Open Procurement Albania

Loti IV - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban dhe permiresimi aksesit ne zonat me aktivitetet bujqesor ne rajonin 3

Nje shenim me RedFlag eshte nje fakt, ngjarje, ose grup i rrethanave ose informacione te tjera qe mund te tregojne nje shqetesim apo ekspozim dhe mbi rrezik potencial te pajtueshmerise ligjore per sjellje te paligjshme ose joetike te biznesit, vecanerisht ne lidhje me praktika korruptive dhe mosrespektimit te ligjeve anti-korrupsion.Vleresimi per keto kategori do te behet ne menyre automatike, me filtra analitik te paracaktuar

 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet
 • Skualifikim i te gjithe operatoreve konkurrues pervec fituesit. Kusht: fituesi nuk eshte operatori me oferten me te ulet

Qarkun Korce -Elbasan
Kredia Nr
Burimi i Kredise/Financuar nga
Vlera e Kredise sipas Monedhes
Titulli i Projektit
Pershkrim i Projektit
Objekti i Tenderit Loti IV - Mbikqyrja e punimeve Rivitalizimi urban dhe permiresimi aksesit ne zonat me aktivitetet bujqesor ne rajonin 3
Nr. Reference REF-33838-08-19-2019
Kodi CPV
71247000-1 - Mbikëqyrja e punës së ndërtimit
Vlera / Fondi Limit 3,150,329
Lloji i Kontrates Publike Shërbime Publike
Lloji i Procedures Procedurë e Hapur
Statusi i Tenderit Lidhur Kontrata
Data e Njoftimit te Tenderit 20-08-2019
Data e Fillimit te Afatit per Dorezim Oferte 20-08-2019
Data e Mbylljes se Afatit per Dorezim Oferte 19-09-2019
Sektori Mbikëqyrje Punimesh
Nr. i Operatoreve Konkurues 12
Operatore Konkurues Derbi & “Tower
A & E Engineering
Taulant & “Ave Consulting
Arabel Studio & “HMK - Consulting
Civil Cons & "Nord Comat
Net – Group
Illyrian Consulting Engineers & “Energy Plus Albania
Transport Highway Consulting & “Erald-G
Instituti Dekliada-Alb & “C.C.E Group
Infratech & “Arkimade
Instituti i Konsulences në Ndërtim
Infra-Plan
Operator Ekonomik Kontraktues
 • INSTITUTI I KONSULENCES NE NDERTIM -
 • Oferta fituese Leke pa TVSH 2,763,446
  Data e shpalljes se fituesit 30-10-2019
  Data e lidhjes se kontrates 31-10-2019
  Vlera e Kontrates me TVSH 3,316,135
  Kohezgjatja e Kontrates 6 muaj
  Ankesa Ka paraqitur ankesë; “INFRA PLAN” shpk, ka marrë përgjigje më datë 15.10.2019.
  Janë s‘kualifikuar ofertuesit e mëposhtëm:

  1. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Taulant” sh.p.k., K61617040L & “Ave Consulting” sh.p.k., K81321002M pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiamale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  2. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Illyrian Consulting Engineers” sh.p.k., K61814023M & “Energy Plus Albania” sh.p.k., L41407002L pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  3. Operatori Ekonomik “Net – Group” sh.p.k., L72023002P pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  4. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Instituti Dekliada-Alb”, K71606006A & “C.C.E Group” L11807013M, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016. Operatori ne bashkim “C.C.E GROUP”, nuk plotëson kriterin në pikën 2 “kriteret e vecanta” shkronja e), nuk ka dorëzuar vërtetimin që konfirmon shlyerjen e të gjitha detyrimeve të maturuara të energjisë elektrike të kontratave të energjis, Vërtetimi i dorëzuar i përket shoqërisë ”MF invest”.
  5. Operatori ekonomik A & E Engineering sh.p.k K72113010E pasi vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  6. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë. “ Infratech” sh.p.k., NUSI K91628001D & “Arkimade” sh.p.k., L01906030A pasi nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekspertet janë të angazhuar në Lotin III ku është shpallur fitues.
  7. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Civil Cons" L81315015O & "Nord Comat" L08501501Q & "MCE”sh.p.k., L72203065K; pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016. Nuk plotëson kriterin 2.3.2 Stafi kryesor e mbeshtetes, punonjesit, çertefikimet, shkronja c dhe d). stafi inxhinierik dhe ekspertet janë të angazhuar në Lotin I ku është shpallur fitues.
  8. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, “Transport Highway Consulting”, sh.p.k., K51428048I & “Erald-G” sh.p.k K36306784K pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  9. Operatori Ekonomikë “Infra-Plan: K62225011E pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksiomale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  10. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë “Arabel Studio” sh.p.k L51812001S & “HMK - Consulting” sh.p.k., NUSI L57129604Q, vlera e ofertës nuk rezulton ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  11. Bashkimi i Operatorëve Ekonomikë, Derbi-E” sh.p.k, K77916947A & “Tower” L21717003H & “Studio Service KS-A” sh.p.k., L71305518R, pasi vlera e ofertës nuk rezulton të jetë ndërmjet tarifës minimale dhe maksimale që parashikon VKM nr.354 datë 11.5.2016 “Për miratimin e manualit të tarifave për shërbime në planifikim të territorit”. Oferta është më e vogël së vlera e tarifës minimale që ka përllogaritur autoriteti kontraktor sipas grupeve tarifore dhe klasifikimit të objekteve që përcakton VKM 354/2016.
  Arsyeja e Anulimit
  Shenime
  Transaksione Thesari
  Publikimi ne Buletin
  Njoftim per Shpallje Tenderi Nr.34 - Dt.26-08-2019
  Specifikime Teknike
  Njoftim per Shpallje Fituesi
  Njoftim per Lidhje Kontrate Nr.45 - Dt.11-11-2019

  Te drejtat e Perdorimit

  Persa kohe nuk percaktohet ndryshe, i gjithe informacioni i ofruar nga Open Procurement Albania ofrohet nen licencat: This material is Open Data