Open Procurement Albania

Loti I - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi aksesit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore .

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Shkoder-Kukes-Lezhe
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti I - Mbikqyrja e punimeve Përmirësimi aksesit në sitet turistike dhe lehtësimi i trafikut në zonat urbane në rajonet veriore .
Nr. Reference REF-33832-08-19-2019
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 4,881,701
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-08-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-08-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2019
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 13
Operatore Konkurues A & E Engineering
Derbi-E & “Tower & “Studio Service KS-A
Mes –D & “Instituti i Konsulences në Ndërtim
Taulant & “Ave Consulting
Arabel Studio & “HMK - Consulting
Geosat Group
Instituti Dekliada-Alb & “C.C.E Group
Civil Cons & "Nord Comat & "MCE
Infratech & “Arkimade
Illyrian Consulting Engineers & “Energy Plus Albania
Infra-Plan
Transport Highway Consulting’ & “Erald-G & “Gjeokonsult & Co
Operator Ekonomik Kontraktues
 • NORD - COMAT -
 • MCE -
 • CIVIL CONS -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 4,299,058
  Data e shpalljes se fituesit 29-10-2019
  Data e lidhjes se kontrates 31-10-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 5,158,869
  Kohezgjatja e Kontrates 12 muaj
  Ankesa Ka paraqitur ankesë “INFRA PLAN” sh.p.k, ka marrë përgjigje më datë 15.10.2019.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Operatori Ekonomik A & E Engineering sh.p.k K72113010E, pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  3. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Mes –D” sh.p.k K82430006C & “Instituti i Konsulences ne Ndertim” sh.p.k K71828007J, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k., K61617040L & “Ave Consulting” sh.p.k., K81321002M pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  5. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016. Operatori ne bashkim “HMK CONSULTING”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjisë.

  6. Operatori Ekonimik, “Geosat Group” sh.p.k., K21624005I pasi për këtë Operator ekonomik “vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.

  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur Autoriteti Kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016. Operatori ne bashkim “C.C.E GROUP”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjis, Vërtetimi i dorëzuar i përket shoqërisë ”MF invest”.

  8. Operatori ekonomik “INFRA PLAN” sh.p.k K62225011F, nuk plotëson kriterin për përvojë të ngjashme të përcaktuar në pikën 2.3 “kapaciteti teknik” shkronja a), konkretisht nuk ka dorëzuar vërtetimin nga enti publik, për realizim kontrata për punë të ngjashme. Faturat e dorëzuara nuk vërtetojnë realizimin e kontratës në përputhje me parashikimet në ligjin e prokurimit.

  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NORD - COMAT viti 2012-2013
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NORD - COMAT viti 2014
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NORD - COMAT viti 2015-2018
  Monitoro Transaksione Thesari (Pagesa) per NORD - COMAT viti 2019-2020

  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.45 - Dt.11-11-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data