
Objekti i Tenderit Reconstruction of Ulza’s road, Mat.
Rindërtimi i rrugës së Ulzës, Mat.
Nr. Reference RFB No: CWPIV/W/OP/2017/13
Kodi CPV
Vlera / Fondi Limit
Lloji i Kontrates Publike Punë Publike
Lloji i Procedures Tender Ndërkombëtar
Statusi i Tenderit Njoftuar Fituesi
Data e Njoftimit te Tenderit
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte
Sektori Infrastrukturë Rrugë
Nr. i Operatoreve Konkurues 4
Operatore Konkurues Riviera SHPK & Consorzio Stabile EBG
Gjoka Konstruksion SHA
Uleza Ndertim SHPK & Alba Konstruksion SHPK
GPG Company SHPK
Operator Ekonomik Kontraktues
 • ALBA KONSTRUKSION -
 • ULZA -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 215,624,812
  Data e shpalljes se fituesit 07-11-2017
  Data e lidhjes se kontrates
  Vlera e Kontrates me TVSH 258,749,774
  Kohezgjatja e Kontrates 8 muaj
  Ankesa Janë s’kualifikuar:

  1) Riviera SHPK & Consorzio Stabile EBG:
  Bashkimi i operatorëve nuk i përmbush te gjitha kriteret e përcaktuara në Dokumentet Standarte :
  • Consorzio Stabile EBG nuk ka paraqitur kopje të bilanceve të tre viteve të fundit. Ka paraqitur vetëm për vitet 2011-2015 pa përfshire 2016.
  • Bashkimi i operatorëve nuk është bërë sipas kërkesave të ligjit për APP.

  2) Gjoka Konstruksion SHA:
  • Nuk përmbush kriterin për kapacitetin teknik lidhur me mjetet dhe numrin e punonjësve pasi janë te angazhuar në kontrata te tjera në të cilat është shpallur fituese kjo kompani.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ALBA KONSTRUKSION viti 2019-2020

  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ULZA viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ULZA viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ULZA viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per ULZA viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate
  Njoftim për Shpallje Fituesi Tenderi Nderkombetar

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data